Bergkullslätt

Bergkullslätt i Jokkmokks kommun, Norrbottens län. Notera bergkullen eller restberget i bakgrunden.

Bergkullslätt eller bergkullsland[1] är en terrängtyp som förekommer i Fennoskandiska urbergsskölden och består av urbergsslätter med enstaka höjder kallade bergkullar, som även de består av urberg.[2]

Bergkullslätter finns i delar av Småland, västra Dalarna och Norrlands inland mellan kustzonens blandrelief och fjällen.[3][4] Inlandet strax väst om Höga kusten är dock ett storskaligt sprickdalslandskap.[1] Bergkullslätter finns även i norra Finland.[2]

Se även

Referenser

  1. ^ [a b] Lidmar-Bergström, Karna; Olvmo, Mats (2015). Plains, steps, hilly relief and valleys in northern Sweden – review, interpretations and implications for conclusions on Phanerozoic tectonics. Geological Survey of Sweden. s. 12. http://resource.sgu.se/produkter/c/c838-rapport.pdf. Läst 29 juni 2016. 
  2. ^ [a b] Bergkullslätt i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 29 september 2015.
  3. ^ Lidmar-Bergström, Karna (2002). ”Berggrundens ytformer”. i Curt Fredén. Sveriges Nationalatlas: Berg och jord. sid. 44–54. ISBN 91-87760-00-2 
  4. ^ Lidmar-Bergströrm, Karna (1995). ”Relief and saprolites through time on the Baltic Shield”. Geomorphology (Elsevier) 12: sid. 45–61. Läst 30 april 2015. 

Media som används på denna webbplats

Jokkmokk utsikt från Storknabben.JPG
Författare/Upphovsman: Bengt Oberger, Licens: CC BY-SA 3.0
Utsikt från Storknabben över Jokkmokk åt nordväst