Arnäs socken

Arnäs socken
fd socken
LandSverige
LandskapÅngermanland
KommunÖrnsköldsviks kommun
Bildadmedeltiden
Upphörd1963
Area352 kvadratkilometer
Upphov tillArnäs landskommun
Arnäs församling
MotsvararArnäs distrikt
TingslagÅngermanlands norra domsagas tingslag (–)
Själevads och Arnäs domsagas tingslag ()
Arnäs tingslag (–)
Karta
Arnäs sockens läge i Västernorrlands län.
Arnäs sockens läge i Västernorrlands län.
Arnäs sockens läge i Västernorrlands län.
Koordinater63°19′04″N 18°47′36″Ö / 63.31777778°N 18.79333333°Ö / 63.31777778; 18.79333333
Koder, länkar
Sockenkod2450
Namn (ISOF)lista
Kulturnavlänk
Hembygds-
portalen
Arnäs distrikt
Redigera Wikidata
Arnäs skola, byggd 1901, är en byggnadsminnesmärkt folkskola på Arnäs Prästbord 1:51.

Arnäs socken i Ångermanland uppgick 1963 i Örnsköldsviks stad och området ingår sedan 1971 i Örnsköldsviks kommun och motsvarar från 2016 Arnäs distrikt.

Socknens areal var 351,90 kvadratkilometer, varav 332,30 land.[1] År 2000 fanns här 7 789 invånare.[2] En del av Örnsköldsvik, tätorten Gimåt samt tätorten och kyrkbyn Arnäsvall med sockenkyrkan Arnäs kyrka ligger i socknen.

Administrativ historik

Arnäs socken bildades på 1300-talet genom utbrytning ur Själevads socken. 1807 utbröts Gideå församling.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Arnäs församling och för de borgerliga frågorna bildades Arnäs landskommun. Landskommunen inkorporerades 1963 i Örnsköldsviks stad som 1971 ombildades till Örnsköldsviks kommun.[2]

1 januari 2016 inrättades distriktet Arnäs, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Ångermanland. De indelta båtsmännen tillhörde Andra Norrlands andradels båtsmanskompani.[3][4]

Geografi

Arnäs socken ligger närmast öster och norr om Örnsköldsvik vid Örnsköldsviksfjärden med viss skärgård i söder. Socknen har odlings och kustbygd vid fjärden och höjer sig inåt landet med bergs- och skogsbygd och höjder som i Prästliden i norr når 327 meter över havet.[5][6][1]

Geografisk avgränsning

Socknens sydligaste punkt ligger i Kråksundet mellan Råskärsön och Vågön. Här gränsar socknen mot Själevads socken i söder (Vågön ligger i Själevad). Norr om Vågön ligger, inom socknen, Malmön. Strax öster om denna ö finns ett litet sund, vilket avgränsar Arnäs mot Grundsunda socken, som ligger i öster. Den östra sockengränsen går tämligen rakt mot norr från en punkt mellan Malmöklubben i Arnäs och Västerskär i Grundsunda och genom nämnda sund och upp på fastlandet där gränsen genomlöper byn Sillviken så att dess västra del hamnar i Arnäs och den östra i Grundsunda. Gränsen korsar därefter Killingsnäsviken för att fortsätta norrut över skogstrakten upp till Kittelsjön (44 m ö.h.).

Avgränsningen mot Själevads socken i söder innebär att gränsen går från Kråksundet mot väster och upp över den östra spetsen av Nötbolandet. Byarna Skommarhamn samt Nötbolandet ligger här. Gränsen går därefter vidare västerut över Nötbolandsfjärden, Dekarsöfjärden, genom Bonässundet och upp till Örnsköldsviksfjärden där "tresockenmötet" Arnäs-Själevad-Örnsköldsvik ligger. Från denna punkt viker gränsen tvärt mot norr och når fastlandet väster om förorten Järved, som ligger i socknen. Även Bonäset ligger inom Arnäs. Gränsen går strax nordost om Örnsköldsviks stadsområde och avgränsar därmed Arnäs mot Örnsköldsviks församling.

I den nyss beskrivna sydöstra delen av socknen ligger, förutom redan nämnda öar och byar, Dekarsön och Burön samt halvön Hornön. Norr om Malmön ligger Havsfjärden och norr om Burön ligger Idbyfjärden, som löper in mot Idbyn vid europaväg 4.

Bland byarna i sydost kan nämnas Bodum, Lunne, Ström, Västerbursjö, Österbursjö, Överfälle samt Kvaved.

Sockengränsen mot Grundsunda socken i öster går rakt mot norr och korsar E4 vid Skravelberget strax väster om Mosjöns kapell (i Grundsunda). Gränsen går genom Svartvattnet och Skillingssjön och faller ut i Gideälven söder om byn Västanå. I Gideälven i höjd med bergshöjden Klumpen ligger socknens nordöstligaste punkt, tillika "tresockenmötet" Arnäs-Grundsunda-Gideå socknar.

Härifrån gränsar socknen i norr mot Gideå socken och korsar Örnsköldsviks flygplats, vilken dock till största delen ligger i Arnäs, men vars nordvästligaste del ligger i Gideå socken. Från flygplatsen går gränsen vidare västerut över Bursjön och via Storberget och Gammfäbodberget till Bremsdalskullen. Här viker gränsen mot sydväst och går norr om byn Paddalsliden fram till "tresockenmötet" Arnäs-Gideå-Själevad. Här viker gränsen mot söder och socknen gränsar i väster mot Själevads socken ner till "tresockenmötet" mellan Arnäs, Själevad och Örnsköldsviks församling, vilket ligger mitt i Höglandssjön (20 m ö.h.).

Örnsköldsviksstadsdelarna Högland, Gimåt, Svartby och Brösta ligger inom Arnäs socken.

I socknens västra del norr om Örnsköldsvik ligger bland annat byarna Ravesta, Faresta, Klingre, Trehörningen, Utanlandsjö, Västerlandsjö samt Paddalsliden.

I socknens nordöstra del ligger Högbysjön och Täftsjön. Runt dessa sjöar ligger byarna Högbyn, Stensöden, Byggdom, Täfteå, Brunnsnyland, Angsta samt byn Högbysjön. Högbysjön avvattnas av Bryngån till Ovansjösjön, vilken ligger strax söder om E4. Vid Stybbersmarkssjön (66 m ö.h.) ligger byn Stybbersmark och längs vägen mot flygplatsen ligger Torsböle.

Runt hela socknen går Vandringsleden Arnäsleden.

Fornlämningar

Inom Arnäs socken har man anträffat cirka 70 forngravar. Dessa är dels 40 kuströsen från bronsåldern, dels högar, vilka representerar landets nordligaste järnåldersbygd med fast bosättning.[5][6][7][8]

Namnet

Namnet (1374 Arnäs) innehåller förleden örn eller arin, 'grusö. grusig mark'. Efterleden näs betyder här 'landsträcka längs vatten' och syftar på östra sidan av Prästtjärn.[9][6]

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i Arnäs socken 1750–1990
ÅrFolkmängd
1750
 
1 589
1760
 
1 837
1769
 
2 133
1780
 
2 159
1790
 
2 336
1800
 
2 670
1810
 
2 157
1820
 
2 336
1830
 
2 668
1840
 
2 948
1850
 
3 334
1860
 
3 694
1870
 
3 716
1880
 
4 397
1890
 
5 115
1900
 
6 171
1910
 
5 923
1920
 
5 538
1930
 
5 507
1940
 
5 135
1950
 
5 372
1960
 
5 581
1970
 
6 144
1980
 
7 450
1990
 
7 795
Anm: Källor: Umeå universitet - Tabellverket 1749-1859, Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet.

Se även

Referenser

Noter

 1. ^ [a b] Svensk Uppslagsbok andra upplagan 1947–1955: Arnäs socken
 2. ^ [a b] Harlén, Hans; Harlén Eivy (2003). Sverige från A till Ö: geografisk-historisk uppslagsbok. Stockholm: Kommentus. Libris 9337075. ISBN 91-7345-139-8 
 3. ^ Administrativ historik för Arnäs socken (Klicka på församlingsposten). Källa: Nationella arkivdatabasen, Riksarkivet.
 4. ^ Om Norrlands båtsmanskompani
 5. ^ [a b] Sjögren, Otto (1935). Sverige geografisk beskrivning del 5 Örebro, Västmanlands, Kopparbergs län och Norrlandslänen. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9942 
 6. ^ [a b c] Nationalencyklopedin
 7. ^ Fornlämningar, Statens historiska museum: Arnäs socken
 8. ^ Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet: Arnäs socken Fornminnen i socknen erhålls på kartan genom att skriva in sockennamn (utan "socken") i "Ange geografiskt område"
 9. ^ Mats Wahlberg, red (2003). Svenskt ortnamnslexikon. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. Libris 8998039. ISBN 91-7229-020-X. https://isof.diva-portal.org/smash/get/diva2:1175717/FULLTEXT02.pdf 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Sweden Västernorrland location map.svg
Författare/Upphovsman: Erik Frohne, Licens: CC BY-SA 3.0
Karta över Västernorrland i Sverige

Equirectangular projection, N / S sträcker sig 220%. Geografiska gränser för kartan:

 • N: 64.10° N
 • S: 62.00° N
 • W: 14.60° E
 • E: 19.50° E
Red pog.svg
Shiny red button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction.
Arnäs kyrka.jpg
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR). Läs mer i Wikipedia.
Arnäs skola 02.JPG
Författare/Upphovsman: Hans Lindqvist, Licens: CC BY-SA 4.0
i RAÄ:s bebyggelseregister (BBR).