Ebenholts

Elefanter gjorda av ebenholts.
Hakstål med skaft av ebenholts, 1650-1675.

Ebenholts är en samlingsbenämning för träslag i släktet Diospyros och ibland även andra träslag av liknande karaktär, som Brya ebenus.

Ebenholts är ett mycket hårt, men sprött, svart trä, som ofta används i dekorativt syfte, men dess hårdhet utnyttjas också exempelvis i detaljer till musikinstrument. De svarta tangenterna på pianon tillverkades förr ofta av ebenholts, liksom detaljer på moderna stråkinstrument fortfarande gör.

Tidigare har ebenholts även använts som vattensmorda lager för ex.vis propelleraxlar. Ebenholts växer i tropiska områden.

Träslaget finns även i andra färger såsom vit, grön, röd och brokig beroende på var och på vilken kontinent det vuxit.[1]

Referenser

  1. ^ Ebenholts i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1907)

Media som används på denna webbplats

Hakstål, 1650-1675 - Skoklosters slott - 105872.tif
Notera: Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.
Hakstål, 1650-1675.
Nyckelord: Ebenholts, Svarvstål, Föremålsbild