Drott (1877)

Drott
Drott under unionsflagg
Drott under unionsflagg
Allmänt
Tidigare namnRan
Typklass/KonstruktionKungafartyg
Historik
Byggnadsvarv Bergsund, Sverige
Sjösatt19 juli 1877
I tjänstNovember 1877
ÖdeSkrotad den 12 oktober 1923
Tekniska data
Längd53,4 meter (över allt: 57,4 meter)
Bredd8,01 meter
Djupgående2,75 meter
Deplacement625 ton (maximalt 836 ton)
MaskinTvå tvåcylindriga Woolfs liggande compoundångmaskiner, 960 ihk, tre eldrörspannor
KraftkällaTvå propellrar
Maximal hastighet12,75 knop
Besättning65 man
BestyckningEn 12,2 centimeters kanon m/73
Fyra 25,4 millimeters fyrpipiga ksp m/77
En 38,1 centimeters torpedtub m/76

Drott var ett örlogsfartyg, och senare kungafartyg för Oscar II. Drott byggdes som min(torped)kryssaren RanBergsunds varv 1877 och var då Kungliga flottans första moderna kryssare. Hon var för tiden välutrustad med minmateriel och kunde under sina tidiga karriär uppvisa hela flottans minmateriel ombord, även den kortvariga Harveys bogsermina. Hennes totala kapacitet var åtta–tolv 35,6 cm torpeder.

Historik

Ran var ett oceangående fartyg, som utöver min- och torpedövningstjänsten nyttjades som chefsfartyg för högste befälhavaren över kustflottan. År 1882 beslöts att hon även skulle föra högste befälhavarens för krigsmakten flagg, det vill säga kung Oscar II.

I samband med detta fördes hennes tyngre artilleripjäser i land och ersattes med lättare 45 mm kanoner m/1883 av Stafsjö bruks tillverkning, vilka huvudsakligen brukades som salutkanoner. I samband med detta bytte hon 1883 namn till Drott. Namnet "Ran" övertogs av den tidigare postångaren Polhem.

Eftersom hon efter detta huvudsakligen kom att nyttjas just som chefsfartyg, togs successivt torped- och minmaterielen i land 1895–1905.

Det var under namnet HMS Drott som Ran blev känd, främst genom kung Oscar II:s resor till Marstrand under somrarna och hennes deltagande i olika former av eriksgator längs kusten. Bland annat möttes Oscar II och Kejsar Wilhem II av Tyskland ombord vid ett statsbesök i Gävle, för att diskutera den svensk-norska unionskrisen.

Efter kungens död i december 1907 kom fartyget endast att nyttjas för ytterligare en eriksgata under Gustaf V:s regering.

Fartyget fick under det första världskriget förfalla och utrangerades ur flottans rulla den 12 oktober 1923 och försåldes som skrot till en firma i Köpenhamn.

Bland Drotts mer namnkunniga chefer fanns marinmålaren och kommendörkaptenen Herman af Sillén.

Andra befälsfartyg

Drott var Sveriges sista mer eller mindre renodlade kungajakt som följde i spåren efter Gustav III:s Amphion, vars akterspegel och akterkastell finns bevarat på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

För statsbesök har flottans ordinarie flaggskepp såsom pansarskepp och kryssare fått rycka in för representation, under de senaste åren minfartygen HMS Visborg eller HMS Carlskrona.

Traditionen med kungajakter lever idag kvar i Danmark med den danska kungens Dannebrog och i Norge med den norska kungafamiljens Norge. I Sverige finns endast slupen Vasaorden som nyttjas som hedersslup och renodlat kungafartyg vid högtidliga tillfällen.

Galleri

Referenser

  • von Hofsten Gustav, Waernberg Jan, Örlogsfartyg – Svenska Maskindrivna Fartyg under tretungad flagg, CB Marinlitteratur, Luleå 2004

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Harvey torpedo Sweden.jpg
Författare/Upphovsman: The Naval museum, Sweden, Licens: CC BY 1.0
A Harvey torpedo from the Swedish Navy
Swedish norwegian union flag.svg
Svensk handelsflagg 1844-1905
HSM Drott 1897.webm
Författare/Upphovsman: Troligen Alexandre Promio, klipp: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
HSM Drott 1897
Oscar2 gustav5 drott.jpg
Kung Oscar II och hans son kronprins Gustaf (senare krönt till kung Gustaf V) i väntan på Tysklands kejsare Wilhelm II. Fotografiet är taget ombord på den kungliga motorjakten Drott i Gävle hamn.
HMS+Drott.jpg
Royal Wwedish yacht HMS Drott, used by King Oscar II.
Naval Ensign of Sweden (1844-1905).svg
Svensk örlogsflagg 1844-1905