Debitering

Debitering innebär att ett krav på betalning påförs någon. I transaktioner mellan företag och/eller privatpersoner innebär detta oftast en fakturering.

Inom bokföring innebär debiteringen att belopp tillförs och dras ifrån olika typer av konton:

  • att debitera ett skuldkonto innebär att skulderna minskar
  • att debitera ett kostnadskonto (även utgiftskonto) innebär att kostnaderna ökar
  • att debitera ett intäktskonto innebär att intäkterna minskar
  • att debitera ett tillgångskonto innebär att tillgångarna ökar.