Besman

Besman

Ett besman eller betsman är en handhållen hävstångsvåg. Den har en motvikt och en rörlig upphängningspunkt.

Principen är en tvåarmad hävstång med ett handtag fäst vid en pivotpunkt i mitten. Det som ska vägas hängs till exempel i en krok i ena änden av stången. I andra änden finns en vikt. Handtaget med pivotpunkten flyttas längs stången tills jämvikt uppnåtts. Stången är graderad så att vikten då kan avläsas från pivotpunktens läge.

En snarlik våg är pyndaren. Den skiljer sig från ett besman genom att handtaget är fast vid stången och vikten rörlig.

Sedan medeltiden gällde för städerna att besman skulle vara försedda med stadens och justerarens märke för att vara giltiga. Från 1500-talet blev en kronstämpling "kröning" av kontrollerade besman vanligare. 1638 gjordes ett försök att avskaffa pyndare och besman hos Kronans uppbördsmän, i städer och på marknadsplatser. Förbudet fick liten effekt, trots att det upprepades 1665, där man dock förtydligade att besman ännu var tillåtna till husbehov. 1739 kom en förordning, där besman förbjöds vid allmän handel, med undantag av fiskhandel. Denna förordning gällde fram till 1855, då träbesman förbjöds. Vid ungefär den tiden börjar järnbesman, som mera sällsynt förekommit redan på 1500-talet ersätta träbesmanen. Krönta järnbesman tillverkades ännu i början av 1900-talet.[1]

Bilder

Se även

Referenser

Noter

  1. ^ Besman, Maj Fehrman i Kulturens årsbok 1985

Media som används på denna webbplats

Scandinavian steelyard balance movable handle fixed hook 82 cm wide Sweden.jpg
Författare/Upphovsman: R. Henrik Nilsson, Licens: CC BY-SA 4.0
Besman i skandinavisk stil med fast krok och rörligt handtag. Förvärvad på auktion i Bohuslän på 1950-talet. Ograderad. Tillverkad i järn. Bredden är 82 cm och vikten är 2.4 kg.
Scandinavian steelyard balance Nyhammar Grangaerde Sweden max 10 kilos 62 cm wide.jpg
Författare/Upphovsman: R. Henrik Nilsson, Licens: CC BY-SA 4.0
Scandinavian steelyard balance (Nyhammar, Grangärde, Sweden), max weight 10 kilos, width 62 cm.