Expressionism (arkitektur)

Grundtvigs Kirke, Köpenhamn, ritad av Peder Vilhelm Jensen-Klint.

Expressionism som arkitekturstil hör inte till en helt fastställd tidsperiod. De verk som idag räknas till stilen tenderar att vara uppförda mellan 1910 och 1930. Hos enstaka arkitekter har verk i expressionistisk stil producerats kontinuerligt fram till början av den postmoderna epoken. Ett senare exempel, från 1960-talet, är TWA Flight CenterJFK Airport i New York av Eero Saarinen.

Formspråket är djärvt, experimentellt och dramatiskt. Stilriktningens centrum kan anses vara Tyskland, varifrån de flesta arkitekter som laborerade med spektakulära former under 1900-talets första decennier härstammar. Exempel på arkitekter är Peter Behrens och hans Hoechstbyggnad i Frankfurt am Main samt Erich Mendelsohns Einsteinturm i Potsdam.

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Grundtvigskirken-vest-2005-3.jpg
Författare/Upphovsman: Hans Andersen, Licens: CC BY-SA 3.0
Grundtvigs Kirke i Köpenhamn, sedd från väster