Biologiska norrlandsgränsen

Biologiska norrlandsgränsen eller klimatologiska norrlandsgränsen, Norrlandsgränsen, Limes Norrlandicus, kallas den klimatologiska gränszon som löper över Sverige mellan södra Värmland i väster och Gästrikland i öster och som även utgör en påtaglig vegetationsgräns mellan den högläntare, boreala zonen och relativt artfattiga naturlandskapet mot norr (norrlandsterräng) och det varmare, boreonemorala och artrikare området söderut i landet.[1] Gränszonen anges som sydgräns för vissa nordliga arter och nordgräns för vissa sydliga arter.[1] Termen är formad av Rutger Sernander.[2] Denna gräns skiljer sig dock från den naturgeografiska gränsen, den demografiska gränsen och den kulturhistoriska gränsen,[3] varav den sistnämnda definierats av Dalälven, beskrivet av Ericus Olai på 1460-talet.[4]

      Norrlands landskap                      Gräns för norrländska mål                      Dalälven                      Biologiska norrlandsgränsen                      Skogslänens södra gräns                      Norrlandsterrängens gräns (naturgeografisk gräns)

Den biologiska norrlandsgränsen beror på flera samverkande faktorer:

Gränsen är dock inte helt exakt, utan varierar från art till art. Direkt felaktigt är antagandet att Dalälven skulle utgöra något slags gräns i klimatologisk mening; Dalälven skär biologiska norrlandsgränsen delvis i rät vinkel - och äldre antaganden att ek inte växer norr om denna gräns stämmer inte, och har möjligen aldrig stämt.[5]

Gränsen är också gräns för taigans utbredning och skiljer ut det norra barrskogsområdet från det södra blandskogsområdet. Naturens förutsättningar har varit förutsättningarna för människans kulturella levnadsbetingelser och utmed Limes kan man också skönja dessa spår i form av fäbodkulturens utbredning.

Se även

Referenser

  1. ^ [a b] Claes Bernes (2011) Biologisk mångfald i Sverige. Naturvårdsverket, Monitor 22. ISBN 978-91-620-1290-8. ISSN 1100-231X.
  2. ^ Nationalencyklopedin, uppslagsord 'limes norrlandicus'.
  3. ^ ”Ny Norrlandsgräns”. Forskning & Framsteg. 1 mars 2003. https://fof.se/tidning/2003/2/artikel/ny-norrlandsgrans. Läst 23 augusti 2021. 
  4. ^ Ahnlund, Nils (1942). ”Landskap och län i Norrland: en historisk-administrativ översikt”. Norrland : natur, befolkning och näringar (1942): sid. 233-254.  Libris 10914041
  5. ^ ”Svart och vitt i februari”. www.gnesta.se. https://www.gnesta.se/kulturfritid/fritidochidrott/naturtips/naturtips/svartochvittifebruari.5.29a538c91338ffd757e800011375.html. Läst 23 augusti 2021. 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Sverigekarta-Norrland borders2.svg
Författare/Upphovsman: MikaelLindmark, Licens: CC BY-SA 3.0
 
Landsdelen Norrland
 
Biologiska norrlandsgränsen
 
Södra gränsen för skogslänen
 
Gräns för norrländska mål
 
Dalälven (inklusive Österdalälven och Västerdalälven)
 
Norrlandsterrängens gräns