Drots

Drots var ett medeltida och tidigmodernt nordiskt ämbete vars innehåll förändrades över tid. Förenklat kan man säga att den svenska drotsen hade uppgifter som motsvarade vad dagens justitieminister gör.

Ordet är belagt i fornsvenska som drotzet och forngutniska som drotseti, och betydde från början 'ekonomisk administratör, överhovmästare'. Etymologin är oklar, och ordet kan vara nordiskt eller inlånat från medellågtyska, och är i vilket fall som helst starkt påverkat av det senares druczate. Möjligen är ordet besläktat med drott.[1][2]

Medeltiden

Ämbetet är första gången känt i Norge under 1200-talet, då som benämning på kungens köksmästare.[3] I Sverige omtalas en drots första gången 1276, då ordet redan syftar på ett högre ämbete, inte en av kungens personliga tjänare. Under kung Magnus Ladulås tid belägger källorna tre drotsar. Ulf Karlsson var drots år 1276, Knut Matsson 1280 och Magnus Ragvaldsson 1288. Under Birger Magnusson utsåg såväl konungen som hertigarna varsin egen drots.[4]

Under 1300-talet blev drotsämbetet det högsta ämbetet näst efter kungen. När denne av något skäl inte kunde utföra sina uppgifter fungerade drotsen som ställföreträdare och utövade hans dömande och verkställande befogenheter. Ämbetet tillsattes nu endast temporärt när kungen var omyndig eller vistades utomlands. Många drotsar fick stor makt, särskilt Bo Jonsson (Grip). Efter att Bo avled 1386 tillsattes ingen ny drots i Sverige fram till Engelbrektsupproret 1435-1442 när Krister Nilsson (Vasa) var drots. Erik av Pommern tvingades i sin kungaförsäkran 1436 att fastslå att när han inte var i Sverige skulle en drots utöva högsta makten över rättsväsendet. Under resten av medeltiden omtalas Karl Knutsson (Bonde) som drots i ett arvsrättsdokument. Ämbetet nämns i år 1441[5] och 1476 års kungaförsäkringar.

I Danmark och Norge överlevde ämbetet inte medeltiden.[4] Danmarks siste titulerade drots Henning Podebusk avled 1387 eller 1388 och Norges siste drots Ogmund Finsson avled 1388. Ämbetet återuppstod där senare med titeln rikshovmästare.

Den tidigmoderna perioden

I Sverige återupplivades drotsämbetet av Johan III 1569 under benämningen Rikets drots, men då bara som en hederstitel utan formell makt. Då Svea hovrätt inrättades 1614 blev riksdrotsen hovrättspresident. 1660 ändrades detta och riksdrotsen erhöll i stället högsta inseendet över landets justitieväsende, och skulle därutöver i rådets sektion för justitieärenden företräda kungen.

Under Karl XI:s regering ändrades titeln till Kunglig majestäts drots. När Magnus Gabriel De la Gardie avsattes från posten 1684 avskaffades ämbetet i Sverige. Men det återuppstod från 1787 till 1809, då Carl Axel Wachtmeister utnämndes till posten. Då var riksdrotsen även överpresident över hovrätterna och alltså chef för hela det svenska rättsväsendet. Ämbetet avskaffades för gott genom antagandet av 1809 års regeringsform och ersattes till stor del av justitiestatsministern.[4]

Sveriges riksdrotsar

Namn och ättSköldPorträttFödelseTillträdeFrånträdeDödKällor
Ulf Karlsson (Ulv)
Ulvätten
COA-sv-vingad pilspets.pngsaknasOkänt127612801281SR
Knut Matsson (Lejonbjälke)
Lejonbjälke
COA-sv-Lejonbalk Birgitta Knutsdotter.pngsaknasOkänt128012881289SR
Magnus Ragvaldsson
Peter Ragnvaldssons ätt
COA-sv-Peter Ragnvaldsson (tre rutor).pngsaknasOkänt1288SR
Tyrgils Knutsson
Tyrgils Knutssons ätt
COA family sv Tyrgils Knutsson.svgsaknasOkäntFöre 129012911306 (avrättad)[6]
Abjörn Sixtensson
Sparre av Tofta
COA family sv Sparre av Tofta.pngsaknasOkänt1302
drots åt hertig Erik
17 maj 1304
omnämns ej i källorna mellan detta datum och 1307
8 januari 1307
drots åt hertig Valdemar
återigen omnämnd i källorna från detta datum
1310
Leonard Ödesson
Örnfot
COA-family-fi-sv-Oernfot.pngsaknasOkäntOkäntsenast 1311tidigast 1310[7]
Knut Jonsson
Aspenäsätten
COA family sv Aspenasatten.pngsaknasOkänt131113141347
Johan von Brunkow
von Brunkow
COA-family-de-sv-Brunkow.pngsaknasOkäntSlutet av 1314Sommaren 1318Omkring 1 november 1318
(avrättad)
Mats Kettilmundsson
Mats Kettilmundssons ätt
Mats Kettilmundssons sigillsaknasOkänt27 juni 1318Före 25 november 131911 maj 1326
Knut Jonsson
Aspenäsätten
COA family sv Aspenasatten.pngsaknas132213331347
Gregers Magnusson
Bjälboättens oäkta gren
COA family sv Bjälboättens oäkta gren.svgsaknasOkäntTvå perioder på 1330-taletOkänt
Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta)
Sparre av Tofta
COA-Nils-Abjornsson-(Sparre-av-Tofta).pngsaknasOkänt133513371359
Nils Turesson
Bielke
COA family sv Bielke.svgsaknasOkänt134413511364
Bo Jonsson
Äldre Gripätten
Ätten Grips vapensköldsaknasSenast i början av 1335137120 augusti 1386
Krister Nilsson
Vasaätten
saknasOmkring 1365143529 april 1441
Karl Knutsson (Bonde)
Bonde
House of Bonde Crest.pngCarl II of Sweden, Carl I of Norway.jpg1408 eller 1409före 1441efter 14411470
Per Brahe d.ä.
Braheätten
COA-family-sv-Brahe.pngBrahe, Per d ä ca 1581.jpgMaj 1520Januari 156915901 september 1590
Nils Göransson Gyllenstierna
Gyllenstierna
COA-family-sv-Gyllenstierna.pngGyllenstierna, Nils i VJs julnummer 1942.jpg1526Juli 15901595Oktober 1601
Mauritz Stensson Leijonhufvud
Leijonhufvud]
COA family sv Leijonhufvud.svgMauritsleijonhufvud.jpg10 september 1559160223 november 1607
Magnus Brahe
Braheätten
COA-family-sv-Brahe.pngPorträtt. Magnus Brahe - Skoklosters slott - 30577.tif25 september 156416124 mars 1633
Gabriel Gustafsson Oxenstierna
Oxenstierna
COA family sv Oxenstierna.pngGabriel Gustafsson Oxenstierna.jpg15 juni 158713 juni 163427 november 1640
Per Brahe d.y.
Braheätten
COA-family-sv-Brahe.pngPer Brahe.jpg18 februari 160214 april 164112 september 1680
Magnus Gabriel De la Gardie
De la Gardie
COA family sv De la Gardie.svgMagnus Gabriel De la Gardie (ur Svenska Familj-Journalen).png15 oktober 162218 september 1680168426 april 1686
Carl Axel Wachtmeister
Wachtmeister af Johannishus
Wachtmeister COA.png
(fullständigt vapen)
Carl Axel Trolle-Wachtmeister by Pasch.png9 maj 175412 december 178718095 april 1810
NamnSköldPorträttFödelseTillträdeFrånträdeDödKällor

Danmarks riksdrotsar

NamnBildFödelseTillträdeFrånträdeDödKällor
David Thorstensen Hak
Hak
COA family da Hak.png1302[8]
Claus van Lembek
von Lembeck
DEU Lembeck COA.svg1340-1366[9]
Henning Podebusk
Podebusk (Putbus)
Putbus-St-Wappen.PNG?-1388avled 1388[9]
NamnBildFödelseTillträdeFrånträdeDödKällor

Se även

Källor

  1. ^ Svenska Akademiens ordbok: Drots
  2. ^ Drots i Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok (första upplagan, 1922)
  3. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Drots)
  4. ^ [a b c] Carlquist, Gunnar, red (1931). Svensk uppslagsbok. Bd 7. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 778 
  5. ^ SDHK-nr: 23916
  6. ^ Om marsken Torgils Knutssons släktförhållanden. Ett meddelande av Sven Axelsson, Boliden, Personhistorisk Tidskrift 1950, nr 1-2
  7. ^ Seraphimer Ordens historia av Gustaf Wilhelm af Tibell
  8. ^ Niels Hak på finnholbek.dk
  9. ^ [a b] sdhk_8531

Media som används på denna webbplats

Mauritsleijonhufvud.jpg
Maurits Lewenhaupt (1559–1607)
Wachtmeister COA.png
Coat of Arms of Graf Wachtmeister family
COA-family-sv-Brahe.png
Författare/Upphovsman: Dan Köhl , Licens: CC BY 3.0
Vapensköld för svenska adelsätten Brahe
Carl II of Sweden, Carl I of Norway.jpg
King Carl II (VIII[sic] Knutsson Bonde) of Sweden, Carl I of Norway, as sculpted in the 1480’s by Bernt Notke
Place: Gripsholm Castle, Sweden
COA family sv Sparre av Tofta.png
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 4.0
Gyllenstierna, Nils i VJs julnummer 1942.jpg
sv:Nils Göransson Gyllenstierna (1526-1601), svensk friherre, riksråd och riksdrots.
Putbus-St-Wappen.PNG
Stammwappen der von Putbus nach einem Siegel des Ritters Johannes von Putbus von 1337 mit dem alten Helmschmuck
COA-family-sv-Gyllenstierna.png
Författare/Upphovsman: Dan Köhl , Licens: CC BY-SA 4.0
Stamvapen för ätten Gyllemstierna i Danmark och Sverige
COA family sv Mats Kettilmundsson.png
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 4.0
COA-Nils-Abjornsson-(Sparre-av-Tofta).png
Författare/Upphovsman: Dan Köhl , Licens: CC BY 3.0
Vapensköld för Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta)
COA family da Hak.png
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY 3.0
Porträtt. Magnus Brahe - Skoklosters slott - 30577.tif
Notera: Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.
Porträtt. Magnus Brahe.
DEU Lembeck COA.svg
"Das Wappen der Gemeinde wurde von den Herren von Lembeck übernommen, es ist durch ein Siegel aus dem Jahre 1254 überliefert, es zeigt ein silbernes Nesselblatt auf rotem Schild."
Gabriel Gustafsson Oxenstierna.jpg
Gabriel Gustafsson Oxenstierna af Eka och Lindö (1587-1640)
COA-family-de-sv-Brunkow.png
Författare/Upphovsman: Dan Köhl , Licens: CC BY 3.0
Vapensköld för tysk-svenska adelsätten Brunkow
House of Bonde Crest.png
Författare/Upphovsman: Camellafin, Licens: CC BY-SA 4.0
House of Bonde Crest
COA family sv Bielke.svg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
COA-family-fi-sv-Oernfot.png
Författare/Upphovsman: Dan Köhl , Licens: CC BY 3.0
Vapensköld för svenska medeltida frälseätten Örnfot
COA-sv-Peter Ragnvaldsson (tre rutor).png
Författare/Upphovsman: Dan Köhl , Licens: CC BY 3.0
Vapensköld för Peter Ragnvaldsson (tre rutor i balk)
COA-sv-Lejonbalk Birgitta Knutsdotter.png
Författare/Upphovsman: Dan Köhl , Licens: CC BY 3.0
Vapensköld för Birgitta Knutsdotter Lejonbalk
COA family sv Aspenasatten.png
Författare/Upphovsman: Dan Köhl , Licens: CC BY 3.0
Vapensköld för svenska medeltida frälseätten Aspenäsätten
COA family sv Tyrgils Knutsson.svg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
COA family sv De la Gardie.svg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
COA family sv Oxenstierna.png
Författare/Upphovsman: Dan Köhl , Licens: CC BY 3.0
Vapensköld för svenska adelsätten Oxenstierna
COA family sv Bjälboättens oäkta gren.svg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
COA family sv Leijonhufvud.svg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
COA-sv-vingad pilspets.png
Författare/Upphovsman: Dan Köhl , Licens: CC BY 3.0
Vapensköld för svenskt frälse med vingad pilspets i skölden (Ulvätten)
Brahe, Per d ä ca 1581.jpg
Per Brahe d.ä. (1520–1590), svensk greve och riksråd.