Danvikskanalen

Danvikskanalen och Danviksbron, 2022.

Danvikskanalen är en kanal mellan Hammarby sjö och Saltsjön i stadsdelen Södermalm i Stockholm. Danvikskanalen är en del av Hammarbyleden, vars genomförande beslutades 1914 av Stockholms stadsfullmäktige. Anläggningsarbetena för kanalen började 1917 och fullbordades 1929.

Bakgrund

Danvikskanalen, Danviksbron och Danviksklippan, 2012.
Danvikskanalen och Danviksklippan, 2022. Förtöjd vid kanalen M/S Nordanvind.

Frågan om en ny farled mellan Mälaren och Saltsjön hade Stockholms stad under utredning i flera år i början av 1910-talet. Anledningen var att Nils Ericsons sluss från 1850 ansågs alldeles för liten för att klara av den växande sjöfarten. Genom tillkomsten av Sammanbindningsbanan 1871 korsade även järnvägstrafiken den gamla farleden vid Söderström med besvärliga, hinderliga broöppningar till följd. Meningen var även att större och mera djupgående fartyg skulle kunna passera via Stockholm till och från Östersjön. Bland andra hade Ekensbergs Varv i Gröndal svårigheter att få ut större nybyggen från Mälaren till Östersjön.

Flera förslag hade lagts fram, men det som slutligen accepterades var en kanalled genom Hammarby sjö och Årstaviken. Den 25 maj 1914, en månad innan utbrottet av första världskriget, beslöt Stockholms stad att en ny farled via Liljeholmsviken, Årstaviken och Hammarby sjö skulle anläggas. Förutsättningar för beslutet var dels att fartyg med 5,5 meter djupgående skulle kunna passera den planerade Hammabyleden, dels att Västra stambanan skulle omläggas och ledas över en högbro (den senare Årstabron) över Årstaviken vid Årsta holmar. [1]

Anläggningsarbetena

Innan Hammarbyleden byggdes låg Hammarby sjö 4,7 meter högre än Saltsjön, och Hammarby Sjö hade sitt utlopp i litet vattendrag kallad Danviks ström eller Kvarnströmmen. Den gick rakt genom Danvikens hospitals område och drev efter 1500-talets mitt Danviks kvarn. Kvarnen lades ner på 1890-talets slut och revs i samband med bygget för Danvikskanalen.

Kanalen sprängdes rakt igenom Danvikens berg och östra delen av Fåfängan. Kanalen är 700 meter lång och 35–100 meter bred. Över kanalen går Danviksbron. Kanalens sidor är delvis mycket branta, den östra sidan mot Danviksklippan är 32 meter hög, den västra mot Fåfängan är 15 meter hög. Båda sidor av kanalen ligger inom Stockholm, på den östra stranden norr om Danviksbron ligger en remsa längs kajen, cirka 10 meter bred, inom stadsdelen Södermalm. Där kanalen nu går fram låg en gång Danvikens Hospitals stora område, numera återstår endast dess huvudbyggnad samt hospitalsparken.

Historiska bilder

Nutida bilder

Referenser

  1. ^ Årstabron (1929), s. 5

Källor

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Danvikstull 2006.jpg
Författare/Upphovsman: Holger Ellgaard Redigera dessa strukturerade data på Commons, Licens: CC BY-SA 3.0
Danviksbron i Stockholm. Redigera dessa strukturerade data på Commons
Danvikskanal mot Saltsjön 1926.jpg
Författare/Upphovsman: Hamnstyrelsen, Licens: CC BY-SA 3.0
Danvikskanal mot Saltsjön 1925
Danvikskanalen och Danviksbron, juli 2022a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Danvikskanalen och Danviksbron med broöppning
Danvikskanalen 1919.jpg
Författare/Upphovsman: Hamnstyrelsen, Licens: CC BY-SA 3.0
Anläggningsarbeten för Danvikskanalen 1919
Danviksbron Danvikskanalen Danviksklippan 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Jan Ainali, Licens: CC BY-SA 3.0
Danviksbron Danvikskanalen Danviksklippan 2012
Danvikskanalen och Danviksbron 1928.jpg
Författare/Upphovsman: Hamnstyrelsen, Licens: CC BY-SA 3.0
Danvikskanalen och Danviksbron mot väst 1928
MS Östanvik Liljeholmen 2010.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
M/S Östanvik i Liljeholmshamnen, Stockholm
Danvikskanalen Danviksklippan Nordanvind 01.jpg
Författare/Upphovsman: Sinikka Halme, Licens: CC BY-SA 4.0
Danvikskanalen, Danviksklippan, Danviksbron and M/S Nordanvind from 1894 in Stockholm, Sweden, on May 13, 2022. The buildings on the top of Danviksklippan were designed by Sven Backström and Leif Reinius and raised between 940 and 1945.
Danvikskanalen farledssignal 2012.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Danvikskanalens farledssignal 2012
Danvikskanalen 1920.jpg
Författare/Upphovsman: Hamnstyrelsen, Licens: CC BY-SA 3.0
Anläggningsarbeten för Danvikskanalen 1920
Danvikskanalen 2011x.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Danvikskanalen vid Saltsjön
Danvikskanalen 2011z.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Fritidsbåt i Danvikskanalen