Arlanda Express

Arlanda Express
Arlanda Express på Stockholms centralstation juni 2022.
FordonstypX3
Typ av tågsystemFlygtåg
Trafikstart1999
TrafikhuvudmänA-train AB
Operatör(er)A-train AB
Antal linjer1
Antal trafikerade stationer3
Trafikerade länStockholms
Länder som trafikerasSverige
Linjekarta
Arlanda Express
Unknown BSicon "tKBHFa"
39 kmArlanda norra FlygplatsTerminal 5
Unknown BSicon "tBHF"
38½ kmArlanda södra FlygplatsTerminal 2, 3, 4
Unknown BSicon "tSTRe"
Straight track
End station
0 kmStockholm C TunnelbanaPendeltåg
Arlanda Express passerar vid Karlbergs station.

Arlanda Express är det produktnamn under vilket A-Train AB med tåg trafikerar sträckan mellan Stockholm C och Arlanda flygplats, över Ostkustbanan och Arlandabanan utan mellanliggande stopp. Förbindelsen Arlanda Express invigdes den 24 november 1999. Restiden från Stockholm C till Arlanda, eller omvänt, är generellt 20 minuter, dock förekommer enstaka avgångar i morgon- och eftermiddagsrusning med något längre gångtid. Under högtrafik går tågen upp till var tionde minut, övrig tid var 15:e eller 30:e minut, utom nattetid.

Stationer

Vid ankomsten till flygplatsen stannar Arlanda Express först vid stationen Arlanda Södra, som betjänar terminalerna 2, 3 och 4, därefter fortsätter tåget till slutstationen Arlanda Norra, som betjänar terminal 5 och Sky City. Avståndet mellan de två underjordiska stationerna är ca 400 meter.[källa behövs] Vid Arlanda har det även byggts genomgående tunnelspår för andra tåg, med stationen Arlanda C som nås från Sky City. Arlanda Express trafikerar dock inte den stationen utan endast Arlanda Södra och Arlanda Norra.

Sky City är en byggnad mellan terminal 4 och 5 där även vidare information om fjärrtrafiken kan fås och biljetter köpas.

Vid Stockholm C trafikerar Arlanda Express spår 1–2, med biljettkontor och taxiangöring vid Vasaplan, ca 100 meter norr om Centralhallen.

Fordon

Arlanda Express använder tågsätten X3 tillverkade av Alstom. Högsta hastighet för tågsätten är 200 km/h.[1] Endast ett litet antal tågsätt, 7 stycken, har tillverkats. X3 är ett fyrvagnars motorvagnstågsätt som är permanent sammankopplat. Totalt är tågsättet 93,4 m långt och har en tomvikt av 193,2 ton, motsvarande 1,015 ton per sittplats. Vagnskorgarna (karosserna) är byggda av stålplåt. Totalt har tågsättet 16 axlar, varav hälften är drivna. X3 har totalt 190 sittplatser, i genomsnitt cirka 48 platser per vagn.

Inverkan på resemarknaden

Under 2017 reste 3,7 miljoner passagerare med Arlanda Express, enligt ett pressmeddelande från maj 2018 (i genomsnitt cirka 10 000 resenärer per dag).[2] Arlandabanan, som också trafikeras av fjärr- och pendeltåg hade samtidigt 5,8 miljoner resande.

Samtidigt hade Arlanda runt 18,1 miljoner resenärer (7 % fler än 2005), varav många byter mellan flyg. Marknadsandelen av markbundna resor till/från Arlanda (inklusive bil) är cirka 30-40 %.[källa behövs] Det vanligaste resesättet till Arlanda längs marken är med bil (som oftast parkeras; mindre ofta hämtas/lämnas resenären).[källa behövs] Av de anställda på Arlanda åkte runt 5 % med tåget år 2004.[3]

För resenärer mellan Göteborg och Stockholm är tåg och flyg konkurrenter.

Ägarförhållanden

Arlanda Express på Stockholms centralstation 2011.

Företaget som driver Arlanda Express heter A-Train AB, och har fram till 2050 ensamrätt på trafiken (en avtalsenlig förlängning med tio år gjordes hösten 2019).[4] A-Train AB ägdes från och med januari 2004 till 100 % av australiska Macquarie Group, efter att tidigare ha ägts av det konsortium som byggde Arlandabanan.

Sedan 2014 ägs A-Train av ett konsortium bestående av State Super, Sunsuper och SAFE. STC Pooled Fund (State Super) är en australiensisk pensionsfond som förvaltar pensionstillgångar för offentligt anställda. State Super äger 37,5 % av aktierna. Sunsuper Pooled Superannuation Trust (Sunsuper) är en av Australiens största pensionsfonder. Sunsuper äger 25 % av aktierna. State Administration of Foreign Exchange (SAFE) är ett underdepartement till kinesiska regeringen med ansvar för kinesiska statens utlandsplaceringar. SAFE kontrolleras av kinesiska centralbanken, som har uppdragit åt SAFE att förvalta dess utländska placeringar. Vid investeringar i fastigheter och infrastruktur i Europa företräds SAFE av det engelska dotterbolaget Ginko Tree Investment Ltd (GTIL). SAFE/GTIL äger 37,5 % av aktierna.[5]

Ekonomi

Bolaget subventioneras av svenska staten och har fått 260 miljoner i subventioner.[källa behövs]

När Macquarie Group köpte Arlanda Express lånade de nya ägarna ut 450 miljoner kronor till Arlanda Express till en ränta på 13 procent. Därigenom stiger dotterbolagets finansiella kostnader, vinsten minskar och därmed betalar Arlanda Express ingen skatt i Sverige. Ränteutgifterna går till moderbolaget i Luxemburg där aktieutdelning beskattas lågt. Genom detta arrangemang betalade Arlanda Express ingen skatt mellan 2004 och 2011, utan fick i stället 76 miljoner tillbaka ifrån Skatteverket.[6]

Källor

Externa länkar

Arlanda Express i september 2009 vid Hagalundstunneln, Solna.

Media som används på denna webbplats

Stockholm metro symbol.svg
Symbol for Stockholm metro
Stockholm commuter rail symbol.svg
Symbol för Stockholms pendeltåg
SL Nya T-Symbolen för tunnelbana..png
SL Nya T-Symbolen för tunnelbana.
Arlanda Express 2009b.jpg
Författare/Upphovsman: Holger.Ellgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Arlanda Express vid Hagalundstunneln i Solna
BSicon tKBHFa.svg
tunnel terminal station, track starting
X3 Stockholm Central.jpg
Författare/Upphovsman: LeoLikesTrains, Licens: CC BY-SA 4.0
Ett 4 vagn X3 Arlanda Express tåg på spår 2 vid Stockholm Central Station, som väntar för avgång mot Arlanda.
BSicon KBHFe.svg
head station, track ending
BSicon tBHF.svg
tunnel station straight
Arlanda Express vid Karlberg.webm
Författare/Upphovsman: Jan Ainali, Licens: CC BY-SA 4.0
Arlanda Express vid Karlberg.