Blasieholmstorg

Blasieholmstorg, juli 2011.

Blasieholmstorg är ett torg på BlasieholmenNorrmalm i Stockholm. Det ligger mellan Stallgatan och Arsenalsgatan, och är cirka 80 x 20 meter stort.

Namnet

Torget fick sitt nuvarande namn i början av 1800-talet, långt efter det att Blasieholmen knutits ihop med Norrmalm genom landhöjning och utfyllnader. Noga räknat ligger inte torget på holmen, eftersom det forna sundet låg bortom Stallgatan.

Historia

I slutet av 1640-talet flyttades Stockholms örlogsbas från Blasieholmen till Skeppsholmen. I den stadsplan som upprättades därefter på Drottning Kristinas initiativ lades tomter ut vid det rektangulära torget. Under 1650- och 1660-talet bebyggdes tomterna med palats.[1]

Till det yttre har miljön kring torget därefter bibehållit sin karaktär. En arkitektonisk omgestaltning av torget genomfördes 1989 under medverkan av skulptören Sivert Lindblom.

Hästarna från Konstantinopel och Venedig

I vardera änden av torget står en bronshäst. De är avgjutningar av bysantinska hästskulpturer på Markusplatsen i Venedig. Originalen togs som krigsbyte vid det fjärde korståget mot Konstantinopel 1204. De omedelbara förlagorna till hästarna på Blasieholmstorg var avgjutningar som finns i Glyptoteket i Köpenhamn.

Källor

Noter

  1. ^ Ajkay Anna von, Lindhagen Suzanne, Mandén-Örn Kerstin, red (1990). Tidernas Stockholm: kulturmiljöer av riksintresse. Stockholm: Stockholms stadsmuseum. sid. 20-21. Libris 7746806. ISBN 91-85238-62-7 

Fastigheter (urval)

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Bååtska palatset 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm
Blasieholmstorg July 2011.jpg
Författare/Upphovsman: Ankara, Licens: CC BY-SA 3.0
Blasieholmstorg, July 2011.