Apotekarsocieteten

Apotekarsocietetens fastighet på Wallingatan 26 i Stockholm

Apotekarsocieteten är en 1778 grundad svensk ideell förening, som numera har som syfte att verka för ökad kunskap om läkemedel. Medlemmar är apotekare, receptarier och andra som är intresserade av läkemedelsfrågor.

Organisationen har sina rötter i den skråorganisation, som var en sammanslutning av apotekare i Sverige och som förvaltade apoteksmonopolet i Sverige till dess driftsansvaret för apoteken övertogs av Apoteksbolaget 1971. Apotekarsocieteten drev också Farmaceutiska institutet i Stockholm från dess start 1837, efter hand med ökade statsbidrag, till dess institutet förstatligades 1881.[1]

Föreningen började 1897 publicera en tidskrift, först benämnd Svensk Farmacevtisk Tidskrift, men sedan 1996 Läkemedelsvärlden. Den utges sedan 2012 endast digitalt.

Föreningen delar ut Scheelepriset. Den har sektioner för olika områden knutna till läkemedel, läkemedlens utveckling och användning samt yrkesområden som har med läkemedel att göra, särskilt relaterat till apotekare och receptarier.

Organisationen är inrymd i två intill varandra liggande hus vid Wallingatan på Norrmalm i Stockholm. Huset på Wallingatan 26 ritades av Peder Clason och uppfördes för Apotekarsocieteten 1923–25. Fastigheten hade inköpts redan 1858 för 40 000 Riksdaler riksmynt, motsvarande 2,33 miljoner kronor i 2008 års penningvärde. Grannfastigheten på Wallingatan 24 förvärvades av Apotekarsocieteten 1958.[1]

Farmacihistoriska museet

Huvudartikel: Farmacihistoriska museet

Apotekarsocieteten driver det 1985 invigda Farmacihistoriska museet på Wallingatan 24. Museet har föremål från apotek och läkemedelsindustri.

Litteratur

  • Karl Ahlberg: Apotekarsocieteten 1778–1928 - minnesskrift, utgiven av Apotekarsocieteten vid dess 150-årsjubileum, Stockholm 1928
  • Uno Nodholm: Om Apotekarsocietetens uppkomst och utveckling, Apotekarsocieteten, Stockholm 1976
  • Yvonne Andersson (författare) och Bo Bergman (fotograf): Apotekarsocietetens jubileumsbok – 150 år, Apotekarsocieteten, Stockholm 2008, ISBN 978-91-976510-3-5

Referenser

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

Wallingatan 26.jpg
Författare/Upphovsman: I99pema, Licens: CC BY-SA 3.0
Wallingatan 26. Apotekarsocietetens hus. Byggnadsår 1924-25, arkitekt Peder Clason, byggherre Apotekarsocieteten, byggmästare I B Persson och G Wahlström