Filmstaden (Mäster Samuelsgatan)

Passagenhuset (Hästen 21), bild från 2019.

Filmstaden i hörnet av Mäster Samuelsgatan och RegeringsgatanNorrmalm i Stockholm, är en nedlagd biograf som var i drift mellan 1980 och 1996.

Bakgrund

Filmstaden var den första flersalongsbiografen som Svensk Filmindustris dåvarande biografkedja SF Bio startade. Filmstaden var belägen i Passagenhuset (Hästen 21) i kvarteret Hästen, och öppnade som ett direkt svar på den nya flersalongsbiografen 7 Rigoletto, som Ri-Teatrarna hade öppnat något tidigare. Namnet Filmstaden hämtades från filmstudioanläggningen Filmstaden i Solna, strax norr om Stockholm.[1]

Filmstaden hade från öppnandet 15 februari 1980 elva salonger i två plan, varav salongerna 1 och 2 ägdes av Sandrew Film & Teater AB och salongerna 6 och 7 av Svenska Filminstitutet. Från och med 1985 tillkom ytterligare fyra salonger på det övre planet.

SF:s konkurrent Sandrews öppnade 1991 sin helt egna flersalongsbiograf, Biopalatset i Söderhallarna vid Medborgarplatsen, i lokaler som SF själva tackat nej till och dubblade sin marknadsandel i Stockholm.[2]

Biografen stängde snart efter att Filmstaden Sergel, som ligger ett par kvarter åt väster, vid Hötorget, togs i bruk 2 november 1995. Den sista föreställningen på Filmstaden visades den 7 januari 1996.

Hösten 1997 öppnade Systembolaget sin flaggskeppsbutik i den tidigare Filmstadens lokaler, med alla spår av biografen bortsopade.[3][4][1]

Referenser

  1. ^ [a b] ”Stockholm kn, HÄSTEN 21”. bebyggelseregistret.raa.se. Riksantikvarieämbetet. https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&anlaggningId=21300000024752. Läst 18 januari 2023. 
  2. ^ Ann Persson och Nicholas Wennö (2 november 1996). ”Priskrig väntar på bio. Regeringen filmbranschens nya fiende”. Dagens Nyheter. 
  3. ^ Sara Carlson (17 november 1997). ”Borta med vinden - eller vad hände med bion sedan ridån gått ner för gott?”. Expressen. 
  4. ^ Lena Hallerby (31 oktober 1996). ”Systembolaget gör snabbköp av biosalonger Stor satsning på självbetjäningsbutiker för hela sortimentet "Positivt ur EU-synvinkel"”. Svenska Dagbladet. 

Media som används på denna webbplats

Hästen 21, Stockholm.JPG
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 4.0
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR).
Skandiateatern skulptur.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Skandiateatern Stockholm skulptur