Europadomstolen

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna ska ej förväxlas med Europeiska unionens domstol.
Europadomstolen
Europadomstolen
Officiellt namnEuropeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
Typ av domstolInternationell domstol
Etablerad1959 (initialt)
1998 (permanent)
FöregångareEuropakommissionen
Webbplatsechr.coe.int
Jurisdiktion
Jurisdiktion46 av Europarådets medlemsstater
Auktoritet underEuropakonventionen
ÖverrättEuropadomstolens stora kammare
Domare
OrdförandeDean Spielmann
Sammansättning46 domare, en för varje medlemsstat
Säte
SäteStrasbourg, Frankrike
Sessionssal

Europadomstolen, formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, är en domstol som ansvarar för att avgöra tvister som rör tolkningen av Europakonventionen. Dock är domstolen ingen överinstans till nationella domstolar och myndigheter och kan därför inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol.[1] Om domstolen bedömer att en nationell dom bryter mot Europakonventionen så innebär det dock att landet måste anpassa sin tillämpning av lagen så att en kränkning inte sker igen och det kan i vissa fall även tvingas ändra i sin lagstiftning. Europadomstolen kan även utdöma skadestånd. I enstaka fall har domstolen direkt ålagt stater att ändra lagstiftning eller frige personer som frihetsberövats. Domstolens beslut är bindande för de berörda staterna och de är skyldiga att verkställa dessa.[2] Europadomstolen har tolkningsföreträde för konventionsfrågor.

Europadomstolen består av en domare från varje medlemsstat i Europarådet, vilka utses av den rådgivande församlingen i organisationen som består av företrädare för parlamenten i medlemsstaterna. Sätet är beläget i Strasbourg i Frankrike.

Sverige accepterade domstolens obligatoriska jurisdiktion år 1966.

Sveriges domare i Europadomstolen

Referenser

Se även

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

European Court of Human Rights Court room.jpg
(c) Djtm, CC-BY-SA-3.0
Court room of the European Court of Human Rights (ECHR)
Courtroom European Court of Human Rights 04.JPG
Författare/Upphovsman: Adrian Grycuk, Licens: CC BY-SA 3.0 pl
Courtroom of the European Court of Human Rights in Strasbourg