Falun

För andra betydelser, se Falun (olika betydelser).
Falun
Tätort · Centralort · Residensstad
Falun sett från radiohuset
Falun sett från radiohuset
LandSverige Sverige
LandskapDalarna
LänDalarnas län
KommunFalu kommun
DistriktFalu Kristine distrikt, Stora Kopparbergs distrikt, Hosjö distrikt
Höjdläge110 m ö.h.
Koordinater60°36′10″N 15°39′22″Ö / 60.60278°N 15.65611°Ö / 60.60278; 15.65611
Area
 - tätort2 625 hektar (2020)[3]
 - kommun2 275,3 km² (2019)[1]
Folkmängd
 - tätort39 492 (2020)[3]
 - kommun59 952 (2023)[2]
Befolkningstäthet
 - tätort15 inv./hektar
 - kommun26 inv./km²
TidszonCET (UTC+1)
 - sommartidCEST (UTC+2)
PostortFalun
Postnummer791 XX
Riktnummer023
TätortskodT6504[4]
Beb.områdeskod2080TC108 (1960–)[5]
Geonames2715459
Ortens läge i Dalarnas län
Ortens läge i Dalarnas län
Ortens läge i Dalarnas län
Se kartdata överlagrat på...
Google
Kartdata
Wikimedia Commons: Falun
SCB:s bebyggelseområdesavgränsning
Redigera Wikidata
Tätorten Faluns avgränsning 1990.
Falu koppargruva och Stora Stöten

Falun är en tätort i Dalarna, centralort i Falu kommun. Falun är Sveriges 28:e största tätort med 37 291 (2010)[6] av kommunens totalt 59 837 invånare (31 dec. 2021[7]). En del av Falun klassas som ett världsarv. Falun är Dalarnas näst största tätort.

Faluån rinner rätt igenom staden och delar den i två delar. På den ena sidan (sydväst om ån[8]) ligger Falu koppargruva, som under många århundraden var en av Sveriges främsta näringsverksamheter. Den sidan kallas därför i folkmun för den gruvliga sidan,[9] då inte mycket växter levde på den av roströken förgiftade marken. På den andra sidan ån (nordost om ån[8]), dit roströken inte nådde, ligger det ett antal stora och vackra gamla villor och bostadsområden som således kallas den ljuvliga sidan. Falu centrum, som ligger på åns östra sida, består av några gågator med butiker. 1998 erhöll staden utmärkelsen Årets stadskärna.[10]

År 2001 upptogs staden, gruvan och bergsmansbygden till världsarv av FN,[11] vilket betyder att staden är värd att bevara då den anses vara en angelägenhet för hela mänskligheten.

Falun har ett rikt kulturliv [12] med institutioner som Dalarnas museum och Dalateatern liksom fria grupper och aktörer som kulturcentrat Magasinet, Nisserska teatern och festivalerna Folkmusiknatta, Rockstad: Falun och Granny goes street. I Falun finns Högskolan Dalarna, vilket de delar med Borlänge, med sina 18 000 studenter [13] och spetsutbildningen Musikkonservatoriet. Strax utanför stadskärnan ligger riksskidstadion Lugnet där världsmästerskapen i nordisk skidsport flera gånger arrangerats; senast 2015. [14]

Kända varumärken från staden är Falu rödfärg, Falu rågrut, Falu ättika och Falukorv.

Historia

"Falu Stads" första stadsplan utförd i "rutmönster" från april 1664.
Falun omkring år 1700. Ur Suecia antiqua et hodierna.

Staden Falun har växt upp kring Falu koppargruva och stadens ekonomi var länge helt beroende av kopparutvinningen. Det finns belägg för att verksamhet vid Falu gruva var igång på 1000-talet, men mycket talar för att kopparmalm utvanns i området redan på 700-talet.[15]

Någon bosättning på platsen från denna tid finns dock inte dokumenterad. Området tillhörde ursprungligen Torsångs socken. Kopparbergs kyrka, ursprungligen kallad Mariakyrkan, uppfördes under andra hälften av 1400-talet. Marknader torde tidigt ha hållits i Falun, troligen på Falan eller Gamla och Stora torget. Genom att gruvan fungerade som en särskild jurisdiktion ansågs troligen inte behovet av en stad trängande.[16]

Under 1500– och 1600-talet var kopparutvinningen i Falun en viktig faktor till att Sverige kunde utvecklas till en europeisk stormakt, och i samband med detta började frågan om en stad på platsen bli aktuell. 7 januari 1608 utfärdade Karl IX privilegier för en stad Falun. Någon stad kom dock aldrig att inrättas efter dessa privilegier, även om man samma år lät uppföra ett rådhus. Nya privilegier utfärdades 1624 och den 30 oktober 1641, och det var först med det sista privilegiebrevet som en verklig stad inrättas. Redan 1624 hade dock borgmästare och rådmän utsetts.[16]

Staden var redan då en av Sveriges största. Att Falun blev stad relativt sent berodde i hög grad på motstånd från bergsmännen (dvs de bergsbrukande bönderna). Att en stad verkligen kom till stånd berodde till stora delar på landshövdingen Johan Berendes d.y. idoga arbete.

1761 i juni brann en stor del av den västra och i juli samma år den östra staden. 1842 brann 42 gårdar i den nordöstra delen av staden. Därefter har staden klarat sig från större bränder.[16]

I mitten av 1600-talet var Falun Sveriges, med nuvarande landgränser, näst största stad efter Stockholm. Då hade staden drygt 6 000 invånare.[17] Falun var också den största staden i Dalarna, men kom under 1900-talet att bli omvuxet av sin granne Borlänge. Det gör Falun till en av få residensstäder i landet som inte är länets största stad (andra är Nyköping och Härnösand). Inklusive omgivande landsbygd är dock Falun den befolkningsmässigt största kommunen.[18] [19] Kyrkligt ingår Falun i Västerås stift.

I slutet av 1600-talet började nedgången för gruvan, och det stora raset vid midsommartid 1687, då Stora Stöten bildades, kan ses som slutet på gruvans blomstringstid. Driften fortsatte dock ytterligare drygt 300 år. 1992 upphörde gruvdriften. Nu är Falu Koppargruva en turistmagnet och del av världsarvet.

Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet minskade Faluns befolkning stadigt, först med järnvägens tillkomst vände trenden. 1859 öppnades Gävle-Dala järnväg och 1879 järnvägen "Bergslagsbanan" Falun-Göteborg, vilket innebar en nytändning för industrin. Under slutet av 1800-talet utvecklades Falun även som skol- och administrationsstad.[20]

Stadskärnan i Falun ansågs på 1950-talet så nedkörd att i stort sett inga byggnader var värda bevarande. Därför präglades en tid av 20 år av en successiv förnyelse genom att enstaka byggnader efter hand moderniserades eller byggdes nya. Denna utveckling bröts i mitten av 1960-talet. Faluns historiska stadskärna utplånades då till stora delar genom att hela kvarter med gammal trähusbebyggelse (ofta reveterade timmerhus eller slaggstenshus) revs och ersattes av nya byggnader. Detta skedde utan större hänsyn till Faluns mycket specifika historia och till dess kulturella särart. Den nya bebyggelsen fick en tidstypisk utformning (tegel- eller betongfasader), utan anpassning till den lokala byggnadstraditionen i Falun. Som exempel kan nämnas rivningen av hela Falan-kvarteret, delar av bebyggelsen efter Holmgatan och Åsgatan och av området kring Holmtorget. I samma veva revs även för Falun kulturellt och arkitektoniskt oersättliga byggnader som Selma Lagerlöfs gård på Villavägen, Badhuset och Bergmästarens arkiv på Åsgatan.

Även den gamla Trotzgården, som givit namn åt Trotzgatan, försvann efter vanvård från kommunens sida som slutade med ett pyromandåd. Den gamla stadsplanen, som var uppbyggd med Åsen (Åsgatan) som utgångspunkt, sattes åt sidan genom breddning av Gruvgatan och dess förlängning genom södra centrum på 1950- till 1970-talet. Skarp kritik har riktats mot denna "rivningshysteri" [21] och de förändringar som den inneburit för stadskärnan. År 1975 kom en vändning. Falun blev utsedd som svenskt pilotprojekt under Det europeiska byggnadsvårdsåret. Rivningspolitiken tog slut successivt.

I slutet av 1970-talet vidtog ett arbete med att rätta till vad som hände på kort tid. Kring södra centrum pågår detta arbete fortfarande. På 1990-talet inleddes arbetet att ge gruvan och staden världsarvsstatus, och Gruvlandskapet och Falu gruva jämte stadsområdet inom 1600-talsplanen och delar av den omgivande bergsmansbygden ansågs så unika att de togs upp på världsarvslistan vid Unescos världsarvskommittés session i Helsingfors den 13 december 2001. Till den delvis svårt sargade stadens fördel talade bevarandet av tre stora trähusområden, Elsborg, Gamla Herrgården och Östanfors.

År 1908 flyttade Dalregementet in i de nybyggda kasernerna i Falun. Under 1995 och 1996 svarade regementet för att sätta upp den femte svenska FN-bataljonen i Bosnien, BA 05, vilken blev den första svenska truppstyrkan under Natobefäl. Dalregementet avvecklades 2000. I dag är det tidigare regementsområdet ett centrum för företagande och utbildning.

Falun har stått värd för världsmästerskapen i skididrott fyra gånger: 1954, 1974, 1993 och 2015. Varje år arrangeras världscuptävlingar (Svenska Skidspelen) vid Riksskidstadion på Lugnet.

Administrativa tillhörigheter

Falu stad bildades 1641 genom en utbrytning ur Stora Kopparbergs socken och ombildades vid kommunreformen 1862 till en stadskommun med delar av bebyggelsen i orten i Stora Kopparbergs socken/landskommun. Denna socken/landskommun införlivades 1967 i staden, varefter ortens bebyggelse bara upptog en mindre del av stadskommunens yta. 1971 uppgick Falu stad i Falu kommun och orten är sedan dess centralort i kommunen.[22]

Falun har hört och hör till Falu Kristine församling samt en del till Stora Kopparbergs församling, dit hela orten hörde före 1665.[23] Korsnäs, som räknas som sammanvuxen med staden från 1965, hör till Vika-Hosjö församling.

Orten ingick till 1964 i domkretsen för Falu rådhusrätt, för att därefter till 1971 ingå i Falu domsagas norra tingslag. Sedan 1971 ingår Falun i Falu domkrets.[24]

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i Falun 1960–2020[25]
ÅrFolkmängdAreal (ha)
1960
  
20 564
1965
  
26 420
1970
  
28 788
1975
  
30 073
1980
  
32 374
1990
  
34 6152 549
1995
  
35 9312 615
2000
  
35 3152 617
2005
  
36 4472 640
2010
  
37 2912 717
2015
  
37 0002 516
2020
  
39 4922 625
Anm.: Sammanvuxen med Korsnäs 1965 och med Korsgården 1990. Gamla Berget och Korsgården och Stennäset utbrutna 2015 samtidigt som Hökviken och Österå införlivades. 2018 utbröts Österå och Hökviken. 2020 återgick Stennästet

Stadsbild

Vass-Brittas gård i Gamla Herrgården.

Falun brukar i folkmun delas in i två sidor, den ljuvliga och den gruvliga sidan. Gränsen mellan dessa två är Faluån.

Den gruvliga sidan är den som ligger sydväst om ån med stadsdelarna Gamla Herrgården och Elsborg bland andra. Här bodde de mindre bemedlade gruvarbetarna i små trähus, varav många finns bevarade. Smeknamnet kommer från att det är på denna sida Falu koppargruva låg.

Den ljuvliga sidan ligger nordost om ån och där återfinns stadens nuvarande affärscentrum samt även de pampiga villorna i stadsdelen Villastaden. I dessa bodde förnämt folk i första hand, och inte gruvarbetare. Under 1900-talets första år uppfördes ståtliga villor, flera av dem ritade av stadsarkitekten Klas Boman. Nuvarande bebyggelse är i stort sett den ursprungliga. Det är stora hus på stora lummiga tomter omgivna av häck eller staket. Området kröns av disponenten Erik Johan Ljungbergs slottsliknande palats Bergalid från 1902.

Stadsdelar

Anknytande vägar

Utbildning

Högskolan Dalarna bildades 1977, och har campus i både Falun och Borlänge. Högskolan hade 2010 över 18 000 studenter, 700 anställda och erbjöd över 60 utbildningsprogram, varav 16 är på magisternivå, och 1 330 kurser.[26] Högskolan Dalarna profilerar sig genom ett stort utbud av kurser och program inom områdena musik, media och design. I Falun finns utbildningar till sjuksköterska, barnmorska, lärare, samhällsvetare, socialarbetare, ljud- och musikproducent, film- och tv-producent, manusskribent för film och tv bland annat.[27]

Musikkonservatoriet Falun är sedan 1967 en av Sveriges ledande skolor för musiker.[28] Utbildningar finns inom i klassisk musik, jazz, folkmusik och komposition på både gymnasie- och eftergymnasial nivå. Musikkonservatoriet har spetsutbildningar med riksrekrytering. Musikkonservatoriet i Falun är landets enda gymnasieutbildning med ett specialutformat program i klassisk musik.[29]

De fyra stora gymnasieskolorna i Falun är Lugnetgymnasiet, Kristinegymnasiet, Hagströmska Gymnasiet och Falu frigymnasium.[30]

Kultur, nöjen och sevärdheter

För att vara en stad i sin storlek har Falun ett rikt kulturliv. Det som satt staden på kartan är i första hand världsarvsutmärkelsen. Tack vare sin ställning som residensstad hyser Falun de flesta länsinstitutionerna, som Dalarnas museum, Dalateatern, Länsbiblioteket Dalarna, DalaSinfoniettan, Musik i Dalarna, Film i Dalarna och Dans i Dalarna.

Gruvmuseet vid Falu gruva.

Museer

 • Falu koppargruva med tillhörande Gruvmuseet och Världsarvshuset som är en del av Världsarvet Falun.
 • Länsmuseet Dalarnas Museum med dalamåleri, Grafiksalen, Selma Lagerlöfrummet och kafé Kopparhatten.
 • 1700-talshuset Linnés bröllopsstuga där botanikern Carl von Linnés bröllop ägde rum.[31]
 • Gamla butiken Thunströms köpmansgård från 1897 som numera är museum med trädgårdskafé.
 • 1700-talsgården Harmsarvets bergsmansgård med museijordbruk och levande djur.
 • Revykungen Ernst Rolfs födelsehem Ernst Rolf-gården i stadsdelen Elsborg
 • Den välbevarade gruv- och hyttarbetargården Vass Britas gård från 1600-talet i stadsdelen Gamla Herrgården.
 • Medicinhistoriska museet i Falun ligger i Nisserska huset vid Falu lasarett.
 • Vid järnvägsstationen, i de gamla lokstallarna, finns Falu järnvägsmuseum som drivs av föreningen Gefle-Dala Jernväg.
 • Dalregementets museum i Falun finns på kasernområdet. Ytterligare ett museum finns på Rommehed.

Musik

Från 1986 till början av 2000-talet arrangerades den internationellt erkända världsmusikfesten Falun Folkmusik Festival (FFF) [32] av Dalarnas spelmansförbund under en vecka i juli.

Falun har som resten av Dalarna en stark folkmusiktradition, vilken hålls levande av bland annat Falu Spelmanslag, som bildades under 1970-talets folkmusikvåg i Sverige. Varje höst anordnas festivalen/spelmansstämman Folkmusiknatta på Folkets hus.[33]

Föreningen Musik i Dalarna har sitt säte i Falun och erbjuder konserter, musikteater och andra musikarrangemang.[34] Musik i Dalarna ansvarar för DalaSinfoniettan, som är en symfoniorkester bestående av 28 anställda musiker, och DalaSinfoniettans kör.[35] Falu Jazzklubb och Ung Jazz Falun är två föreningar som arrangerar jazzkonserter på Gamla Elverket, Ölandsgatan 8, och den förstnämnda har varit igång sedan mitten av 1970-talet.[36]

Sedan 2008 arrangeras rockfestivalen Rockstad: Falun [37] och i början av juni varje år är det Falukalaset med Falukorvens dag [38] som mer har karaktär av en stadsfest där fokus ligger på karuseller och enstaka konserter. På sensommaren huserar musikfestivalen Granny goes street utanför ungdomshuset Arenan på Mormorsgatan.[39]

Musiker och band från Falun

I Falun finns många körer med olika inriktningar exempelvis Falu Kammarkör, Falu Fredskör Falu Kvartettsångare, Falu Miner Chords, Copper Town Harmony, Falu Folk & Gospel, Dominicakören, Annakören, Falu Kristine kyrkokör och Stora Kopparbergs kyrkokör.[40]

Dans

Danslivet i Falun är brokigt. Ett flertal mindre grupper och aktörer utövar allt från folkdans via bugg till bachata.

Stora Daldansen är namnet på en årligen återkommande dansfestival. 1988–2009 höll evenemanget till i Mora men sedan 2010 är Falun värdstad. Under några dagar erbjuds kurser och workshops i olika typer av dans för allmänheten liksom möjligheten att se mer kvalitativa dansföreställningar. Stora Daldansen anordnar också internationella tävlingar i klassisk balett och nutida dans. Tävlingarna lockar publik från hela Sverige. Stora Daldansen stöds av länsinstitutionen Dans i Dalarna, som har sitt säte i Falun.

Musikkonservatoriet har Sveriges enda dansarutbildning med inriktning scenisk folkdans. Utbildningen är 2-årig och vänder sig till professionella dansare.[41]Haraldsbogymnasiet finns estetiska programmet med inriktning dans, som är en 3-årig utbildning på gymnasienivå.

I Falun finns ett stort antal företag, föreningar och studieförbund som ordnar kurser i dans, för både barn och vuxna, amatörer och semiprofessionella. Några av företagen/föreningarna är Dansa i Falun, Dala Dansstudio, FaluFolk musik & dans (främst folkdanser), Dansa med Sanna (största salsaskolan i Mellansverige), Latinodans (bachata och salsa), Falu dansklubb (bugg och lindy hop), Dance & Style (zumba), Curved Beats (house/hiphop), Swing models, Kurbeatz (mixar hiphop/folkdans), Gamla Elverket (frigörande dans), Falu Squaredancers, Medborgarskolan, Folkuniversitetet, ABF och klubben Dansfeber som verkar för att fler restauranger och barer i Falun ska ordna så kallad social dans.[42][43]

Sommartid anordnar entusiaster logdans i byarna runtomkring Falun, bland annat i Svärdsjö (lokalt välkända Mannes loge) och Karlsbyheden. Även folkparken Lilltorpet, några kilometer sydväst om Falu centrum, bjuder upp till dans sommartid.

Teater och film

Navet inom Faluns teaterscen är Dalateatern, som funnits sedan 1973. Teaterbyggnaden sitter ihop med Folkets Hus och kallas ibland Falu stadsteater. Dalateatern sätter upp nyskriven såväl som klassisk dramatik. Dalateatern samarbetar med Riksteatern, vilket gör att många turnerande teateruppsättningar sätts upp i Falun. Falu teaterförening är en sammanslutning som arbetar för att locka gästspel till staden.[44] I Falun har också intresseorganisationen Scenkonst Dalarna sitt kontor.

Magasinet, intill järnvägsstationen, är en mycket stor och gammal lagerlokal som håller på att etablera sig som en central plats för kulturevenemang och konserter.[45] Dalateatern har satt upp pjäser där och artister som Håkan Hellström och Thåström använder det som konsertlokal.[46] Nisserska är en gammal vårdbyggnad intill Falu lasarett som 1997 förvandlades till kulturcentrum.[47] Där finns den fria teatergruppen Nisserska teatern samt konstnärsateljéer till uthyrning. Övriga fria teatergrupper i Falun är Teater Drömland, Scengångarna, barnteatern Napplösa och Thunströmsteatern som sommartid spelar på Thunströms köpmansgård.[48]

Falun har två biografer: biograf Falan och den alternativa biograf Smultronstället. Falan ligger på Östra Hamngatan 16, på andra sidan Faluån sett från Dalarnas museum, och har 354 fåtöljer fördelade på 4 salonger. Falan drivs av Svenska Bio.[49] Smultronstället finns på Folkets hus och visar smalare film ett par dagar i veckan.[50] I Folkets hus huserar också Falu Filmstudio. Tidigare fanns också biografen Röda kvarn på Åsgatan, som lade ner på 1990-talet.[51]

En gång per år anordnas Existentiell Filmfestival i Falun. Under några dagar arrangeras filmvisningar och samtal med några av landets främsta regissörer och filmpersonligheter. 2012 har festivalen 10-årsjublieum med temat "Det öppna samhället".[52]

Falun är hemvist åt Film i Dalarna, en organisation som stödjer filmprojekt ekonomiskt.

Bibliotek och litteratur

Falu kommun har fem bibliotek och en bokbuss.[53] Stadsbiblioteket – med sin stora dalasamling, konstgalleriet Hörnan, demokratirum och kafé – ligger vid Fisktorget i centrala Falun. Kommundelsbibliotek finns i Bjursås, Näs (Hosjö), Svärdsjö, och Vika. Falun är också hemvist för Länsbibliotek Dalarna, som ska vara ett stöd och en samarbetspartner för folkbiblioteken.

Nobelprisbelönade författaren Selma Lagerlöf bodde i Falun under tio års tid, och skrev under de åren Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, En herrgårdssägen och Jerusalem-böckerna. Hon bodde i Centralpalatset vid Stora torget och i ett numera rivet trähus i Villastaden.[54] På Dalarnas museum finns Selma Lagerlöf-rummet, som är inrett med författarens möbler och tillhörigheter. Där finns också Selma Lagerlöfs bibliotek.

Botanikern och författaren Carl von Linné gjorde sommaren 1734 sin berömda Dalaresa, på uppdrag av dåvarande landshövdingen. Linné bodde några månader i Falun, träffade sin kärlek Sara Elisabet Moraea och gifte sig med henne i Sveden. Gården där bröllopet ägde rum är idag en del av Världsarvet Falun och går under namnet Linnés bröllopsstuga.

Falu konsthall

Konst och design

Falu konsthall, ihopbyggd med Dalarnas museum, går i nyklassisk stil och ritades av arkitekten Hakon Ahlberg. Konsthallen uppfördes invid Faluån 1935 och är kulturminnesmärkt.[55] Konsthallen svarar för museets temporära utställningar, som höstsalongen.

Vid sidan om konsthallen finns Falu konstgrafiska verkstad i stadsdelen Östanfors, som både har utställningar och erbjuder kurser i grafik. Falun var hemort för grafikern Axel Fridell och platsen för hans första utställning, och blev på 1940-talet känd för gruppen Falugrafikerna bestående av de fem konstnärerna Stig Borglind, Bertil Bull Hedlund, Hans Norsbo, David Tägtström och Helge Zandén.[56] Falu Konstgrafiska Verkstad (FKV) är en stolt bärare och utvecklare av en mångårig grafisk tradition i Falun.[57] Föreningen Emaljverkstaden håller till vid Gruvan och driver en av landets få verkstäder där konstnärer kan experimentera och framställa konstverk i emalj. Några konstgallerier i Falun är kommunala Galleri Hörnan i Stadsbiblioteket och konstnärsdrivna Galleri Se på Slaggatan.

Den årligen återkommande Falu Konstvecka med Konstnatten är en vecka med konstrelaterade events som öppna ateljéer, utställningar, visningar och konstnärssamtal. Arrangerar gör föreningen Kulturnatten, med stöd av kommunen.

Konstrundan Falun/Borlänge som är en konstrunda som arrangeras i oktober varje år av den ideella föreningen Konst i Kvadrat (KiK). 2010 hade konstrundan omkring 5 000 besökare fördelade på 29 utställningsplatser.[58]

I Falun finns den anrika Dalarnas konstförening som bildades 1926. Det var samling konstnärer och konstintresserade i Falun som aktivt ville stödja konstlivet i Dalarna. Några av medlemmarna var Helge Zandén, Hans Norsbo, Bertil Bull Hedlund, Arvid Backlund samt Karin Larsson och Emma Zorn.[59] Dalarnas Konstförening är fortfarande aktiv och anordnar konstsalonger, seminarier och konstresor i Falun och övriga länet med stöd av Falu kommun. Sedan 1995 finns också den ideella föreningen Konst i Dalarna (KiD), som verkar för bild- och formkonstens främjande, och har flera Falukonstnärer som medlemmar.

Länskonst Dalarna syftar till att utveckla och samordna konstprojekt och konstpedagogiskt arbete i Dalarna och medfinansieras av Statens kulturråd. Konstkonsulent för länet är konstnären Jordi Arkö. Länskonst Dalarna ingår sedan 2006 i samarbetet VideoGUD tillsammans med landstingen i Gävleborg och Uppsala. VideoGUD är ett videokonstprojekt som årligen arrangerar en festival. 2011 hölls videokonstfestivalen på Magasinet i Falun.[60]

Designern Marianne Westman, som bland annat skapat kultförklarade porslinsmönstren Picknick och Mon Amie till Rörstrand, kommer från Falun liksom Per Holknekt, grundaren av klädmärket Odd Molly.[61]

För barn och unga finns musik-, konst- och teaterskola i kommunal regi.[62]

Press & media

Dagstidningar

Övrig press

 • Nöjestidningen Nolltvå [63]
 • Veckotidningen Dalabygden
 • Webbtidningen FalunBorlänge [64]
 • Annonsbladet
 • Mitt Dalarna

Radio

 • P1 90,4
 • P2 94,2
 • P3 96,5
 • P4 Dalarna 100,2
 • Studentradion Falun
 • Mix Megapol 103,2
 • Rockklassiker 107,1
 • Rix FM 101,7
 • Musikkanalen Wolf FM 88.8 MHz
 • Vinyl 90,4[65]

TV

 • Svt Dalarna
 • TV4 Dalarna

Natur och fritid

Januarivy över Runn från Roxnäs industriområde i Falun 2007

Falun är beläget i en dal, med Faluån som skär igenom stadskärnan och flera sjöar intill. Största sjö är Runn,[66] som sträcker sig från Falu centrum till Vika och Torsång. I anslutning till Runn sker många aktiviteter. Sommartid lockas folk till badplatser som Roxnäs udde, Sandlandet, Främby udde och till båtbryggor som Vika strand, Häsinggårdsbryggan, Källviken. Båtarna Slussbruden I och II trafikerar sträckan Slussen–Hellmansö.[67] På vintern plogas skridskobanor upp på Runn, över fem mil totalt,[68] och Faluborna ger sig ut på isen med långfärdsskridskor, spark eller längdskidor. I februari varje år ordnas Runn winter week – en vecka av vinteraktiviteter med tillhörande jippon.

Falu kommun satsar mycket pengar på sportanläggningar, vilket stundtals väckt stark kritik.[69] Kommunen vill profilera sig som en idrottsstad.[70]

I Falun finns 21 allmänna bad enligt Länsstyrelsen.[71]

Sjöar

 • Runn är Faluns största sjö och Dalarnas näst största (efter Siljan) [72]
 • Hosjön ligger i östra Falun, och är en populär badsjö för de boende i Hosjö.
 • Stora Vällan och Önsbackdammen med dansbanan Lilltorpet ligger på berget bakom Falu gruva, ett par kilometer från centrum.
 • Varpan är en bad- och fiskesjö som ligger mellan Bojsenburg och Bergsgården. Varpan rinner ut i Faluån.
 • Stångtjärn är en liten men populär badsjö i skogen ovanför Slätta och Herrhagen.
 • Liljan är en del av Runn. Välbesökt badplats med bryggor finn vid Liljans Herrgård i Norsbo.

Naturreservat

I Falu kommun finns 14 naturreservat.[73] De tre som ligger närmast stadskärnan är:

 • Lugnets naturreservat bakom skidstadion. Storslagna vyer och gammeldags odlingslandskap, som Sjulsarvet.
 • Rottnebyskogen ligger i östra Falun, nära området Hälsingberg. Området blev naturreservat efter protester mot att skogen skulle skövlas.[74]
 • Runns norra öar är Faluns nyaste naturreservat. Omfattar tio öar och Roxnäs udde. De tre största öarna i reservatet är Dejstolen, Hellmansö och Hjärtklack.[75]

Idrott och fritid

 • Riksskidstadion Lugnet med anläggningar för backhoppning, simhall, skidspår, rullskidspår, inomhusrink och curlinghall, konstfrusen bandybana samt konstfrusen ishockeyrink.
 • Kommunen har tre skidanläggningar: Källviksbacken, Svärdsjöliften och Bjursås Ski center med 7 liftar och 21 nedfarter.[76]
 • I stadsdelen Slätta finns en sporthall med gym, squashhallar och utomhuspool med rutschbana som är öppet för allmänheten.
 • Ridanläggningar och stall finns i Sveden, Främby och Svärdsjö.

Näringsliv

Bankväsende

Falu stads sparbank grundades 1825. År 1851 grundades Kopparbergs läns sparbank som huvudsakligen riktade sig mot resten av länet, även om huvudkontoret låg i Falun. De båda sparbankerna uppgick år 1969 i Länssparbanken Dalarna som senare blev en del av Swedbank.

Kopparbergs enskilda bank grundades i Falun år 1836. År 1892 öppnade även Sveriges riksbank i staden. Bankaktiebolaget Stockholm-Öfre Norrland öppnade ett kontor i Falun den 1 januari 1899.[77] Den 2 januari 1904 inledde Dalarnes bank sin verksamhet i Falun.[78] Den uppgick redan 1908 i Stockholm-Öfre Norrland. År 1918 öppnade även Dalarnas folkbank på orten, varpå den banken redan nästa år uppgick i Mälareprovinsernas bank.[79] Då hade Stockholm-Öfre Norrland uppgått i Svenska Handelsbanken som några år senare även skulle ta över Mälarbanken. Även Svenska lantmännens bank etablerade ett kontor[80] som senare skulle tillhöra Jordbrukarbanken.[81] Slutligen uppgick Kopparbergsbanken år 1922 i Göteborgs bank. Skandinaviska Enskilda Banken etablerade sig i Falun först år 1973.[82]

Kända personer från Falun

se även Personer från Falun

Se även

Referenser

 1. ^ Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År 2012–2019, Statistiska centralbyrån, 21 februari 2019, läs online.[källa från Wikidata]
 2. ^ Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2023 och befolkningsförändringar 1 juli - 30 september 2023, Statistiska centralbyrån, 10 november 2023, läs online.[källa från Wikidata]
 3. ^ [a b c] Statistiska tätorter 2020, befolkning, landareal, befolkningstäthet per tätort, Statistiska centralbyrån, 24 november 2021, läs online.[källa från Wikidata]
 4. ^ Befolkning i tätorter 1960-2010, Statistiska centralbyrån, läs online, läst: 18 december 2013.[källa från Wikidata]
 5. ^ Kodnyckel för SCB:s statistiska tätorter och småorter - Koppling mellan gammalt och nytt kodsystem, Statistiska centralbyrån, 11 november 2021, läs online.[källa från Wikidata]
 6. ^ ”Statistik från Statistiska Centralbyrån”. Arkiverad från originalet den 16 juni 2011. https://www.webcitation.org/5zUN9vx7d?url=http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0810/2010A01/MI0810_2010A01_SM_MI38SM1101.pdf. Läst 13 december 2011. 
 7. ^ ”Folkmängd, topp 50”. Statistiska Centralbyrån. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/topplistor-kommuner/folkmangd-topp-50/. Läst 15 mars 2022. 
 8. ^ [a b] Falustad.se - Stadsbild Arkiverad 6 juni 2015 hämtat från the Wayback Machine.
 9. ^ Dalarnas Tidningar om den "ljuvliga" och "gruvliga" sidan
 10. ^ Turistbyrån i Falun om utmärkelsen "Årets stadskärna" 1998
 11. ^ ”Dalarnas Museum om Världsarvet Falun”. Arkiverad från originalet den 6 november 2011. https://web.archive.org/web/20111106005657/http://www.dalarnasmuseum.se/index.php/vaerldsarvet-falun. Läst 15 november 2011. 
 12. ^ Regeringen.se: Kulturministern besöker Falun Arkiverad 7 januari 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 13. ^ Fakta om Högskolan Dalarna Arkiverad 12 november 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 14. ^ Expressen Sport: "Falun får Skid-VM för fjärde gången"
 15. ^ Falugruva.se: Om världsarvet Falun Arkiverad 21 april 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 16. ^ [a b c] Carlquist, Gunnar (red.) (1932). Svensk uppslagsbok. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB:s förlag, band 9 s. 40-44.
 17. ^ Informationstavla i Falu koppargruva
 18. ^ [1]
 19. ^ Ne.se: Residensstaden Falun
 20. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000
 21. ^ ”Christer Gruhs minns rivningshysterin på 1960-talet”. Arkiverad från originalet den 24 maj 2012. https://archive.is/20120524204814/http://www.dt.se/bloggar/gruhsblogg?url=http://blogg.dt.se/gruhs/2011/02/16/tank-om-aven-badhuset/%23DTTop. Läst 24 maj 2012. 
 22. ^ Andersson, Per (1993). Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjölby: Draking. Libris 7766806. ISBN 91-87784-05-X 
 23. ^ ”Förteckning (Sveriges församlingar genom tiderna)”. Skatteverket. 1989. http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/omfolkbokforing/folkbokforingigaridag/sverigesforsamlingargenomtiderna/forteckning.4.18e1b10334ebe8bc80003999.html. Läst 17 december 2013. 
 24. ^ Elsa Trolle Önnerfors: Domsagohistorik - Falu tingsrätt (del av Riksantikvarieämbetets Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007)
 25. ^ ”Folkmängd och landareal i tätorter, per tätort. Vart femte år 1960–2020”. http://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/LandarealTatort. Läst 28 mars 2021. 
 26. ^ Fakta om Högskolan Dalarna Arkiverad 12 november 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 27. ^ Program på Högskolan Dalarna Arkiverad 13 november 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 28. ^ Fakta om Musikkonservatoriet Falun Arkiverad 3 april 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 29. ^ Musikkonservatoriets utbildningar Arkiverad 3 april 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 30. ^ Fakta om Faluns gymnasieskolor Arkiverad 14 april 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 31. ^ Fakta om Linnés bröllopsstuga Arkiverad 26 oktober 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 32. ^ Tidningen Folkmusik & Dans nr 4 2005: "FFF i konkurs" Arkiverad 6 december 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 33. ^ Folkmusikens Hus om Folkmusiknatta
 34. ^ Musik i Dalarnas officiella webbplats
 35. ^ Fakta om Dalasinfoniettan Arkiverad 23 januari 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 36. ^ Falu Jazzklubb Arkiverad 11 februari 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 37. ^ Rockstad Faluns officiella webbplats Arkiverad 12 januari 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 38. ^ ”Fakta om Falukalaset”. Arkiverad från originalet den 24 maj 2012. https://archive.is/20120524204818/http://www.falukalaset.se/info.html. Läst 24 maj 2012. 
 39. ^ Granny goes Street på Falu kommuns webb
 40. ^ Svenska kyrkans beteckning över körer i Falun
 41. ^ utbildningssidan.se: Musikkonservatoriets påbyggnadsutbildning / dans Arkiverad 2 november 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 42. ^ http://www.dansamedsanna.nu/
 43. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 5 september 2012. https://archive.is/20120905140825/http://www.dansfeber.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5. Läst 17 februari 2012. 
 44. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 21 juli 2011. https://web.archive.org/web/20110721224149/http://falun.riksteatern.se/. Läst 17 februari 2012. 
 45. ^ Kulturcentret Magasinet Falun Arkiverad 24 november 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 46. ^ Sveriges Radio Dalanytt om Dalateatern på Magasinet
 47. ^ ”Nisserska husets historia”. Arkiverad från originalet den 5 mars 2012. https://web.archive.org/web/20120305133756/http://nisserskateatern.se/index.asp?show=historia_nisserska_huset. Läst 15 november 2011. 
 48. ^ Thunströms Köpmansgård och trädgårdskafé Arkiverad 26 mars 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 49. ^ http://www.sf.se/biografer/falun-falan/
 50. ^ Dalarnas Tidningar: Intervju med Torbjörn Lindqvist på Smultronstället
 51. ^ Minnen från biograf Röda Kvarn på Åsgatan Arkiverad 20 november 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 52. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 1 mars 2012. https://web.archive.org/web/20120301211634/http://du.se/sv/Om-Hogskolan/Aktuellt/Existentiell-Filmfestival/. Läst 15 februari 2012. 
 53. ^ Fakta om Faluns bibliotek på kommunens webbplats
 54. ^ http://www2.falun.se/www/falun/org/gamlafalun.nsf/doc/BE94C85DC8C59CAFC1256B59002C7462
 55. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 19 februari 2018. https://web.archive.org/web/20180219213758/http://www.lansstyrelsen.se/Dalarna/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Byggnadsminnen/byggnadsminnen-i-dalarna/Pages/default.aspx. Läst 19 februari 2018. 
 56. ^ Ulf Hård av Segerstad (11 november 1951). ”En konstrond i Falun - Från mästargrafik till storskogsmysstik”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/arkiv/1951-11-11/8. 
 57. ^ ”Konstgrafisk verkstad”. www.falun.se. https://www.falun.se/gora--uppleva/kultur/konstgrafisk-verkstad.html. Läst 17 april 2020. 
 58. ^ http://www.konstikvadrat.se/omForeningen.php
 59. ^ http://www.dalarnaskonstforening.se/
 60. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 12 juni 2015. https://web.archive.org/web/20150612141246/http://w-konstkonsulent.se/index.html. Läst 17 februari 2012. 
 61. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 14 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120114113658/http://www.fbregionen.se/regionen/design__10. Läst 15 februari 2012. 
 62. ^ Fakta om barnkultur på Falu kommuns webbplats Arkiverad 13 maj 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 63. ^ Nöjestidningen Nolltvå
 64. ^ Tidningen FalunBorlänge Arkiverad 9 augusti 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 65. ^ ”Frekvenstabeller - Teracom”. www.teracom.se. Arkiverad från originalet den 12 mars 2013. https://web.archive.org/web/20130312074150/http://www.teracom.se/Sandarinformation/Frekvenstabeller/?rt=plr&region=ALL&ft=radio. Läst 9 december 2015. 
 66. ^ Fakta om Runn från Faluns Turistbyrå Arkiverad 4 november 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 67. ^ Slussbruden
 68. ^ Pdf: Skridskobanor på Runn Arkiverad 2 november 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 69. ^ Falu Kuriren: "Falun får nya hoppbackar"
 70. ^ Idrottsstaden Falun Arkiverad 7 juli 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 71. ^ Länsstyrelsen Dalarna: Antal allmänna bad i Falun Arkiverad 25 augusti 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 72. ^ Största sjöar och vattendrag i Dalarna Arkiverad 27 april 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 73. ^ Pdf: Fakta om Falun 2011 (utgiven av kommunen)
 74. ^ Sveriges Radio: "Rottnebys ägare förhalar reservatsfrågan"
 75. ^ Pdf: Länsstyrelsen Dalarnas om naturreservatet Runn Arkiverad 10 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 76. ^ Skidanläggningar i Falu kommun Arkiverad 26 september 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 77. ^ 1896-1900 Kopparbergs län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd 9. Åren 1896-1900. Kopparbergs län, s. 48
 78. ^ 1901-1905 Kopparbergs län - BISOS H. Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser. Ny följd. 10. Åren 1901-1905. Kopparbergs län, s. 69
 79. ^ Fusionen Mälarbanken-Dalarnas folkbank, Svenska Dagbladet, 1 juli 1919
 80. ^ Aktiebolaget Svenska lantmännens bank i Sveriges statskalender 1921
 81. ^ AB Jordbrukarbankens kontor den 30/11 1949 Arkiverad 11 april 2021 hämtat från the Wayback Machine., Utredning angående överflyttning av viss del av Riksbankens rörelse till en statlig affärsbank m.m., SOU 1950:6, s. 49-50
 82. ^ på nya poster, Svenska Dagbladet, 29 augusti 1973

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Red pog.svg
Shiny red button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction.
Map-icon.svg
Författare/Upphovsman: Loginname, Licens: CC BY-SA 3.0
Map icon
Great coat of arms of Sweden.svg
Stora riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Falu konsthall.jpg
Författare/Upphovsman: Mojj, Licens: CC BY-SA 3.0
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR).
Vass-Brittas.JPG
Vass-Brittas gård
Falu stad 1664.jpg
Stadsplan för Falun 1664
Stora stöten.jpg
Författare/Upphovsman: Ingen maskinläsbar skapare angavs. Wigulf~commonswiki antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Licens: CC BY 2.5
The "Great Pit", Copper Mine in Falun (Sweden), Photographer Wigulf
Faluån på vintern.JPG
Faluån på vintern
Falun från Radiohuset.jpg
Författare/Upphovsman: Calle Eklund/V-wolf, Licens: CC BY-SA 3.0
City of Falun, seen from the Swedish Radio building in Falun. Brick building on the left: Bryggkaféet (jetty café). Behind: public library. Church Kristinekyrkan in the center.
Tätort Falun.jpeg
Författare/Upphovsman: Edaen, © OpenStreetMaps bidragsgivare, © Lantmäteriet (ticket:2013101610008901), Valmyndigheten, SCB., Licens: CC BY 2.0
Tätorten Faluns gränser 1990 enligt Atlas över rikets indelningar 1992.
Sweden Dalarna location map.svg
Författare/Upphovsman: Erik Frohne, Licens: CC BY 3.0
Location map of Dalarna County in Sweden

Equirectangular projection, N/S stretching 206 %. Geographic limits of the map:

 • N: 62.30° N
 • S: 59.70° N
 • W: 12.00° E
 • E: 16.90° E
Runn.JPG
Författare/Upphovsman: Ingen maskinläsbar skapare angavs. Skvattram~commonswiki antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Licens: CC BY-SA 3.0
Lake Runn in Dalarna, Sweden. View from Roxnäs in Falun. Photo by Skvattram 2007-01-06.
Gruvmuseet Falun.jpg
Författare/Upphovsman: Calle Eklund/V-wolf, Licens: CC BY-SA 3.0
Falu koppargruva. Falun, Sverige
StKbka2.JPG
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
St Tgt Falun.JPG
Författare/Upphovsman: Ingen maskinläsbar skapare angavs. Skvattram~commonswiki antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Licens: CC BY-SA 3.0
Stora torget (Big Square) in Falun, Sweden. Photo by Skvattram 2006-11-25.