Blodbadsplanschen

Blodbadsplanschen eller Blodbadstavlan är en av de äldsta kända avbildningarna av Stockholm, beställd i propagandasyfte av Gustav Vasa 1524, och skildrar kritiskt Kristian II:s aktiviteter i huvudstaden i samband med Stockholms blodbad i november 1520.

Planschen var ursprungligen ett träsnitt utfört av Kort Steinkamp och Hans Kruse i Antwerpen. Originalet gick förlorat i Cruuska palatset vid Riddarholmsbranden 1802[1], men en avbild i form av ett kopparstick finns bevarat, utfört av Dionysius Padt-Brugge för Magnus Gabriel De la Gardie 1676.[2]

Kopparsticket av Blodbadstavlan i okolorerat tryck.
Stockholm visas mot väst med nuvarande Södermalm till vänster och nuvarande Norrmalm till höger.

Motiv

Johan Litheims tecknade kopia 1691 av Dionysius Padtbrügges gravyr, som i sin tur var en kopia av ett träsnitt beställt av Gustav Vasa i Antwerpen 1524. Laveringen mäter 28 x 41 cm och är i Kungliga bibliotekets arkiv.[3]

Huvudbilden återger Stockholm i fågelperspektiv från öster. Bland de framhävda landmärkena i tavlans övre del märks Maria Magdalena kapell, Yttre söderport (med sönderskjuten takhuv), Riddarholmen, Pålkransen, Storkyrkan, Slottet Tre Kronor, Gråbrödraklostret, Helgeandsholmen och Sankta Klara kloster.

Den undre delen visar åtta scener, från vänster:[4]

 1. Kungabanketten på Slottet Tre Kronor.
 2. Kristian II och ärkebiskop Gustav Trolle.
 3. Blodbadet på Stortorget. Biskoparna avrättas .
 4. Sten Stures kista tas upp ur graven.
 5. De avrättade och Sten Stures och hans söners kistor brännes.
 6. Massakern i Nydala kloster.
 7. Gossarna Ribbing avrättas på torget i Jönköping den 23 december 1521.
 8. Gustav Vasa och dalkarlarna driver danskarna ut ur landet.

Seriebilderna

Blodbadstavlans åtta serierutor i verkets nedre kant berättar bild för bild om händelsen. Längst till vänster illustreras den förrädiska kungabanketten (scen 1) och hur dådet planeras av Kristian II och ärkebiskopen Gustav Trolle (scen 2). Sedan följer blodbadet på Stortorget i Stockholm (scen 3) och hur Sten Sture den yngres kista tas upp ur graven och de avrättades kroppar forslas ut ur staden (scen 4). På scen 5 visas hur liken bränns på bål och scen 6 berättar om den följande massakern på Nydala kloster. Till höger syns hur två unga ädlingar, gossarna Ribbing, avrättas med svärd (scen 7) och slutligen hur Gustav Vasa med sina dalkarlar driver ut danskarna ur landet.[5]
Blodbadstavlans åtta serierutor i verkets nedre kant berättar bild för bild om händelsen. Längst till vänster illustreras den förrädiska kungabanketten (scen 1) och hur dådet planeras av Kristian II och ärkebiskopen Gustav Trolle (scen 2). Sedan följer blodbadet på Stortorget i Stockholm (scen 3) och hur Sten Sture den yngres kista tas upp ur graven och de avrättades kroppar forslas ut ur staden (scen 4). På scen 5 visas hur liken bränns på bål och scen 6 berättar om den följande massakern på Nydala kloster. Till höger syns hur två unga ädlingar, gossarna Ribbing, avrättas med svärd (scen 7) och slutligen hur Gustav Vasa med sina dalkarlar driver ut danskarna ur landet.[5]


Avvikelser

Gråbrödraklostret ligger felaktigt avbildat i ungefär nord/syd, ska vara öst/väst, kyrkan saknar det långsträckta högkoret, tornet har spira vilket det inte fick förrän i slutet av 1500-talet. Avståndet mellan inre och yttre Söderport framställs som mycket kort, tornen är även mycket överdimensionerade. Även avståndet mellan södra stadsporten och Slottet Tre kronor har blivit så kort att det bara redovisas en av de båda medeltida hamnarna, som var Kogghamn och Fiskartorget.[6]

Referenser

Noter

 1. ^ Om Riddarholmsbranden och Blodbadstavlan på MAGASIN 1 Arkiverad 13 februari 2008 hämtat från the Wayback Machine.
 2. ^ Två graverade kopparplåtar, oktober 2001 Arkiverad 23 mars 2005 hämtat från the Wayback Machine. Nordiska museet
 3. ^ [https://arkivkopia.se/sak/kb-18036593 Joahn Lithems Blodbadstavlan, Arkivkopi i Kungliga biblioteket (Arkiv över svensk kulturell allmänning)
 4. ^ Uppsala universitetsbibliotek
 5. ^ Abrahamsson (2004), s. 34-35
 6. ^ Dahlbäck (1995), sida 41

Tryckta källor

Vidare läsning

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Blodbadsplanschen.jpg
Blodbadsplanschen
Blodbadstavlan serierutorna.jpg
Blodsbadstavlans serierutor
18036593 Blodbadstavlan Blodbadsplanschen Stockholms blodbad 1520 Johan Litheim Teckning ca 1691 kopia av kopia av ett träsnitt beställt av Gustav Vasa 1524 Kungliga biblioteket Sweden.jpg
Författare/Upphovsman: Johan Litheim (Johan Lithen, 1663–1725), Licens: CC BY-SA 4.0
"The bloodbath plate" (Swedish: Blodbadstavlan, Blodbadsplanschen) showing Christian II of Denmark in Stockholm, Sweden and scenes from the Stockholm Bloodbath (Swedish: Stockholms blodbad, Danish: Det Stockholmske Blodbad), a trial that led to a series of executions of Swedish nobility in Stockholm between 7 and 9 November 1520. Title written at the top: Afrijtning utaf Staden Stockholm Anno Christi 1520 sambt Konung Christierns den Omildes och Tÿrannens belägring, Reception, Cröningh Och sedermehra derupå föröfwade Tÿrannie. Nota detta verteras på latin och skrifwes medh grofwa Bookstäfwer uthj

The drawing was made by Johan Litheim 1690–1691 as a copy of an engraving made by the Dutch artist Dionysius Padtbrügge on behalf of the antiquarian Johan Hadorph. This engraving was in turn a copy of a woodcut commissioned by the Swedish king Gustav Vasa in Antwerp in 1524, made by Kort Steinkamp and Hans Kruse. The woodcut was lost in the Cruuska palatset at the Riddarholm fire in 1802.

File copied from https://arkivkopia.se/sak/kb-18036593 presenting an image from the archives of the national Library of Sweden (Kungliga biblioteket)
Järntorget Våghuset Svartbrödraklotret Vädersolstavlan.JPG
Detail from Vädersolstavlan showing southern part of w:Gamla stan (including w:Järntorget, Stockholm, w:Södra Bankohuset, and the Blackfriars monastery (with a ridge turret).