Bergsvetenskap

(c) Stephen Codrington, CC BY 2.5
Dagbrott med tipptruck i förgrunden.

Bergsvetenskap är en samlingsbeteckning för de vetenskapliga områden som hör ihop med utvinning, bearbetning och förädling av malm och mineraler.[1] I sin bredaste definition omfattar bergsvetenskapen allt från mineralprospektering via ingenjörsvetenskapliga aspekter av gruvdrift till vetenskapen kring framställning och bearbetning av metaller. Geoteknik och metallurgi är således bergsvetenskapens kärnområden, men många andra delområden av geologi, kemi, fysik och teknik kan också räknas in.

Bergsvetenskapen är den vetenskapliga basen för bergsingenjörsutbildningarna, som i Sverige ofta hade ett stort fokus på järn och stål. Idag är det vanligare att betrakta geoteknik och metallurgi som separata teknikområden, där metallurgin snarast ses som en del av ett bredare materialtekniskt eller materialvetenskapligt ämnesområde, snarare än som en del av en bergsvetenskap.

Källor

  1. ^ Bergsvetenskap i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1905)

Media som används på denna webbplats

Kalgoorlie open cast mine.jpg
(c) Stephen Codrington, CC BY 2.5

Open cut hard rock mining, Kalgoorlie, Western Australia

Original caption
"According to economists such as Julian Simon, non-renewable resources (such as gold which is seen being mined here on a large scale in Kalgoorie (sic), Western Australia) are actually becoming more abundant as time goes on and as population grows."