Dikter på vers och prosa

Dikter på vers och prosa är August Strindbergs första diktsamling, utgiven 1883. Boken är indelad i olika avdelningar, delvis baserade på författarens liv, men i omvänd kronologisk ordning. Den först placerade, och mest omfattade avdelningen, Sårfeber har ett starkt satiriskt anslag. Där ingår bland annat Esplanadsystemet, en av Strindbergs mest kända dikter. Övriga avdelningar är Högsommar, Stormar samt Ungdom och ideal.

Se även

Referenser

Tryckta källor

  • August Strindberg; James Spens (red.) (1995). Samlade verk 15. Dikter på vers och prosa; Sömngångarnätter på vakna dagar; och strödda tidiga dikter (1). Stockholm: Norstedt. ISBN 91-1-911672-1 

Media som används på denna webbplats

August Strindberg 1882 Falander.jpg
August Strindberg (1849-1912), Swedish author.