Rosttrögt stål

Fasadskivor i cortenstål.
"Gjutaren" i cortenstål, Hälleforsnäs bruk.

Rosttrögt stål, cortenstål eller corténstål är namn för en grupp stållegeringar, som i första hand använts till värmeledningspannor, plåtkaminer, avgasrör och rökrör (skorstenar). Efter en tids exponering under vissa korrosiva förutsättningar bildas ett jämnt och tätt oxidskikt (patina) på stålytan. Skiktet har god vidhäftning och bromsar fukt att tränga in och orsaka vidare korrosion. Stålet är beständigt mot höga temperaturer och storleksförändrar sig inte lika mycket som vanligt stål vid temperaturförändring. Det rostar dessutom långsammare än vanligt stål. Den största skillnaden i mottagligheten för rostangrepp mellan rosttrögt stål och andra stållegeringar är just i samband med eldstäder.

Namnet cortenstål är ursprungligen det av United States Steel Corporation ägda varumärke COR-TEN, vilket degenererat. Namnet refererar till två av stålets utmärkande egenskaper, corrosion resistance och tensile strength, alltså korrosionsmotstånd och draghållfasthet. Det används som ett svetsbart konstruktions- och skulpturstål. Sträckgränsen är cirka 340 N/mm2. Cortenstålen har låg halt av krom och koppar vilket gör dem trögrostande. Corten förekommer i två varianter med olika sammansättning:

  • Corten A, som har förhöjd fosforhalt, tillhandahålls normalt i dimensioner upp till 13 mm, ibland upp till 75 mm, och
  • Corten B, som finns som kallvalsad tunnplåt. Corten B görs i dimensionerna 13 till 100 mm.[1]

Till skillnad från gjutjärn, som också med fördel kan användas nära eldstäder, kan rosttrögt stål levereras i tunna plåtdimensioner, och det kan svetsas och bockas till olika plåtkonstruktioner utan att spricka.

Andra vanliga användningsområden är containrar, husfasader och konstverk, där man vill ha ett stål som visserligen rostar, men som är tillräckligt motståndskraftigt för att inte rosta sönder. Cortenstålet har under 2000-talet också blivit allt populärare inom landskapsarkitekturen som stödkanter till planteringar och liknande, just på grund av sina rostbeständiga egenskaper.

Kännetecknande legeringsämnen för rosttrögt stål är koppar, fosfor, nickel och 1,2 % krom.

Galleri

Referenser

Noter

  1. ^ Handboken Bygg, Material, produkter och arbetsteknik. M08:22. 1984. ISBN 91-38-06079-5.

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

HiFFugl.jpg
Image of Høgskolen i Finnmark
Gjutaren Gunnar Carl Nilsson sept 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Skulptur "Gjutaren" av konstnären Gunnar Carl Nilsson i Abine Noijs park, Hälleforsnäs bruk
Angel of the North 2016 006.jpg
(c) Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net)., CC BY-SA 4.0
The Angel of the North by Antony Gormley, 1998. Gateshead, United Kingdom Redigera dessa strukturerade data på Commons
RichardSerra Fulcrum2.jpg
Författare/Upphovsman: Andrew Dunn, Licens: CC BY-SA 2.0

Fulcrum (1987) by Richard Serra, is a site specific sculpture commissioned for the west entrance to Liverpool Street station in the Broadgate complex. The sculpture is 55 ft (16.8 m) high, and constructed from five plates of Cor-ten steel which intentionally have rusted to add patina to the surfaces. Although each plate weighs many tons, the sculpture is free-standing with the plates leaning against each other at the top. (Keywords: Richard Serra, modern sculpture, cor-ten steel)

Främlingsvägen April 2014 05.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 3.0
New residential building at Främlingsvägen, in Hägersten (Stockholm). Built 2013. Architects: Brunnberg & Forshed arkitektkontor.
Corten Stahl Cor-Ten Steel Museum history town Essen Germany.JPG
Författare/Upphovsman: ubor, ulf borutzky, Licens: CC BY-SA 3.0
Weathering steel project in Essen by Scheidt Kasprusch Architekten Berlin, built in 2010
Främlingsvägen April 2014 02.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 3.0
New residential building at Främlingsvägen, in Hägersten (Stockholm). Built 2013. Architects: Brunnberg & Forshed arkitektkontor.