Branden på Torkel Knutssonsgatan 1906

Gunnar Widholms reportageteckning av branden för veckotidningen IDUN.
Oscar II (x) besöker platsen för den stora branden på Södermalm den 10 juli 1906.
Veckorapport: Brand på Torkel Knutssonsgatan 29 den 10 juli 1906.

Branden på Torkel Knutssonsgatan ägde rum den 10 juli 1906 i kvarteren kring Torkel KnutssonsgatanSödermalm i Stockholm. Fem byggnader drabbades av branden, ett 40-tal familjer blev hemlösa och kung Oscar II besökte brandplatsen dagen därpå.

Brandförloppet

Branden började på eftermiddagen den 10 juli 1906 i en hörnfastighet i kvarteret Mullvaden Första vid Torkel Knutssonsgatan 29. Byggnaden var under uppförande och branden spred sig snabb till grannhusen och grannkvartet Råttan. Klockan 15:20 larmades brandkåren av en privatperson. I kvarteret Råttan låg sedan 1902 den nybyggda Maria brandstation varför släckningsinsatsen snabbt kunde inledas. Som mest var brandmän förutom från Maria brandstation även från Johannes, Katarina och Rådstugans stationer involverade i släckningsarbetena. Ingen person omkom men befäl och manskap fick "mindre skador", som det hette i veckorapporten. Dagen därpå besökte kung Oscar II brandplatsen och därefter Johannes brandstation där han tackade befäl och manskap "för utfört livsfarligt arbete".[1]

Veckorapport

Veckorapporten från Stockholms brandförsvar finns kvar på Stockholms stadsarkiv, där framgår att den 10 juli 1906 fanns tre officerare, fem underofficerare och 125 manskap tillgängliga i Stockholms brandkår. Om branden på Torkel Knutssonsgatan kan man läsa:[2]

Tisdag 10 juli. Johannes, Katarina, Maria och Rådstugans stationer utryckte kl. 3.20 e.m. på anmälan af enskild person. Om eld Torkelknutssonsgatan 29. Wid framkomsten stod hela nämnda under inredning varande 5 våningars hus i full brand, hvarjemte genom hettan antändes vindarne till husen N. 16 A och B Torkelknutssonsgatan, N 9 Krukmakaregaten och N 49 Hornsgatan. Elden begränsades till nämnda egendomar och släcktes elden med 2 slangledningar från Sjöångsprutan St Erik, 7 ledningar från 3 ångsprutor och 8 från brandposter. Under arbetet erhöll befäl och manskap mindre skador.

Referenser

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Branden på Torkel Knutssonsgatan 1906a.jpg
Författare/Upphovsman: Gunnar Widholm (1882-1953), Swedish artist, cartoonist, graphic artist, Licens: CC BY-SA 4.0
Kamratföreningen Röde Hanen, den stora branden på söder 1906
Veckorapport från Stockholms brandförsvar 1906.jpg
Författare/Upphovsman: Stockholms brandförsvar, Licens: CC BY-SA 3.0
Exempel på en veckorapport från Stockholms brandförsvar. Brand på Torkel Knutsonsgatan 29 den 10 juli 1906
Branden 1906 Oscar II.jpg
Författare/Upphovsman: OkändUnknown author, Licens: CC BY-SA 4.0
Oscar II (X) besöker platsen för den stora branden på Södermalm den 10 juli 1906