Darwinism

Darwinism är ett begrepp som används för olika teorier inspirerade av Charles Darwins evolutionsteori, bland annat socialdarwinism. Ordet darwinism används och har använts på olika sätt beroende på tidsperioden och vem som använder det.[1] Särskilt inom pseudovetenskaperna kreationism och intelligent design används "darwinism" för att beskriva modern evolutionär syntes. Begreppet har ifrågasatts av forskare, både för att det missbrukas av kreationister och för att evolutionsteorin har utvecklats med mycket som inte var känt av Darwin.[2]

Ordet myntades 1860 av Thomas Henry Huxley [3]

Referenser

  1. ^ Joel Hanes. ”What is Darwinism?”. Talkorigins.org. http://www.talkorigins.org/faqs/darwinism.html. Läst 22 december 2014. 
  2. ^ Scott, Eugenie C.; Branch, Glenn (16 januari 2009). ”Don’t Call it “Darwinism””. Evolution: Education and Outreach. Springer Science + Business Media. http://paperity.org/p/12975162/dont-call-it-darwinism. Läst 22 december 2014. 
  3. ^ Thomas Henry Huxley (1 april 1860). ”ART. VIII.- Darwin on the origin of Species”. Westminster Review. http://darwin-online.org.uk/content/frameset?viewtype=side&itemID=A32&pageseq=29. Läst 22 december 2014.