Antika makedoniska kalendern

Den antika makedoniska kalendern är en lunisolarkalender som användes i antikens Makedonien under det 1:a millenniet f.Kr.

Beskrivning

Den bestod av 12 synodiska månader (det vill säga 354 dagar per år), som behövde skottmånader för att stanna i takt med årstiderna. Med tiden utsträcktes användningen av kalendern över hela den hellenistiska världen, totalt sju inskjutna månader (embolimoi) lades till vart 19:e år enligt Metons cykel. Namnen på månaderna i den antika makedonska kalendern var i bruk i Syrien även under den kristna eran. Den makedoniska kalendern var i grunden den babyloniska kalendern ersatt med makedonska namn i stället för babyloniska [1]. I inskriptioner från Dekapolis i Jordanien från 500-talet började den makedonska solkalendern med månaden Audynaeus [2]. Solkalendern ersattes senare av den julianska kalendern. I det romerska Makedonien användes båda kalendrarna. Det är belagt i inskriptioner med det romerska namnet Kalandôn (genitiv Καλανδῶν calendae) och det makedonska Hellenikei (dativ Ἑλληνικῇ Hellenistum) [3]. Slutligen en inskription från Kassandria [4] från ca. f.Kr med en månad Athenaion (Ἀθηναιῶν) antyder att vissa städer kan ha haft egna månader även efter den makedonska expansionen, under 300-talet f.Kr.

Månader

 • Dios (Δίος) motsvarar oktober månad.
 • Apellaios (Απελλαίος) november, också en dorisk månad. Apellaiōn var en tinosisk månad.
 • Audunaios eller Audnaios (Αυδυναίος eller Αυδναίος) december, även en kretensisk månad.
 • Peritios (Περίτιος) januari (och en festival i månaden Peritia)
 • Dystros (Δύστρος) februari.
 • Xandikos eller Xanthikos (Ξανδικός eller Ξανθικός) mars, (och en festival i månaden, Xanthika, rening av armén, Hesychius av Alexandria)
  • Xandikos Embolimos (Ξανδικός Εμβόλιμος), läggs till 6 gånger under en 19-årscykel.
 • Artemisios eller Artamitios (Αρτεμίσιος eller Αρταμίτιος) april, även en spartansk, rhodisk och epidaurisk månad. Artemision var en jonisk månad.
 • Daisios (Δαίσιος) maj.
 • Panēmos eller Panamos (Πάνημος eller Πάναμος) juni, även en epidaurisk , milesisk, samisk och korinthisk månad.
 • Lōios (Λώιος) juli, Homolōios (Ομολώιος) var en aitolisk, boiotisk och thessalisk månad.
 • Gorpiaios (Γορπιαίος) augusti.
 • Hyperberetaios (Υπερβερεταίος) september. Hyperberetos var en kretensisk månad.
  • Hyperberetaios Embolimos (Υπερβερεταίος Εμβόλιμος) läggs till en gång under en 19-årscykel.

Källor

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Ancient Macedonian calendar, tidigare version.

Vidare läsning

Litteratur

Externa länkar