Bacchi orden

Bacchi Orden är ett fiktivt ordenssällskap skapat av Carl Michael Bellman, som skapade helaftonsföreställningar kring den.

Historik

I Bacchi orden drev Bellman med den tidens ordenssällskap. I Bacchi Orden dyrkade man vinguden Bacchus, och för att bli dubbad till riddare i orden krävdes att man på offentlig plats setts tre gånger ligga full i rännstenen. De personer som nämndes som medlemmar i Bacchi orden var verkliga personer, både utslagna och andra suputer. Första gången Bellman framträdde med ett "ordenskapitel" i Bacchi Orden var troligen den 4 december 1766.

En episod i Bacchi Orden-produktionen utgavs 1783 som Bacchi Tempel, och andra delar ingick i Fredmans sånger 1791.

Källor

Se även

Externa länkar