Dynamit

Ett diagram över dynamit.
Lock till dynamitlåda som lyder “50kg Nobels 25m/m extradynamit, LFB, explosiv vara; iklass: farligt”.

Dynamit (från grekiskans dynamis, "kraft") är en klass av sprängämnen, med degartad konsistens, och består av nitroglycerin blandat med andra ämnen, bland annat kiselgur som är till för att suga upp nitroglycerinet.[1] Dynamiten uppfanns 1866 i staden Krümmel av svensken Alfred Nobel.[1] Tidigare hade man haft svårt att använda nitroglycerin som sprängämne vid till exempel bergsprängning eftersom man då använde rent nitroglycerin. Nitroglycerinet är en oljeartad vätska, som lätt exploderar vid slag och hade på grund av utsipprande från borrhålen genom sprickor i berget och även på andra sätt förorsakat många olyckor. Först genom dynamiten kunde nitroglycerinet användas till bergsprängning på ett enkelt sätt med rimlig risk. Tidigare hade endast det betydligt svagare svartkrutet använts till detta. Uppfinnandet av dynamiten var epokgörande för bergsprängningen, för genom dess användning kunde borrhålens antal och storlek minskas till en bråkdel mot tidigare. Dynamiten möjliggjorde också till exempel stora tunnelarbeten.

Alfred Nobels patentansökan från 1864.

1875 förde Alfred Nobel sprängämnestekniken ännu ett stort steg framåt genom att uppfinna spränggelatin.[2] Spränggelatin är en gelartad kropp, som erhålles genom att vissa sorters nitrocellulosa löses i nitroglycerin. Genom denna förändring har man lyckats undvika en nackdel med de äldre dynamitsorterna, nämligen att nitroglycerinet "svettades ut", det vill säga avskilde sig från uppsugningsmedlen. Gelatindynamit fryser också mindre lätt än nitroglycerindynamit. En av de nitroglycerinhaltiga sprängämnenas största nackdelar har alltså minskats genom införande av spränggelatin. Ett vanligt sprängämne i Sverige var Extradynamit med sammansättningen nitroglycerin 55%, nitrocellulosa 3%, nitrobensen 3%, ammoniumnitrat 36,5%, trämjöl 2,5%. [3]

Frusen dynamit, det vill säga sådan där nitroglycerinet (vars smältpunkt ligger vid +13 °C) har övergått till fast form, är nämligen inte plastisk, utan vid dynamitens handhavande kan utskilda nitroglycerinkristaller lätt bringas till explosion genom friktion. De flesta olyckshändelserna med dynamit inträffade antingen vid arbete med eller vid oförsiktigt upptinande av frusen dynamit.

Den klassiska dynamiten såldes förpackad i runda patroner av paraffinerat papper med samma diameter som de borrhål de användes i. Den vanliga patronen (eller dynamitgubben) vägde 125 gram. Handhavandet var enkelt: vid sprängning hade man endast att i borrhålet nedföra den ena patronen ovanpå den andra och i den översta patronen sätta in en dynamittändhatt, det vill säga en hylsa av koppar, till hälften fylld med en blandning av knallkvicksilver och kaliumklorat; denna tändhatt bringas (sedan borrhålet blivit fyllt med en förladdning av lera, sand eller dylikt) till explosion med hjälp av en i tändhatten insatt stubin eller med elektrisk tändning. Det fanns även dynamitpatroner med en vikt av 5kg. Flera sådana kunde användas i samma borrhål vid pallbrytning i stenbrott.[4]

Nu finns en motsvarande produkt som heter Dynamex som har blivit allt vanligare. Denna används ofta istället för dynamit.

Se även

Referenser

Noter

  1. ^ [a b] Larsson 2010, s. 54-55.
  2. ^ Larsson 2010, s. 57.
  3. ^ Uppfinningarnas bok, 1939.
  4. ^ Henry Rudberg, Teknisk Tidskrift, 13 mars, 1943

Tryckta källor

  • Larsson, Ulf (2010). Alfred Nobel: Nätverk och innovationer. Nobelmuseet. ISBN 978-91-977335-1-9 

Media som används på denna webbplats

Nobel patent.jpg
Alfred Nobels patentansökan om patent på tändhatten och principen för initialtändning av nitroglycerin.
Dynamite Diagram.svg
Författare/Upphovsman: Pbroks13, Licens: CC BY-SA 4.0
Diagram of dynamite:
A. Diatomaceous earth (or any other type of absorbent material) soaked in nitroglycerin
B. Protective coating surrounding the explosive material
C. Blasting cap
D. Wire connected to the blasting cap
50 kg nobels 25 mm extradynamit (cropped).jpg
Författare/Upphovsman: Blockhaj, Licens: CC BY-SA 4.0
Lock till dynamitlåda som lyder "50kg Nobels 25m/m extradynamit, LFB, explosiv vara; iklass – farligt – iklass".