Dag Hammarskjölds väg, Stockholm

Dag Hammarskjölds väg västerut i höjd med Engelska kyrkan, 2008.

Dag Hammarskjölds väg är en gata på Östermalm i Stockholms innerstad. Gatan leder rakt genom Diplomatstaden och har fått sitt namn efter Förenta nationernas generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Den fick sitt nuvarande namn först 1999, efter att tidigare räknats som en del av Strandvägen.

Beskrivning

Gatan börjar vid korsningarna med Linnégatan och Oxenstiernsgatan och sträcker sig ca 450 meter österut där den övergår i Djurgårdsbrunnsvägen.

I samband med utbyggnaden av Spårväg City kommer de två "komplicerade" trevägskorsningarna i gatans början att byggas om till en mer normal fyrvägskorsning, så att Dag Hammarskjölds väg kommer att ansluta i Linnégatans förlängning[1] och Oxenstiernsgatan i Strandvägens förlängning.

Längs norra sidan av Dag Hammarskjölds väg ligger Berwaldhallen och USA:s ambassad. Längs södra sidan finns bland annat Engelska kyrkan samt ambassadbyggnader för Turkiet, Ungern och Sydkorea.

Byggnader vid gatan (urval)

Se även

Referenser

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

USAs ambassad i Stockholm, 2010.JPG
Författare/Upphovsman: Mr Bullitt, Licens: CC BY-SA 3.0
USA:s ambassad i Stockholm vid Diplomatstaden, Stockholm.
Diplomatstaden 2008 Dipl 7.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Diplomatstaden i Stockholm, fastigheten "Kv. Diplomaten nr. 7"
Dag Hammarskjolds v 2008.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Dag Hammarsköjölds väg i Stockholm
Stockholm, Engelska kyrkan - KMB - 16000300021050.jpg
(c) Bengt A Lundberg / Riksantikvarieämbetet, CC BY 2.5
Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.
Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.
Motiv: Stockholm, Engelska kyrkan

Nyckelord: Riksintressen

Kategori: (01) Exteriörer
Berwaldhallen 2008.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Berwaldhallen i Stockholm