Bellmansgatan, Stockholm

Bellmansgatan 1 / Pryssgränd 3 (Tofflan 4) byggt 1888, sett från Mariahissens gångbrygga 2017.

Bellmansgatan är en gata inom stadsdelen Södermalm i Stockholm. Gatan löper från Mariahissen i norr förbi Maria Magdalena kyrka och Sankt Paulsgatan till Fredmansgatan i söder, en sträcka på cirka 440 meter. Vid Fredmansgatan slutar Bellmansgatan i trappor. Bellmansgatan skärs itu av Hornsgatan som 1901 sänktes till dagens nivå. Hornsgatspuckeln anger fortfarande den gamla gatunivån.

Namnet

Bellmansgatan mot norr 1900.

Tidigare namn (för den norra delen) var Höghlåfftzgrenden (1649) och Högeloftz Gathun (1661). Delen söder om S:t Paulsgatan kallades även Kämpesgränd (1660-talet). Sitt nuvarande namn fick gatan år 1871 efter skalden Carl Michael Bellman som föddes i huset nr. 24 på dåvarande Björngårdsbrunnsgatan. Bellmans födelsehus avsåg det så kallade Stora Daurerska huset som låg vid hörnet Bellmansgatan / Hornsgatan. Huset revs 1901 i samband med breddningen och sänkningen av Hornsgatan.

Hornsgatans ombyggnad ledde även till att Bellmansgatan numera består av två gatudelar. Förslaget till namnändring kom från privatpersoner som bodde på närbelägna Björngårdsgatan. De ville ändra gatunamnet Björngårdsbrunnsgatan till Bellmansgatan och menade att förvexling af dessa parallelt gående gator dagligen egde rum till stor olägenhet för den traffikerande allmänheten.

Byggnader längs gatan

Norr om Hornsgatan

Bellmansgatan 5, tidigare snusfabrik.
  • Iögonfallande är Mariahissens spetsiga torn och gångbryggan i järnfackverk som korsar Bastugatan och avslutar Bellmansgatan mot norr. Hissen uppfördes år 1885 efter ritningar av Gustaf Dahl och förbinder Mariaberget med Riddarfjärdens södra strand.
  • Fastigheten Tofflan 4, Bellmansgatan 1 / Pryssgränd 3, byggdes 1888 av byggmästaren C. G. Tideström (arkitekt okänd).[1]
  • Hörnhuset Bellmansgatatan 5 / Brännkyrkagatan 16 med den karakteristiska trappgaveln, uppfördes ursprungligen 1750. Huset byggdes 1828 om som snusfabrik av Thomas Andreas Aspelin och hörde till tobaksfabriken TH.A. Aspelins i kvarteret Stenbocken. Idag innehåller huset några bostadsrättslägenheter.
  • I hörnet Bastugatan 16 A / Bellmansgatan 6 ligger det röda Laurinska huset med ett runt hörntorn. Huset byggdes 1891–1892 enligt Valfrid Karlsons ritningar och fick sitt namn efter konsthistorikern Carl Gustaf Laurin.

Söder om Horngatan

Bilder

Noter

Tryckta källor

Vidare läsning

  • ”Bostadshus i kv Bössan i Stockholm 1891”. Sekelskiftets byggteknik : om arkitekten Valfrid Karlson : byggnadsverk och läroböcker / för redigering och inledning svarar Cecilia Björk, Per Kallstenius, Laila Reppen (Faksimil av utgåvan 1988). Stockholm: Svensk Byggtjänst. 2022. sid. 48-51. Libris 5l6db1jj3slqr241. ISBN 9789179171117 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Fredmansgatan, trappor, 2019a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Fredmansgatan, trappor från Bellmansgatan
Kattan Mindre 2013a.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Huset Bellmansgatan 8 / Bastugatan 11 (Fastigheten Kattan mindre 5), arkitekt Kasper Salin och Gustaf Lindgren
Bellmansgatan 2009.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Bellmansgatan på Södermalm, Stockholm
Mariahissen September 2015.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 4.0
Mariahissen (Maria Elevator). A former elevator in Södermalm, Stockholm. Build 1885.
Bellmansgatan 5, 2018.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Bellmansgatan 5 / Brännkyrkagatan 16, byggd 1828 av Thomas Aspelin som snusfabrik
Bellmansgatan mot norr 1900.jpg
Bellmansgatan mot norr från S.t Paulsgatan, innan Hornsgatan sänktes.
Bellmansgatan February 2017 01.jpg
Författare/Upphovsman: Arild Vågen, Licens: CC BY-SA 4.0
The streets Pryssgränd (left) and Bellmansgatan (right) and a residential building built in 1888 at Mariaberget in Södermalm, Stockholm. View from Mariahissen (Maria Elevator).
Van der Nootska palatset, jan 2018b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Van der Nootska palatset mot gatan