Blasieholmsgatan

Blasieholmsgatan mot väst, maj 2009.

Blasieholmsgatan är en gata på Blasieholmen i Stockholm, den sträcker sig i öst-västlig riktning från Hovslagargatan till Stallgatan och Blasieholmstorg. Gatan fick sitt namn 1806, då hette den Basiiholms Gatan.

I hörnet Blasieholmsgatan/Stallgatan låg Blasieholmskyrkan som revs 1964 och i gathörnet mittemot fanns Kung Oscar II:s häststall som revs omkring 1905 för att ge plats åt hotellannexet Grand Hôtel Royal.

Vid Blasieholmsgatan 6 ligger Bååtska palatset, byggd 1662-1669 och är sedan 1874 Svenska Frimurare Ordens stamhus.

Källor

  • Nils-Gustaf Stahre, Per Anders Fogelström m.fl. (1986). Stockholms gatunamn. Stockholm: Allmänna Förlaget. ISBN 91 38 90777 1 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Bååtska palatset 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm
Blasiehomsgatan 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Blasiehomsgatan på Blasieholmen i Stockholm