Centraleuropeisk tid

Europeiska tidszoner
violettUTC−1 (i Portugal Atlantisk/Azorernas tid)
UTC±0 (i Portugal Atlantisk/Azorernas sommartid)
ljusblåUTC±0: Västeuropeisk tid
blåUTC±0: Västeuropeisk tid
UTC+1: Västeuropeisk sommartid
rödUTC+1: Centraleuropeisk tid
UTC+2: Centraleuropeisk sommartid
gulUTC+2 (i Ryssland Kaliningradtid)
ockraUTC+2: Östeuropeisk tid
UTC+3: Östeuropeisk sommartid
ljusgrönUTC+3 (i Ryssland Moskvatid)
Ljusfärgerna visar länder i området i respektive tidszon, men som inte använder sommartid: Belarus, Island och Ryssland.

Centraleuropeisk tid eller Central European Time, förkortat CET, eller MET ("medeleuropeisk tid"), är den tidszon som används i många europeiska länder kring meridianen vid 15° östlig längd. Centraleuropeisk tid har även sommartid, där sommartids-varianten Central European Summer Time förkortas CEST, vilken är CET + 1 timme. De två varianterna sammanfattas som

  • CET = UTC + 1 timme (normaltid).
  • CEST = UTC + 2 timmar (sommartid).

Länder

Centraleuropeisk tid används bland annat av Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Danmark, Frankrike, Italien, Kosovo, Kroatien, Luxemburg, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Polen, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Under sommartid används förkortningen CEST (Central European Summer Time) istället för CET.

I många afrikanska länder används samma tid men utan sommartid, till exempel i Algeriet, Angola, Kamerun och Nigeria.

I Libyen används samma tid, med sommartid, men med andra dagar för sommartidsövergången (sista fredagen i mars och oktober, istället för sista söndagen).[1]

Det pågick under 2018 en politisk beslutsprocess i EU om att avskaffa sommartid inom EU, vilket det finns stöd för enligt opinionsundersökningar.[2] Europaparlamentet fattade 26 mars 2019 ett preliminärt beslut att avskaffa sommartid inom EU år 2021.[3]

Tretidszonsröset

Vid Treriksröset i närheten av Nautsk möts tre tidszoner.

Nära Nautsk i Petsamo. Muotkavaara i Enare och Øvre Pasvik i Sør-Varanger, vid den norska, finska och ryska gränsens treriksröse möts centraleuropeisk tid (UTC+1 eller 2), östeuropeisk tid (UTC+2 eller 3) och moskvatid (UTC+3).

Se även

Källor

Media som används på denna webbplats

Time zones in Europe.svg
Författare/Upphovsman: Rob984, Licens: CC BY-SA 4.0
Map of the time zones of Europe
Petsamo.png
Författare/Upphovsman: Jniemenmaa, Licens: CC BY-SA 3.0
Map of Petsamo area in northern Finland/Soviet Union/Russia. The green area is the Finnish part of the Rybachi peninsula (Kalastajasaarento) which was ceded to the Soviet Union after the Winter War. The red area is the Jäniskoski-Niskakoski area ceded to the Soviet Union in 1947.