Brittiska överhuset

Brittiska överhuset
House of Lords
Typ
UtformningÖverhus
Ledning
Lord SpeakerJohn McFall
sedan 1 maj 2021
LedareNicholas True (konservativ)
sedan 6 september 2022
OppositionsledareAngela Smith (Labour)
sedan 27 maj 2015
Struktur
Antal platser778
(+42 tillfälligt tjänstlediga eller inaktiva pärer)[1][2]
House of Lords composition.svg
Politiska grupperLord Speaker

Lords Spiritual

Lords Temporal
Regeringen

Officiell opposition

Övrig opposition

Crossbench

  •      Crossbenchers (180)
Mötesplats
House of Lords 2011.jpg
House of Lords år 2011
Westminsterpalatset
Westminster
London
Storbritannien
Webbplats
www.parliament.uk/lords
Storbritanniens statsskick
Denna artikel ingår i en artikelserie
Monarkin
Kung Charles III av Storbritannien
Tronföljare: William, prins av Wales
Kronrådet  · Kunglig sanktion  · Prorogation
Samväldesriken
Lagstiftande makt
Parlamentet
Parlamentsval
Underhuset  · Överhuset
Årlig öppningsceremoni
Verkställande makt
Premiärminister Rishi Sunak
Kabinettet  · Kronrådet
Cabinet Office
Dömande makt
Högsta domstolen
Common law  · Rättsväsen
Engelsk rätt  · Skotsk rätt
Självstyre
Skottland: Parlament
Wales: Nationalförsamling
Nordirland: Församling
Administrativ indelning
Riksdelar
Kronbesittningar
Utomeuropeiska territorier
House of Lords, cirka 1870–1885.

Brittiska överhuset (engelska: The Right Honourable the Lords Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled eller House of Lords) är den ena av det brittiska parlamentets två kamrar.

Den brittiska parlamentarismen utgörs av de tre fristående delarna underhuset (House of Commons), överhuset (House of Lords) och monarken (crown in parliament). Överhuset kan inte fatta några egna beslut, men har rätt att för viss tid skjuta upp lagförslag beslutade av underhuset. Oftast lägger överhuset sedan fram samma förslag med ändringar inför underhuset, som därefter får fatta nytt beslut.

Sammansättning

Ledamöter av överhuset kallas lords of parliament (lorder). Till skillnad från underhuset har överhuset inget fast antal ledamöter – den 5 september 2019 hade överhuset 775 ledamöter (exklusive 21 inaktiva ledamöter).[1] Av ledamöterna är högst 26 andliga lorder (lords spiritual) och övriga världsliga lorder (lords temporal). De andliga lorderna är de båda ärkebiskoparna och de 24 främsta biskoparna i Engelska kyrkan. Andliga lorder är lords of parliament (och inte pärer) så länge som de innehar sina kyrkliga befattningar, medan världsliga lorder sitter i överhuset livet ut. Av sedvänja ges ärkebiskoparna av Canterbury och York livstids pärsvärdighet sedan de pensionerats.

Av de nuvarande världsliga parlamentslorderna har de flesta blivit förlänade sin pärsvärdighet på livstid av drottningen på förslag från premiärministern eller en särskild utnämningskommitté. Före 1999 års överhusreform hade de flesta som ärvt sin pärsvärdighet (cirka 700 personer) rätt att sitta i överhuset – efter reformen kan endast 92 av dem sitta i överhuset i egenskap av detta, varav 90 av de pärerna får sina platser genom interna fyllnadsval, medan två höga ämbetsmän (great officers of state[3]), innehavarna av de ärftliga ämbetena earl marshal och lord great chamberlain, ex officio har platser i överhuset. Om övriga great officers of state (till exempel lordkanslern) är överhusledamöter, så är de det i egenskap av pär.

USA:s försvarsminister Leon Panetta pekar på the woolsack (bildens nedre högra hörn), som är lord speakers säte i överhussalen.

Ämbeten

Talman

Överhuset valde tidigare inte sin egen talman, utan det var lordkanslern som ledde kammarens arbete. Sedan 2006 väljer överhuset en lord speaker, som ordförande, bland sina ledamöter. Sedan 1 september 2016 är Norman Fowler lord speaker.

I överhusets kammare sitter lord speaker eller dennes ställföreträdare på the woolsack, en stor röd dyna, stoppad med ull, i salens huvudända. I jämförelse med underhusets talman har överhusets ordförande få befogenheter. Vederbörande uppträder som överhusets påannonsör; till exempel tillkännager han eller hon omröstningsresultaten. Vederbörande kan dock inte bestämma vilken lord som ska få ordet eller tillrättavisa enskilda ledamöter som brutit mot överhusets regler. Sådana åtgärder kan bara överhuset självt vidta. Till skillnad från underhustalmannen som måste hålla sig politiskt neutral, kan lord speaker och dennes ställföreträdare tala för sitt respektive parti.

Ledare

En annan befattning i överhuset är överhusets ledare (leader of the House of Lords), som är en pär, utsedd av premiärministern. Överhusets ledare ansvarar för att dirigera regeringsförslagen genom överhuset. Dessutom är han medlem i kabinettet. Ledaren är också den som vanligen ger överhuset råd i ordningsfrågor; dylika råd är dock inte bindande. Premiärministern utser dessutom en ställföreträdande överhusledare som vid behov övertar överhusledarens uppgifter.

Sekreterare

Parlamentssekreteraren (clerk of the parliaments) är överhusets chefsekreterare. Parlamentssekreteraren är emellertid inte ledamot av överhuset. Sekreteraren utses av kronan och ger ordföranden råd i ordningsfrågor, undertecknar anvisningar och officiella kommunikéer, kontrasignerar lagar och förvaltar protokollen från parlamentets bägge kamrar. Därtill ansvarar parlamentssekreteraren vid behov för arvspärernas fyllnadsval. Lord Speaker utser ställföreträdande parlamentssekreterare vilka utnämns efter att överhuset gett sitt samtycke.

Black Rod

Gentleman usher of the black rod är ytterligare en av överhusets befattningar. Titeln härrör från ämbetets symbol, en svart stav. Han ansvarar för ceremoniella skeenden och basar över parlamentets vaktmästare. Han kan på överhusets uppmaning undanröja störningar och oro i kammaren. Han är också överhusets serjeant-at-arms och bistår i denna funktion lord speaker. Gentleman usher of the black rods uppgifter kan delegeras till yeoman sher of the black rod eller biträdande serjeant-at-arms.

Drottning Anna i överhuset, målning av Peter Tillemans.
Överhussalens guldtron, varifrån monarken talar vid parlamentets öppnande.

Historia

House of Lords kom till på 1300-talet och har funnits nästan fortlöpande sedan dess. Namnet House of Lords användes inte som beteckning för överhuset förrän 1544. Överhuset avskaffades 1649 av den revolutionära regeringen som kom till makten under engelska inbördeskriget, men återupprättades 1660.

Överhuset var en gång mer mäktigt än det folkvalda underhuset. Sedan 1800-talet har dock överhusets befogenheter successivt minskat och är numera betydligt svagare än sin folkvalda kontrahent. Efter de reformer som antogs 1911 och 1949 kan alla lagförslag från regeringen utom finansförslag (som innefattar den årliga budgetpropositionen) som har antagits av underhuset fördröjas av överhuset i tolv månader, men inte avslås. Denna befogenhet kallas suspensivt veto inom statsvetenskapen.

Förutom de lagstiftande funktionerna hade överhuset tidigare också rättsliga befogenheter: det utgjorde högsta appellationsdomstol för de flesta fall i Storbritannien. Överhusets rättsliga funktioner utövades inte av kammaren som helhet, utan av ett utskott med ledamöter med erfarenhet av höga juridiska ämbeten, som kallades laglorder (law lords). Överhuset var heller inte den enda högsta domstolen i Storbritannien. I vissa fall innehades denna roll av kronrådets rättsliga utskott. I och med Constitutional Reform Act 2005 överfördes överhusets dömande funktioner till en ny institution, Storbritanniens högsta domstol. Den 31 juli 2009 hade laglorderna sitt sista sammanträde.[4]

Laglorderna hade införts 1876 genom en ny lag som gjorde det möjligt att ge två höga jurister icke ärftliga platser i överhuset. Från 1887 fick dessa behålla sina barontitlar och platser livet ut efter att de pensionerats från domarbänken. Successivt utökades antalet laglorder till som mest tolv (från 1994). Sedan Life Peerages Act 1958 antagits kunde regeringen utnämna vilken och hur många medborgare i ett samväldesrike över 20 år fyllda, bosatta och skattebetalande i Storbritannien som helst till livstidspärer med plats överhuset – därigenom kunde kvinnor för första gången ta plats i överhuset.

Ytterligare reformer genomfördes genom House of Lords Act 1999, som avskaffade den automatiska ärftliga rätten för pärer att sitta i överhuset. Två ärftliga pärer, hertigen av Norfolk (med det ärftliga ämbetet earl marshal, som organiserar parlamentets öppnande samt kröningar och statsbegravningar) och markisen av Cholmondeley (med ämbetet lord great chamberlain, som också har en roll vid parlamentets öppnande) behåller sina platser på grund av sina ämbeten. Av de 90 övriga som har säte i egenskap av innehavare av ärftlig pärsvärdighet är 14 valda av överhuset som helhet och 74 valda av de andra arvspärerna utifrån partigruppstillhörighet. Antalet pärer som på detta sätt kan väljas av ett parti återspeglar andelen arvspärer som tillhörde det partiet 1999. När en överhusledamot med ärftlig pärsvärdighet avlider förrättas fyllnadsval.

Yttermera reformer har övervägts men inte antagits. Bland förslagen finns att helt avskaffa det ärftliga elementet och att åtminstone hälften av ledamöterna ska vara direkt folkvalda. Den 7 mars 2007 röstade underhuset för att mellan 90 och 100 procent av överhusets ledamöter skulle vara folkvalda. Denna omröstning var endast rådgivande, men regeringen antydde att den skulle vidta åtgärder. Vid öppnandet av parlamentet i maj 2010, i samband med konservativa-liberaldemokratiska koalitionsregeringen Camerons tillträde, tillkännagav drottningen i sitt trontal att hennes regering ämnar att ersätta House of Lords med ett folkvalt överhus under mandatperioden. Planerna skrinlades dock efter att motståndet inom det konservativa partiet mot reformen visat sig vara för stort.[5]

Se även

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.

Noter

  1. ^ [a b] ”Lords by party, type of peerage and gender”. Parliament of the United Kingdom. http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/lords/composition-of-the-lords/. Läst 5 september 2019. 
  2. ^ ”Ineligible members of the House of Lords”. Parliament of the United Kingdom. http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/lords/-ineligible-lords/. 
  3. ^ Great officers of state motsvarar de forna riksämbetena i Sverige och ärkeämbetena i Tysk-romerska riket, och alla tre motsvarigheterna har medeltida rötter. Jämför tyska Wikipedias artikel om ärkeämbetena
  4. ^ ”Farewell to the law lords”. The Times. 30 juli 2009. http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article6731018.ece?&EMC-Bltn=BGLA5B. 
  5. ^ ”Nick Clegg: Lords reform plans to be abandoned”. BBC. 6 augusti 2012. http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-19149212. Läst 5 oktober 2012. 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Royal Coat of Arms of the United Kingdom (Variant 2).svg
Författare/Upphovsman: Sodacan, Licens: CC BY-SA 3.0

Royal Coat of Arms of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland used by the monarch of the United Kingdom from 1952 to 2022 (as used in all places except Scotland).


Quarterly, First and Fourth Gules three lions passant guardant in pale Or armed and langued Azure (for England), Second quarter Or a lion rampant within a double tressure flory counter-flory Gules (for Scotland), Third quarter Azure a harp Or stringed Argent (for Ireland), the whole surrounded by the Garter; for a Crest, the imperial crown Proper; for Supporters, dexter a lion rampant guardant Or crowned as the Crest, sinister a unicorn Argent armed, crined and unguled Proper, gorged with a coronet Or composed of crosses patée and fleurs de lys a chain affixed thereto passing between the forelegs and reflexed over the back also Or; Motto 'Dieu et mon Droit’ below the shield, with the Union rose, shamrock and thistle engrafted on the same stem.
  • PINCES, J.H & R.V., The Royal Heraldry of England, 1974, Heraldry Today.
Leon Panetta given tour of the House of Lords.jpg
Secretary of Defense Leon E. Panetta is given a tour of the House of Lords by Minister of State for the Armed Forces of the UK, Andrew Robathan, in London, England, Jan. 18, 2013. Panetta is on a six day trip to Europe to visit with foreign counterparts and troops in the area.
House of Lords composition.svg
 
Conservative Party: 268 seats
 
Bishops: 24 seats
 
Labour Party: 172 seats
 
Liberal Democrats: 83 seats
 
Democratic Unionist Party: 6 seats
 
Green Party: 2 seats
 
Ulster Unionist Party: 2 seats
 
Plaid Cymru: 1 seat
 
Independents: 2 seats
 
Non-affiliated: 36 seats
 
Crossbench: 180 seats
 
Lord Speaker: 1 seat
House of Lords chamber, F. G. O. Stuart.jpg
House of Lords, albumen print showing the Lords Chamber of the Palace of Westminster in London, England; photograph taken from the gallery on the north side of the chamber. The windows contain the original stained glass depicting the kings and queens of the United Kingdom and its predecessor states.
House of Lords 2011.jpg
Författare/Upphovsman: UK government, Licens: OGL 3
House of Lords chamber, Palace of Westminster, London
Leon Panetta given tour of the House of Lords (2).jpg
Secretary of Defense Leon E. Panetta is given a tour of the House of Lords by Minister of State for the Armed Forces of the UK, Andrew Robathan, in London, England, Jan. 18, 2013. Panetta is on a six day trip to Europe to visit with foreign counterparts and troops in the area.
Queen Anne in the House of Lords.jpg
Queen Anne addressing the House of Lords