Blix

Blix är ett svenskt och norskt efternamn. Den 31 december 2012 var det 198 personer i Sverige med efternamnet Blix, och den 15 oktober 2013 var det 638 personer i Norge med detta efternamn.

Namnet Blix förekom i flera släkter utan känt samband under 1600- och 1700-talen i både Sverige och Norge. Många av dagens bärare av släktnamnet kan spåra det tillbaka till ett gemensamt ursprung i Jämtland.

Första gången namnet Blix nämns är i ett medeltidsbrev skrivet 1410 i Mordviken.[1] Bland ett stort antal män som undertecknar brevet på jämtarnas vägnar finns en Magnus Blixe. Enstaka personer med tillnamnet Blix, utan känt släktsamband, nämns under 1400-talet och 1500-talet, men det är först under slutet av 1500-talet som Blix börjar användas som släktnamn.[2]

Flera av de mer utbredda släktgrenarna, inklusive de i Sverige adlade grenarna Blix (nummer 1189)[3], och Blixencron (nummer 364)[4], härstammar från byn Klocksåsen i Näs socken, Jämtland. Släktens förste kände anfader upppges ha varit den Sigurd Jonsson som 1428 köpte gården Klocksåsen[5][6]. Enligt andra källor är den förste som med säkerhet kan följas tillbaka till en Karl i Klocksåsen, vilken omtalas 1487 och 1538. En av dennes söner, kyrkoherden i Undersåker Magnus Blix (död 1570), är stamfar för talrika, i kyrkans och förvaltningens tjänst såväl som i jordbruket och i de borgerliga näringarna i olika Norrlandsstäder verksamma ättlingar.[7]

Av två ännu fortlevande släktgrenar härstammar den äldre från Magnus Blix' son kyrkoherden i Undersåker Lars Månsson Blix, vilkens efterkommande efter ett par generationer övergick till bondeståndet. Lars Månsson Blix' sonsons sonson sonson bonden Anders Hansson i Grenås i Hammerdals socken blev far till komministern i Sollefteå Anders Blix (1769– 1841), farfar till professorn Magnus Blix (1849–1904).[7]

Den andra nu fortlevande grenen, vars samband med den övriga släkten inte är helt utrett, överflyttade till södra Sverige med kyrkoherden i Otterstad i Västergötland Samuel Blix (1628–1683), vars sonson majoren Abraham Blix (1710– 1772) begravingsvapen i Väversunda kyrka är identisk med vapenskölden till den adliga ätten Blix (nummer 1189), fastän han inte tillhörde den grenen.[7]

Mera framträdande i äldre tid var den numera utslocknade yngsta släktgrenen, som härstammade från kyrkoherden Magnus Blix' son landskamreraren i Västernorrland Peder Månsson Blix (1532–1628). Bland dennes sexton söner märkes den i den kamerala förvaltningen på många sätt framträdande ämbetsmannen Mårten Blix. (1596–1667), adlad Blixencron 24 aug. 1646, vilken 1613 som kopist inträdde i kammarkollegiets tjänst samt 1629 blev generalbokhållare och 1637 kamrerare i första avräkningskontoret, varefter han 1647 befordrades till kommissarie i kammarrevisionen och 1662 blev presiderande (direktor) därstädes. En son till honom var generalbrigadjären Magnus Blixencron. (1664–1702), kommendant i Tönningen i Holstein, med vilkens son Carl Gustaf (1697–1710) denna adliga ätt utslocknade på svärdssidan.[7]

Bror till Mårten Blix var arrendatorn av kronofiskerierna i Ångermanland Joen Blix, vilkens son faktorn vid Söderhamns gevärsfaktori, borgmästaren Magnus Joensson Blix (1635–1696) karaktäriserats som »1600-talets yppersta representant för Söderhamns städ»; hän inlade väsentliga förtjänster om såväl stadens som faktoriets utveckling och adlades 7 jan. 1681 med bibehållande av sitt namn. Bland hans söner märkas överjägmästaren i Medelpad, Ångermanland och Västerbotten Magnus Blix (1660–1745), farfar till häradshövdingen Magnus Blix (1743–1805), vilken vid sin död slöt den adliga ätten Blix på svärdssidan.[7]

DNA-verifierade kluster

DNA-undersökningar har gjorts på nu levande agnatiska ättlingar till släkten Blix. YDNA-tester visar att släkten består av två kluster inom vilka släktskap på svärdssidan har bevisats, men som sinsemellan inte är biologiskt besläktade med varandra i historisk tid längs en strikt manlig linje. Den tidigaste anfadern i respektive kluster som har DNA-bevisats (den 2020-01-26) via flera av sina söner är:[8][9]

 • Erik Eriksson Blix (1576-1645) i Oviken-grenen, Jämtland, dåvarande Norge.
  • Olof Jönsson (1623-1723) i Digernäsgrenen, har identiskt YDNA-haplogrupp med ovanstående gren, så kopplingen finns men är okänd.
 • Olof Svensson (Cirka 1600-1669) i Hovdsjösläkten (förr kallad Hovdsjögrenen Blix) tillhör en annan YDNA-haplogrupp

Personer med efternamnet Blix

Alfabetiskt ordnade

Kronologiskt ordnade

Källor

på Adelsvapen-Wiki.

Noter

 1. ^ Diplomatarium Norvegicum, XVI 60
 2. ^ Henning Sollied (1931), Blix'erne av Jemtland. Artikel i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III:1.
 3. ^ ”Blix nr 1189 - Adelsvapen-Wiki”. www.adelsvapen.com. https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blix_nr_1189. Läst 14 november 2021. 
 4. ^ ”Blixencron nr 364 - Adelsvapen-Wiki”. www.adelsvapen.com. https://www.adelsvapen.com/genealogi/Blixencron_nr_364. Läst 14 november 2021. 
 5. ^ Diplomatarium Norvegicum, III 697
 6. ^ Henning Sollied konstaterade, "Blix'erne av Jemtland, en norsk-svensk storslegt.", i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (1931)
 7. ^ [a b c d e] ”Blix, släkt - Svenskt Biografiskt Lexikon”. sok.riksarkivet.se. https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18368. Läst 14 november 2021. 
 8. ^ ”FamilyTreeDNA - Genetic Testing for Ancestry, Family History & Genealogy” (på engelska). www.familytreedna.com. 26 januari 2020. https://www.familytreedna.com/groups/blix-blixencron-blixenstrale/about/background. 
 9. ^ ”Facebook”. www.facebook.com. https://www.facebook.com/photo/?fbid=4731909413502296&set=oa.1010744955604738. Läst 18 januari 2022.