Arsenik

Arsenik
Nummer
33
Tecken
As
Grupp
15
Period
4
Block
p
P

As

Sb
GermaniumArsenikSelen
[Ar] 3d10 4s2 4p3
33AsEmissionsspektrum
Emissionsspektrum
Generella egenskaper
Relativ atommassa74,92160 u
UtseendeMetalliskt grå
Fysikaliska egenskaper
Densitet5 727 kg/m³ (273 K)
AggregationstillståndFast
Smältpunkt1 090 K (817 °C under tryck)
Kokpunkt887 K (613 °C) (sublimerar)
Molvolym12,95 × 10-6 /mol
Smältvärme369,9 kJ/mol
Ångbildningsvärme34,76 kJ/mol
Atomära egenskaper
Atomradie115 (114) pm
Kovalent radie119 pm
van der Waalsradie185 pm
JonisationspotentialFörsta: 947 kJ/mol
Andra: 1 798 kJ/mol
Tredje: 2 735 kJ/mol
Fjärde: 4 837 kJ/mol
(Lista)
Elektronkonfiguration
Elektronkonfiguration[Ar] 3d10 4s2 4p3
e per skal2, 8, 18, 5
Kemiska egenskaper
Oxidationstillstånd±3, 5 (svagt sur)
Elektronegativitet2,18 (Paulingskalan)
Diverse
Kristallstrukturrombohedral
Elektrisk konduktivitet3,45·106 A/(V × m)
Mohs hårdhet3,5
Identifikation
Historia
Stabilaste isotoper
NuklidNFt1/2STSE (MeV)SP
75As100 %
Stabil
SI-enheter och STP används om inget annat anges.

Arsenik (latinskt namn, arsenicum) är ett mycket giftigt halvmetalliskt grundämne. Arsenik har många allotropa former, de flesta har olika färger. Ämnet används idag främst i insektsgifter och andra bekämpningsmedel. Arsenik användes också flitigt inom tryckimpregnering av trä, och även i glasindustrin för att kunna skilja glasets luftbubblor så att man får ett rent och prydligt glas. Även i dagens industri används arsenik i mindre skala (t.ex. gamla fönsterrutor, kristallglas och prismakristallkronor), men ämnet har fasats ut till förmån för mindre miljöfarliga alternativ.

Den även giftiga kemiska föreningen arseniktrioxid kallas ofta "vit arsenik".

Arsenik från jordskorpan urlakas i dricksvattnet. Vid till exempel risodling tas detta upp, vilket gör att arsenik kan hittas i vissa livsmedelsprodukter, exempelvis just ris.

En undersökningsmetod som används för att upptäcka arsenik är att framkalla en arsenikspegel.[1]

Historia

Föreningar av arsenik har varit kända sedan mycket lång tid. Namnet kommer från det grekiska arsenikon, vilket stod för oripiment, som är en form av arseniksulfid. Ämnet anses ha upptäckts av Albertus Magnus omkring år 1250. Den svenska kemisten Georg Brandt betecknade år 1733 arsenik som en halvmetall, medan Antoine Lavoisier ansåg arsenik vara ett metalliskt grundämne.[2]

Förekomst

Arsenik finns bundet i vissa mineral som till exempel arsenikkis och realgar men förekommer även i malmer med guld, silver, koppar och zink och kan spridas vid brytning av dessa. Spår av arsenik kan hittas i vatten och cigarettrök [3] liksom i rök från kol och olja.[4]

Framställning

Arseniken framställs dels av gedigen arsenik genom sublimering, dels genom upphettning av arsenikkis eller arsenikjärn varvid arseniken förångas och kan kondenseras. Vidare utvinns arsenik som biprodukt vid flera olika metallurgiska processer.[5]

Förgiftning

Arsenikförgiftning är ett tillstånd som uppstår till följd av förhöjda halter av arsenik i kroppen.[6] Symtomen kan omfatta kräkningar, buksmärta, encefalopati, och diarré, med viss variation mellan exponering under kortare eller längre tid.[7] Den vanligaste orsaken till långvarig exponering är intag genom förorenat dricksvatten.[8] De flesta fall av arsenikförgiftning är oavsiktliga.[7]

Genom sitt dricksvatten exponeras fler än 200 miljoner människor i världen för högre halter av arsenik än vad som anses vara säkert.[9][10] De värst drabbade områdena är Bangladesh och Västbengalen.[9] Toxiciteten hos arsenik har beskrivits så långt tillbaka som 1500 f.Kr. i Papyrus Ebers.[9]

Medicinsk användning

Arseniktrioxid ingår som aktiv beståndsdel i ett godkänt läkemedel mot en sällsynt form av leukemi. Läkemedlet är centralt godkänt av det Europeiska läkemedelsverket och EU-kommissionen.[11]

Miljö

Arsenikmineral och -salter förekommer som nämnts ovan i mineral och malmer och kan urlakas i vatten. I strömmande ytvatten brukar arsenikhalterna vara låga, men i brunnar och andra relativt stillastående vatten kan halterna nå toxiska nivåer, vilket särskilt drabbat Bangladesh i vad som WHO kallat för världens genom tiderna största giftkatastrof. Även om man åtgärdat ungefär hälften av de aktuella brunnarna är förgiftningshotet fortfarande till stor del olöst, och man bedömer att omkring 40 miljoner människor – en fjärdedel av landets befolkning – utsätts för giftigt vatten. Tiotusentals människor dör årligen av arsenikförgiftning och dess följdsjukdomar, och särskilt barn riskerar men för livet på grund av arsenikorsakade utvecklingsstörningar.[12][13].

2015 gick Livsmedelsverket i Sverige ut med rekommendationen att begränsa konsumtion av risprodukter och att hälla av kokvattnet efter att riset kokats, detta för att minska intaget av arsenik.[14][15]

Se även

Källor

 1. ^ Tom Moll. "Lärobok i kemi för realgymnasiet" (s. 194), Projekt Runeberg. Åtkomst 28 augusti 2015.
 2. ^ Anders Lennartsson, Periodiska systemet, Studentlitteratur, 2011
 3. ^ ”Miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren, rapport 5882”. Naturvårdsverket. Arkiverad från originalet den 30 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100830205210/http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5882-1.pdf. Läst 16 november 2011. 
 4. ^ ”Arsenik”. Arbets- och miljömedicin, Uppsala. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201161547/http://www.ammuppsala.se/arsenik. Läst 25 november 2009. 
 5. ^ Meyers varulexikon, Forum, 1952
 6. ^ Vahidnia, A.; van der Voet, G.B.; de Wolff, F.A. (1 oktober 2007). ”Arsenic neurotoxicity A review”. Human & Experimental Toxicology 26 (10): sid. 823–832. doi:10.1177/0960327107084539. PMID 18025055. 
 7. ^ [a b] Ratnaike, R N (1 juli 2003). ”Acute and chronic arsenic toxicity”. Postgraduate Medical Journal 79 (933): sid. 391–396. doi:10.1136/pmj.79.933.391. PMID 12897217. 
 8. ^ Naujokas, Marisa F.; Anderson, Beth; Ahsan, Habibul; Aposhian, H. Vasken; Graziano, Joseph H.; Thompson, Claudia; Suk, William A. (3 januari 2013). ”The Broad Scope of Health Effects from Chronic Arsenic Exposure: Update on a Worldwide Public Health Problem”. Environmental Health Perspectives 121 (3): sid. 295–302. doi:10.1289/ehp.1205875. PMID 23458756. 
 9. ^ [a b c] Howie, Frank (2013) (på engelska). Care and Conservation of Geological Material. Routledge. sid. 135. ISBN 9781135385217. https://books.google.se/books?id=kTz_AQAAQBAJ&pg=PA135 
 10. ^ ”Millions of people drink groundwater contaminated with arsenic” (på brittisk engelska). www.eawag.ch. https://www.eawag.ch/en/news-agenda/news-portal/news-archive/archive-detail/millions-of-people-drink-groundwater-contaminated-with-arsenic/. Läst 4 maj 2021. 
 11. ^ ”Trisenox”. EMA. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000388/human_med_001107.jsp&mid=WC0b01ac058001d124. Läst 23 januari 2016. 
 12. ^ Ylva Lindahl, red (2014). ”Geografi och klimat”. Bangladesh Länder i fickformat: 818. Stockholm: Utrikespolitiska institutet. sid. 26. ISBN 978-91-7507-269-2 
 13. ^ Sam Loewenberg (2016). ”In Bangladesh, arsenic poisoning is a neglected issue” (på engelska). The Lancet (p2336–2337, 12 November 2016) 388 (10058): sid. 2336-2337. doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)32173-0. 
 14. ^ ”Ny mätning visar: Arsenik i sex populära risprodukter”. SVT Nyheter. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-matning-visar-arsenik-i-sex-populara-produkter. Läst 18 augusti 2017. 
 15. ^ ”Undersökning visar problem med arsenik i ris och risprodukter”. www.livsmedelsverket.se. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170819104002/https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/undersokning-visar-problem-med-arsenik-i-ris-och-risprodukter. Läst 18 augusti 2017. 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Electron shell 033 Arsenic - no label.svg
Författare/Upphovsman: commons:User:Pumbaa (original work by commons:User:Greg Robson), Licens: CC BY-SA 2.0 uk
Electron configuration (no language labels)
Arsen 1a.jpg
Författare/Upphovsman: , Licens: CC BY-SA 3.0
;Description: Elemental arsenic — mineral specimen.
Arsenic spectrum visible.png
Författare/Upphovsman: McZusatz (talk), Licens: CC0
Arsenic spectrum; 400 nm - 700 nm
Asterisks two.svg
Författare/Upphovsman: DePiep, Licens: CC BY-SA 3.0
Two asterisks, in a series with same canvas size
Asterisks one.svg
Författare/Upphovsman: DePiep, Licens: CC BY-SA 3.0
Single asterisk, in a series with same canvas size