Byggnad

Ett enfamiljshus i trä.
Ett flervånings kontorshus med stomme av stål,[källa behövs] Malmö.
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
En cylindrisk byggnad, Rotunden i Hellerup utanför Köpenhamn.
Pyramiderna vid Giza, kulturbyggnader.
El Helicoide är en byggnad i Caracas.
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
Maersks huvudkontor i Köpenhamn.

En byggnad definieras i plan- och bygglagen så som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.[1]

Bland tillfälliga byggnader kan nämnas cirkustält och baracker. Vissa typer av byggnader, främst sådana som är avsedda som bostad, kallas även hus.

Historik

Redan för tiotusentals år sedan uppförde människan enkla byggnader. Dessa skulle tjäna som exempelvis klimat- eller väderskydd eller ha symbolisk eller kultisk funktion. I äldre tider var det i regel nyttjaren själv som uppförde byggnaden med hjälp av släkt och vänner. En medveten gestaltning av ett byggnadsverk är arkitektur.[2]

Under 1800-talet började metoder för statiska beräkningar förfinas, som ledde till att den bärande stommen i byggnadsverk kunde göras smäckrare samtidigt som spännvidder kunde ökas, exempelvis för brokonstruktioner. Gällande husbyggnader infördes även allt fler installationer, som VVS-teknik, elektricitet, gas, centralvärme och hissar.

Moderna byggnader är oftast så komplexa att det blir ett arbete för specialister gällande planering (genom projektörer), tillståndsgivning (genom bygglov) och själva byggprocessen (genom en byggmästare).[2]

Byggnadstyper i urval

 • Permanenta byggnader avsedda för bostadsändamål (flerbostadshus, villa, småhus, palats, slott, stuga).
 • Kultbyggnader (pyramider, tempel, mausoleum)
 • Byggnader för olika verksamheter (kontor, kyrka, museum, skola, sjukhus, badhus, varuhus, garage).
 • Byggnader för tillverkning av produkter (fabrik, skeppsvarv, industribyggnad).
 • Byggnader för nöjen och underhållning (teater, biograf, lusthus, arena, idrottsplats).
 • Skyddsanläggningar (bunker, skyddsrum eller försvarsanläggningar).
 • Tillfälliga byggnader (tält, containerhus, byggbodar och liknade).
 • Byggnadskomplex är en samling av byggnader
 • Kontorskomplex är en stor byggnad eller flera byggnader med kontor
 • Lista över byggnadstyper

Galleri

Byggnadstermer

Se även

Källor

 1. ^ ”Plan- och bygglag (2010:900)”. lagen.nu. 1 juli 2010. https://lagen.nu/2010:900. Läst 20 juli 2011. 
 2. ^ [a b] Nationalencyklopedins tryckta upplaga 1989-1996, band 3, sida 473

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

YIF - Fotboll - Klubbhus - Ystad-2021.jpg
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
YIF Fotbollsförenings nya klubbhus invigt våren 2021, huset ligger på Ystads Idrottsplats.
Maersk Building-Copenhagen-2000.jpg
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
Maersk's huvudkontor vid Esplanaden i Köpenhamn 2000.
Storangsbotten 1983.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Storängsbotten, Norra Djurgården, Stockholm, Circus Scott
Mosaik---Ystad-2019.jpg
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
Mosaik på en husfasad i Ystad från ca 1960.
Verkstad - Ystad-2018.jpg
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
Järnvägsverkstad, byggd 1912 för service av Ystad - Eslövs Järnväg och Malmö - Ystads Järnväg, se initialer på byggnaden.
Gingerbread House Essex CT.jpg
Picture of the "Gingerbread House" in Essex, Connecticut, USA
Helicoide.jpg
Författare/Upphovsman: , Licens: CC BY-SA 3.0
El Helicoide, sede de la policia de inteligencia venezolana DISIP, antiguo proyecto de centro comercial
Photo by John Frænkel (1899-1965) - Christian Berg house in Halland-Sweden ca 1940.jpg
(c) Foto: John Frænkel (1899-1965) - Scannat vykort från 1950 av okänt förlag., CC BY 3.0
Christian Bergs ateljéhus på Hallandsåsen ca 1940.
Möllers - Bageri - Ystad-2020.jpg
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
Möllers Bageri på Regementsgatan i Ystad. Den röda tegelbyggnaden uppfördes som bageri 1911. Den är ritad av Herman Malmros. Byggnaden är skyddad i detaljplanen med ett q, som betyder särskild miljöhänsyn. Den har högsta klassningen i kommunens bebyggelseinventering.
Fastighet - Ystad-2021.jpg
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
En gammal fastighet för en mindre verstad i centrala Ystad. Här hade Gösta Svensson cykelverstad under många år.
All Gizah Pyramids.jpg
Författare/Upphovsman: Ricardo Liberato, Licens: CC BY-SA 2.0
All Giza Pyramids in one shot.
Skrovet524 malmo.jpg
Författare/Upphovsman: Anders Lagerås, Licens: CC BY-SA 3.0
Skrovet 5 Malmö
Rotundan - Hellerup-2000.jpg
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
En cylindrisk byggnad, Rotunden i Hellerup, strax norr om Köpenhamn 2000.