Björnram (adelsätter)

Björnram är namnet på flera svenska adelsätter, vilka förde en eller flera Björnramar i sin heraldiska vapensköld (ram kallas björnens tass). Namnet har också burits av, eller av senare tiders släktforskare tilldelats, utslocknade adelssläkter vars inbördes relationer inte har fullständigt utretts.

Källor

  • Gabriel Anrep, Svenska adelns Ättar-taflor, volym 1
  • Nils Ahnlund, Svenskt biografiskt lexikon, Stockholm 1924