Birger Jarlsgatan

För andra betydelser, se Birger Jarlsgatan (olika betydelser).

Birger Jarlsgatan sedd norrut från Nybroplan, januari 2020. Kvarteren Skravelberget mindre (till vänster) och Matrosen bildar en sorts portalbyggnader till gatan.

Birger Jarlsgatan är en av de större och längsta gatorna i Stockholms innerstad. Gatan utgör gräns mellan stadsdelarna Östermalm och Norrmalm från Nybroplan till Tegnérgatan samt mellan Östermalm och Vasastan från Tegnérgatan upp till Roslagstull vid Ingemarsgatan. En liten del av gatan utgör också gräns mellan Vasastan och Norra Djurgården. Udda gatunummer t.o.m. nr 55 ligger på Norrmalm, övriga udda gatunummer ligger i Vasastan. Samtliga jämna gatunummer ligger på Östermalm.

Gatans längd är cirka 2,25 kilometer och har sitt namn efter Birger jarl. I samband med namnrevisionen i Stockholm 1885 fick den heta Birger Jarls gata, vilket ändrades 1932 till nuvarande stavning Birger Jarlsgatan.

Planeringen

Redan på 1860-talet väcktes förslag i samband med Lindhagenplanen om en direkt gatuförbindelse mellan Nybroviken och Brunnsviken. Nya alléer skulle bringa ljus och luft i Stockholms trånga kvarter. Utformningen och sträckningen av gatan blev föremål för en långvarig diskussion eftersom den skulle dras rakt över flera redan bebyggda kvarter. Enligt den ursprungliga planeringen skulle Birger Jarlsgatan bli 120 fot bred (motsvarande 35,6 meter) och dras i en spikrak linje mellan Brunnsviken och Nybroviken. Den sträckningen hade dock krävd kostsamma sprängningar och gaturegleringskommittén beslöt sedan att frångå den räta linjen och minska bredden till 30 meter.[1] Stadsplanen fastställdes 1879. I sin nedre del fick gatan slutligen ungefär samma sträckning som det vattendrag, Rännilen, som avvattnade Träsket, den sjö och senare träskmark som låg inom området för nuvarande Jarlaplan och Eriksbergsplan. "På ingen annan gatans öppnande har Stockholm väntat med så stor otålighet, som Birger Jarlsgatan", skrev journalisten Claës Lundin på sin tid.

Som en föregångare till en del av nuvarande Birger Jarlsgatan kan man betrakta den gata som från nuvarande Engelbrektsplan gick norrut väster om Rännilen. Den kallades 1681 Rännilsgränden och 1693 Rännilens gata. År 1699 omtalades den såsom Träskegatan och 1806 föreslogs den få namnet Stora Träskgatan. Gatan liksom namnet försvann i samband med utbyggnaden av Birger Jarlsgatan.

Nuvarande bebyggelse längs gatan uppfördes huvudsakligen under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Birger Jarlsgatans södra avsnitt utvecklades under 1800-talets slut till Stockholms nya paradgata. I en samtida tidningsartikel skrevs under rubriken ”Vår vackraste gata” bland annat: Om man stannar på Nybroplan och ser uppåt Birgerjarlsgatan, erbjuder den i sitt nu nästan färdiga skick en präktig anblick […] och inledningen till det vackraste gatuperspektiv i Sverige, ja, jag vågar säga i Skandinavien.[2] Dåtidens kända arkitekter anlitades, bland dem Erik Josephson, Sam Kjellberg, Hagström & Ekman, Erik Lallerstedt, Johan Laurentz och Ludwig Peterson. Flera av deras byggnader är idag blåmärkta av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär att de representerar ”synnerligen höga kulturhistoriska värden”.[3]

Längs Birger Jarlsgatans centrala och nedre del ligger bland annat Stureplan, restaurang Riche, biograf Zita, Balettakademien, och Hotel Crystal Plaza samt en rad exklusiva butiker, såsom Chanel, Gucci, Georg Jensen, Louis Vuitton, Prada, Versace och Moncler.

Kollektivtrafik

Birger Jarlsgatan trafikeras av framförallt busslinje 2 och hållplatser finns längs Birger Jarlsgatan vid Stureplan, Eriksbergsgatan, Tegnérgatan samt Jarlaplan. Det finns också en busshållplats på Birger Jarlsgatan vid Roslagstull som trafikeras av linje 50.

Spårväg City går längs med Birger Jarlsgatan mellan Smålandsgatan och Nybroplan - sträckningen trafikeras endast av den s.k. Djurgårdslinjen (7N) som utgörs av museivagnar. Närmsta spårvagnshållplatser finns på Norrmalmstorg samt Nybroplan.

Tunnelbanans station Östermalmstorg har två uppgångar vid Birger Jarlsgatan.

Byggnader och verksamheter i urval

Kvarter i urval

Från söder till norr.

Se även

Källor

Noter

  1. ^ Erik Wilhelm Dahlgren, red (1897). Stockholm: Sveriges hufvudstad : skildrad med anledning af Allmänna konst- och industriutställningen 1897 enligt beslut af Stockholms stadsfullmäktige. Stockholm: J. Beckman. sid. 238 (band 2). Libris 20803 
  2. ^ Tidningsartikel ”Vår vackraste gata” ca 1890-tal.
  3. ^ Stadsmuseets interaktiva karta för kulturmärkning av byggnader i Stockholm.

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Styckjunkaren 11, Birger Jarlsgatan 10, mars 2021.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Birger Jarlsgatan 10 (Styckjunkaren 11). Byggnadsår 1890-91, arkitekt Gustaf Wilhelm Nerman, byggherre och byggmästare Axel Gotthard Janson
Birger Jarlsgatan 9 (Rännilen 7), febr 2021b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Birger Jarlsgatan 9 (Rännilen 7) med Birger Jarlspassagen i bottenvåningen, byggår 1894-1895, arkitekt Ludwig Peterson
Styckjunkaren 6, Birger Jarlsgatan 12, mars 2021a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Birger Jarlsgatan 12 (Styckjunkaren 6), Stockholm. Byggnadsår 1896-97, arkitekt C Kleitz, byggherre M Magnusson, byggmästare H Bergkvist.
Nybroplan mot norr jan 2020.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Kvarteret Skravelberget mindre (t.v.) och kvarteret Matrosen (t.h.) sedda från Nybroplan mot norr "porten till Birger Jarlsgatan"
Birger Jarlsgatan vid Nybroplan ca 1900.jpg
Birger Jarlsgatan mot norr vid Nybroplan
Birger Jarlsgatan 16, 1895.jpg
Birger Jarlsgatan 16 med äldre bebyggelse framför
Stora Träskgatan 1895b (sv).jpg
Kvarteret Italien Större, Stora Träskgatan (dagens Birger Jarlsgatan) vid Snickarbacken, norrut
Daneliuska huset, dec 2019d.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Daneliuska huset vid Stureplan, fasaddetaljer
Biografen Sture 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
"Biografen Sture" i Stockholm
Trygghuset, gavel.JPG
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
Trygghuset, gavel. Skulptur av Carl Eldh
Birger Jarlsgatan 16A, Grev Turegatan 1, dec 2019.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR).
Birger Jarlsgatan 1898.jpg
Birger Jarlsgatan i Stockholm. Till vänster Birger Jarls basar, uppförd 1884-1887.
Immanuelskyrkan Stockholm.JPG
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR).
Hotel Crystal Plaza 11.jpg
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
Hotel Cristal Plaza, Birger Jarlsgatan 35, Stockholm. Nybyggnadsår 1907 - 1910

Carl Alfred Danielsson-Bååk (Arkitekt) KFUM Kristliga Föreningen för Unga Män (Byggherre)

Richard Bengtsson (Byggmästare)
Pumpstocken 12, fasad 2021b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Pumpstocken 12 "Bocanderska palatset", byggår 1898-1900. Hagström & Ekman (Arkitekt)

Håkan Bergkvist (Byggmästare)

P. S. Bocander (Byggherre)