Erik och Tore Ahlsén

Tore (t.v.) och Erik Ahlsén.

Bröderna Erik Valfrid H. Ahlsén, född 12 oktober 1901, död 13 oktober 1988, och Tore Olov Hjalmar Ahlsén, född 29 juli 1906, död 26 juni 1991, var två svenska arkitekter.

Liv och verk

PUB:s Bohagshus 2007

Erik och Tore Ahlsén växte upp i förorten Gröndal i Stockholm och fick tidigt insikt i byggbranschen, då deras far var snickarledare. Båda fick sin första utbildning vid Tekniska skolan (idag Konstfack) i Stockholm, och sedan, efter några års praktik, utbildade de sig till byggnadsingenjörer vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och fortsatte sedan med arkitektstudier. Erik Alsén var under tjugo år knuten till KFAI (KF:s arkitekt- och ingenjörskontor). Tore Alsén var medarbetare till Erik Lallerstedt och Gunnar Asplund, men hade också praktiserat vid KF:s arkitektkontor.

År 1937 startade de ett gemensamt arkitektkontor och kom under sina verksamma år att samarbeta kontinuerligt. Den långa praktiktiden hos kända arkitekter och på stora arkitektkontor gav Erik och Tore Ahlsén den omfattande erfarenhet som återspeglar sig i deras gemensamma verk. Deras arbeten omfattade bostadsområden och framför allt en serie uppmärksammade centrumanläggningar, men även inredningar och möbler.

Tillbyggnaden av Kristianstads rådhus från 1936–1940 påminner om Asplunds rådhustillbyggnad i Göteborg. Årsta centrum från 1943–1954 visade en hög ambitionsnivå, där medborgarhus, bibliotek, teater och biograf dominerar ett intimt torg, medan butikerna spelar en underordnad roll. De dekorativa, abstrakta fasadmålningarna fick en del kritik på sin tid, idag är de kulturskyddade.

I PUB:s Bohagshus i Stockholm från 1959, med sina fasader av glas, indelade med tunna metallramar, visar bröderna Ahlsén en modern varuhusbyggnad, som smälter fint in i det trånga gaturummet, där himlen speglar sig i de stora glasytorna.

Bland kända arbeten märks Varuhuset Kringlan i Södertälje, invigd 1965. Kringlan blev ett av Europas första köpmannavaruhus och en av Sveriges första butiksgallerior. Anläggningen planerades efter samma koncept som varuhuset Krämaren i Örebro, med en låg varuhusdel och en hög bostadsdel ovanpå. Kringlan är av Stockholms läns museum rödklassad vilket innebär att byggnaden motsvarar fordringarna för byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen.[1]

Erik Ahlsén promoverades 1978 till teknologie hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola.[2] och båda bröderna promoverades till teknologie hedersdoktorer vid KTH 1983.[3] Bröderna fick Kasper Sahlinpriset för PUB och Medborgarhuset i Örebro. De är gravsatta på Brännkyrka kyrkogård.[4][5]

Tore Ahlsén var även verksam som formgivare och var knuten till bland annat Målerås glasbruk och armaturfabriken Gärsnäs. Han är representerad vid bland annat Nationalmuseum[6] i Stockholm.

Verk i urval

Krämaren, Örebro.

I kronologisk ordning:

Bilder, verk i urval

Källor

Noter

Externa länkar


Media som används på denna webbplats

Henriksdalsbergets centrum 2013.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Henriksdalsberget, centrum
Erik och Tore Ahlsén, 1960-tal.jpg
Arkitekterna Erik och Tore Ahlsén
Arsta centrum 2007 1.jpg
Författare/Upphovsman: Holger Ellgaard Redigera dessa strukturerade data på Commons, Licens: CC BY-SA 3.0
Skulpturen Gycklarna av sv:Bror Marklund, Årsta centrum in Stockholm.
Medborgarhuset May 2014.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 3.0
Medborgarhuset. Community center in Örebro (Sweden) built 1957-65. Architects: Erik och Tore Ahlsén.
Finnberget Nacka 2013a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Stjärnhus på Finnberget
Kringlan, Storgatan Södertälje, 2017a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kringlan, Storgatan Södertälje, arkitekt Erik och Tore Ahlsén (1965)
Krämaren Örebro 02.JPG
Författare/Upphovsman: Bengt Oberger, Licens: CC BY-SA 4.0
Krämaren i Örebro från söder
PUB bohagsh 2007.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard 16:29, 20 October 2007 (UTC), Licens: CC BY-SA 3.0
Det s.k. "Bohagshuset", vilket ursprungligen ingick i varuhuskomplexet PUB, Stockholm. Byggår 1956-59, arkitekter E Ahlsén och T Ahlsén.