Christianus Cornelius Uhlenbeck

Christianus Cornelius Uhlenbeck.

Christianus Cornelius Uhlenbeck, född 18 oktober 1866 i Voorburg, död 12 augusti 1951 i Lugano, var en nederländsk språkforskare.

Uhlenbeck studerade i Leiden för Matthias de Vries, Hendrik Kern och Pieter Jakob Cosijn till 1888, blev 1892 professor i sanskrit och jämförande språkvetenskap i Amsterdam, 1899 efter Cosijn i forngermanska språk och allmän språkvetenskap i Leiden. Hans språkvetenskapliga verksamhet omfattar vitt skilda områden. På uppdrag av nederländska regeringen företog han 1890 en forskningsresa till Ryssland, vars resultat föreligger i hans Verslag aangaande een onderzoek in de archieven van Rusland (1891); han främjade kännedomen om de baskiska dialekterna samt inuitspråk och framlade efter två resor till Klippiga bergen (1910 och 1911) resultaten av sina forskningar över de nordvästliga indianstammarnas språk. Uhlenbeck invaldes som ledamot av Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1924.

Bibliografi (i urval)

 • De verwantschapsbetrekkingen tusschen de germaansche en baltoslavische talen (1888)
 • Die drei Catechismen in altpreussischer Sprache (1889)
 • Die lexicalische Urverwandtschaft des Baltoslavischen und Germanischen (1890)
 • Baskische Studien (1891)
 • Handboek der indische klankleer (1894)
 • Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache (1896; andra upplagan 1900)
 • Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der altindischen Sprache (1899)
 • De onderlinye verhouding der oudgermaansche tongvallen en hunne plaats in den indogermaanschen taalstam (1899)
 • Beiträge zu einer vergleichenden Lautlehre der baskischen Dialecte (1903)
 • Ontwerp eener vergelijkende vormleer der Eskimotalen (1907)
 • Ontwerp van eene vergelijkende vormleer der Algonkintalen (1910)
 • Flexion of Substantive in Blackfoot (1913)
 • Some General Aspects of Blackfoot Morphology (1914)
 • Philological Notes to J.P.B. de Josselin de Jong's Blackfoot Texts (1915)
 • Levensbericht van J.H.C. Kern (1917)
 • Levensbericht van Jacob Verdam (1919)

Källor

Media som används på denna webbplats