Brand

För andra betydelser, se Brand (olika betydelser).
Brinnande hus i Japan.
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
En anlagd brand i ett trälager i Malmö, 1987.
Räddningstjänsten bekämpar en brand i Bagdad i Irak.

En brand eller eldsvåda är en eld som kommit lös och som växer okontrollerat. Bränder utgör ett hot mot liv, egendom och miljö varför en mängd teknik och släckutrustning har skapats för att förhindra eller lindra dem. Många hem har idag brandvarnare, brandfilt och i alla lokaler kan det finnas brandsläckare eller sprinklersystem. Det finns också passiva brandskyddsåtgärder, som brandväggar och indelning av byggnader i brandceller. De flesta samhällen har en räddningstjänst för professionell brandsläckning.

Klassificering av bränder

Vid klassificering av handbrandsläckare delas bränder in i klasser utifrån vilket material som brinner:

TypBränsletypExempel på bränslen
A-bränderFibrösa bränslenBränslen som trä och de flesta inredningsmaterial.
B-bränderVätskeformiga bränslenBensin, plast, lösningsmedel.
C-bränderGasformiga bränslenGasol (propan, butan), naturgas (metan).
D-bränderBrännbara metallerNatrium, magnesium.
F-bränderFetterUpphettad matolja i samband med fritering.

Till dessa kan läggas bränder i elektrisk utrustning, vilket normalt är en A-brand. Förr utgjorde dessa en egen klass, E, men den är numera avskaffad. Istället märks handbrandsläckare med om de är lämpliga att använda mot bränder i elektrisk utrustning.[källa behövs]

Brand i bostad

De vanligaste brandorsakerna i bostad är glömd spis, tekniskt fel, soteld och anlagd brand med uppsåt.

Tre av fyra brandskador inträffar i bostadshus. Det är i regel slarv som orsakar att det börjar brinna men även tekniska fel är vanligt bland brandorsaker. Statistik visar att de vanligaste orsakerna till brand är elfel, levande ljus, rökning, och köksspisen.

Elfel

Elrelaterade bränder är en av de vanligaste brandorsakerna i Sverige. Överhettning eller felaktigt användande av olika hushållsapparater är två vanliga sätt för en brand att starta. Att elektriska apparater överhettas kan bero på glappkontakt eller överbelastning på elnätet. Apparaterna kan alltså bli för varma av överbelastningen och ta fyr.

Levande ljus

Att glömma bort levande ljus är orsaken till många bränder. Två vanliga brandorsaker är att ett glömt ljus brinner ner och tänder fyr i ljusstaken, eller att ljuset av någon anledning trillar och sätter eld på möbler eller inredningssaker i hemmet.

Rökning

Den vanligaste orsaken med dödlig utgång vid brand är rökning. Att röka inomhus är inget att föredra, ligga i sängen och röka är förenat med livsfara, liksom att somna med cigaretten i soffa eller liknande. Gaserna som kan uppstå från textilier dödar på bara några minuter om man andas in dessa. [källa behövs]

Spis

Köket är den vanligaste platsen i huset där det börjar brinna och detta beror oftast på spisen. En vanlig orsak till spisbrand är bortglömda spisplattor då bränder kan uppstå på många sätt med en glömd spisplatta. Värmen från spisplattan kan smälta fettet i fläkten, som brinner väldigt lätt och antingen droppar ner och börjar brinna eller så tar fettet i fläkten fyr och branden sprider sig snabbt. Torrkokning är en annan orsak som kan uppstå vid spisen. Att glömma bort mat i kastrullen är lätt och på en påslagen platta kan maten lätt fatta eld. Lågorna letar sig sedan vidare i köksinredningen och branden sprids. [1][2]

Se även

  • Bakbrand

Referenser

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Baghdad fire department engine Iraq.jpg
A fire engine of KBR's Green Zone fire department, Baghdad, Iraq, with firefighters (wearing SCBA) respond to a fire at the US embassy.
A Mercedes Benz Actros 2031 vehicle. Original description:
Flames engulf the second floor of the U.S. embassy in Baghdad, Iraq, Aug. 23, 2004. An electrical malfunction caused the fire, which firefighters contained and successfully extinguished. DoD photo by unknown. (Released)
Eldsvåda i trälager - Malmö 1987.jpg
(c) Foto: Jonn Leffmann, CC BY 3.0
En anlagd brand i ett trälager, Malmö 14 dec 1987.
家屋火災P6014971.jpg
Författare/Upphovsman: 夢の散歩, Licens: CC BY-SA 3.0
火災(かさい)は、災害の一種。火事(かじ)とも呼ばれる。建造物や山、森などが燃えることで、直接または間接に生命が危険にさらされたり、財産がその機能を果たせなくなって損失が出たりする。