Engelbrekt (pjäs)

Engelbrekt är en pjäs av August Strindberg från 1901. Pjäsen hör till Strindbergs historiska dramer och handlar om den svenske upprorsledaren Engelbrekt Engelbrektsson.

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

August Strindberg 1882 Falander.jpg
August Strindberg (1849-1912), Swedish author.