Botanik

Botanik (av grekiska βοτανική, "som rör örter";[1] även fytologi, "läran om växter") är det område inom biologin som studerar växtriket. Botanik omfattar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.

Botanikens omfattning och nödvändighet

Jättenäckros i Uppsala botaniska trädgård.

Liksom andra biologiska livsformer kan även växter studeras på olika nivåer, från molekyler, genetisk och biokemisk nivå till celler, individer och bestånd av plantor. På alla nivåer forskas kring klassificering, växtanatomi och växtfysiologi (funktion).

Historiskt sett har botaniker forskat om alla organismer som inte räknades till djurriket. Några av dessa "växtliknande" organismer var svampar (mykologi), bakterier och virus (mikrobiologi) och alger (fykologi). Alger, svampar och mikrober anses inte längre höra till växtriket. Bland de äldsta kända skrifterna om botanik kan nämnas Theofrastos skrifter Peri fyton historia (Περί Φυτών Ιστορίας, Om växternas historia) och Peri fyton aition (Περί Φυτών Αιτιών, Om växternas naturlära).

Växter är en mycket grundläggande del av livet på jorden. De skapar syre, mat, fibrer, bränsle och mediciner som möjliggör existensen av högre livsformer. Samtidigt absorberar växterna koldioxid, en viktig växthusgas, genom fotosyntesen. En djup förståelse för växterna är avgörande för mänsklighetens framtid eftersom växterna låter oss:

 • livnära jordens befolkning
 • förstå grundläggande livsprocesser
 • använda mediciner och material
 • förstå miljöförändringar

Botaniska indelningar

 • Huvudgrupper
  • kärlkryptogamer
  • barrväxter
  • enhjärtbladiga
  • tvåhjärtbladiga
 • växtsamhällen
  • hedserien
  • stäppserien
  • ängsserien
  • myrserien
  • havsstränder
  • sötvatten
  • kulturmarker
 • endemiska växtarter
 • epifyter
 • fleråriga växter
 • foderväxter
 • forntidsväxter
 • Färgväxter
 • giftiga växter
 • honungsväxter
 • indigena växtarter
 • krukväxter
 • kryddväxter
 • kulturväxter
 • köttätande växter
 • marktäckare
 • oljeväxter
 • perenner
 • ruderatväxter
 • vallväxter
 • vilda växter
 • värdväxter
 • ängsväxter
 • åkerväxter

Sociala indelningar

Se även

Källhänvisningar

 1. ^ Botanik i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 12 februari 2015.

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Botaniska trädgården i Uppsala 3.jpg
Författare/Upphovsman: Calle Eklund/V-wolf, Licens: CC BY-SA 3.0
Tropical greenhouse, Uppsala botanical garden, Sweden. Victoria amazonica