Dansk-svenska krig

Dansk-svenska krig har utkämpats vid många tillfällen ända sedan de båda rikena bildades. Efter att Gustav Vasa konsoliderat den svenska nationalstaten har elva krig utkämpats mellan Sverige och Danmark.

Dansk-svenska krig
Nummer i
kronologisk
ordning
NamnÅrtalStartat avSegrareFredResultat
1Danskt intåg i Västergötland1207–1208DanmarkSverigeSlaget vid Lena
2Krig mellan kung Albrekt av Sverige och drottning Margareta av Danmark och Norge1380-och 1390-talenDanmark-NorgeSverige
3Danmarks andra erövringskrig1468–1469DanmarkSverigeMöte i Lübeck (20/10 1469)Antal döda, okänt – Territoriella vinster eller förluster, okända
4Befrielsekriget1521–1523DanmarkSverigeMalmö recessBlekinge återlämnas till Danmark. Gotlandsfrågan avgörs i skiljedom
5Nordiska sjuårskriget1563–1570DanmarkDanmarkFreden i StettinSverige betalar 150 000 daler för att återfå Älvsborg (första Älvsborgs lösen)
6Kalmarkriget1611–1613DanmarkDanmarkFreden i KnäredSverige betalar 1 miljon riksdaler för att återfå Älvsborg (andra Älvsborgs lösen)
7Torstensons krig (Horns krig)1643–1645SverigeSverigeFreden i BrömsebroSverige får Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel samt Halland under 30 år, svensk tullfrihet i Öresund ska gälla även svenska provinser
8Karl X Gustavs första danska krig1657–1658DanmarkSverigeFreden i RoskildeSverige får Skåne, Blekinge, Halland, Bornholm, Bohuslän och Trondheims län
9Karl X Gustavs andra danska krig1658–1660SverigeDanmarkFreden i KöpenhamnDanmark får Trondheims län samt Bornholm mot Bornholms vederlagsgods
10Skånska kriget1675–1679DanmarkSverigeFreden i LundInga landavträdelser, svensk-danskt förbund ingås (status quo ante bellum)
11Del av Stora nordiska kriget1700Danmark angriper Sveriges bundsförvant Holstein-Gottorp, som får stöd av SverigeSverigeFreden i TraventhalDanmark tvingas lämna anfallskoalitionen den tillsammans med Sachsen och Ryssland ingått mot Sverige 1699
12Del av Stora nordiska kriget1709–1720DanmarkDanmarkFreden på FrederiksborgSverige förlorar tullfriheten i Öresund, betalar 600 000 riksdaler till Danmark samt tvingas sluta stödja Holstein-Gottorp
13Teaterkriget1788–1789Sverige angriper Danmarks bundsförvant Ryssland, som får stöd av DanmarkSverige Danmark tvingas avbryta sin vapenhjälp till Ryssland
14Dansk-svenska kriget 1808–1809 - Del av Napoleonkrigen och Finska kriget1808–1809Danmark stödjer Frankrike och Ryssland i dess krig mot SverigeSverigeFreden i JönköpingInga landavträdelser
15Del av Napoleonkrigen1813–1814Sverige stödjer de allierade i kampen mot Danmarks franske bundsförvant Napoleon ISverigeFreden i KielSverige erhåller Norge i utbyte mot Svenska Pommern

Se även

Källor

  • Sundberg, Ulf (2002). Medeltidens svenska krig. Stockholm: Hjalmarson & Högberg. ISBN 91-89660-11-0 
  • Sundberg, Ulf (1998). Svenska krig 1521-1814. Stockholm: Hjalmarson & Högberg. ISBN 91-89080-14-9