Banverket

Banverket
Ett Rc-lok från Banverket Produktion i Kiruna, 2006
DepartementNäringsdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningEnrådighetsmyndighet
KommunBorlänge kommun
LänDalarnas län
FöregångareStatens Järnvägar (SJ)
Inrättad1988
Nedlagd1 april 2010
EfterföljareTrafikverket
Budget2,027 miljarder SEK (2010)
Antal anställda6 558 (2009)[1]
RegleringsbrevFör budgetåret 2010
ÖvrigtFakta avser läget innan Banverket lades ned och behålles som historiska fakta.

Banverket (BV) var en svensk myndighet som fanns från 1988 till 2010. Det förvaltade svenska statens spåranläggningar och hade övergripande ansvarade för all spårburen trafik i Sverige. Banverkets huvudkontor låg i Borlänge, med regionkontor i Luleå, Gävle, Sundbyberg, Göteborg och Malmö.

2010 gick Banverket upp i det nybildade Trafikverket, med ansvar både för spårbunden och vägburen trafik i Sverige.

Historik

Banverkets huvuduppgift var att förvalta svenska statens spåranläggningar. Dessutom hade Banverket ett så kallat sektorsansvar för all spårburen trafik i Sverige, det vill säga även sådan infrastruktur som inte är statlig. Exempel på sådan trafik var Lidingöbanan, Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Stockholms tunnelbana, samt spårvägstrafik i Göteborg, Norrköping och Stockholm.

Banverket bildades 1988 när SJ delades och tågtrafiken delvis avreglerades. Banverket ansvarade för drift av större delen av järnvägsnätet i Sverige och delade mot en avgift ut plats på spåren för de företag som ville frakta gods eller passagerare. Även nybyggnation av järnvägssträckningar upphandlades och planerades av Banverket.

Till Banverket hörde Järnvägsskolan i Ängelholm, Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle och Ängelholm, Banverket ICT, Banverket Produktion samt Banverket Materialservice.

Den 1 januari 2009 knoppades Banverket Projektering och Vägverket Konsult av till aktiebolaget Vectura Consulting AB. Banverket Produktion, som utförde underhåll och nybygge av järnvägar på kommersiella villkor i konkurrens med privata bolag, ombildades till Infranord AB den 1 januari 2010. Den 1 april 2010 skapades den nya myndigheten Trafikverket, som tog över Banverkets och Vägverkets verksamheter, samt delar av Sjöfartsverkets ansvarsområden. Därmed lades Banverket ned.

Generaldirektörer

Se även

Noter

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Question book-4.svg
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg
Banverket rc.jpg
Författare/Upphovsman: David Gubler, Licens: CC BY-SA 3.0
Banverket Rc engine with a construction train near the Malmbanan depot at Kiruna