Brandbotten

Brandbotten i ett vindsbjälklag. Nr 1 är ett skikt murtegel, lagt på flatan.

Brandbotten är en äldre byggnadsteknisk benämning på ett bjälklag med brandcellsskiljande funktion, ofta mellan översta våningsplan och vinden i ett flerbostadshus.

En brandbotten bestod i regel av murtegel, som lags på flatan och i bruk, ibland med öppna fogar, ibland med fyllda fogar. Under 1900-talet utformades brandbotten även med ett skikt betong. I Stockholms brandstadga från 1763 förskrevs att för bostadsändamål utbyggda vindar skulle förses med brandbotten. I svenska byggnadsordningen från 1877 krävdes att vindsbjälklag i bostadshus skall ha brandbotten av tegel i 3-våningshus och högre.

Källor

Media som används på denna webbplats

Brandbotten.svg
Författare/Upphovsman: TS Eriksson, Licens: CC BY-SA 4.0
Sektion genom ett vindsbjälklag med brandbotten.

1 brandbotten av tegel 2 golvbeläggning 3 tung fyllning (t.ex. sand) 4 bärande bjälkar 5 blindbotten

6 panel och puts