Bokförlaget Prisma

Bokförlaget Prisma AB är ett svenskt bokförlag som numera ingår i Norstedts Förlagsgrupp.

Prisma grundades 1959 av NKI-skolan. Ursprungligen utgavs endast pocketböcker inom samhälls- och populärvetenskap, men övergick i början av 1970-talet till en bred utgivning med såväl skön- som facklitteratur samt språklexikon. Förlaget ägdes av Socialdemokraterna 1963–1976, men övertogs därefter av Kooperativa Förbundet (KF). Prismas och Rabén & Sjögrens vuxenutgivning bedrevs under namnet Rabén Prisma från 1994, varefter Prisma blev en del av Norstedts Förlagsgrupp 1998.[1]

Tidigare gav Prisma ut lexikon och ordböcker på en mängd olika språk, men den verksamheten har upphört.[2] Inom koncernen ges ordböcker ut av Norstedts Akademiska Förlag, inklusive de ordböcker som har "Prismas" i titeln. Förlaget gav 1961–1982 ut en mängd böcker i Prisma-serien.[3] En mångårig medarbetare (sedan 1959) var Gösta Åberg, som 1973–1979 var förlagets verkställande direktör.[4]

Källhänvisningar

  1. ^ Nationalencyklopedin: Prisma AB (hämtad 2021-04-18)
  2. ^ Sundelin, Anders (2013-09-22): "Därför är Norstedts till salu". Svd.se. Läst 11 oktober 2014.
  3. ^ Libris
  4. ^ Åberg, Gösta K E i Vem är det 1997