Antibarbarus

Antibarbarus är en naturvetenskaplig skrift av August Strindberg, utkommen på tyska 1894 och på svenska 1906. Boken redogör för resultaten av Strindbergs kemiska experiment under den så kallade ”infernokrisen”. I inledningen förklarar sig författaren inta en monistisk ståndpunkt i fråga om materiens sammansättning, det vill säga att alla grundämnen egentligen är ett och detsamma. Senare bedömare har ansett det naturvetenskapliga värdet av Strindbergs studier vara ringa. Kemiprofessorn George B Kauffman, som 1983 granskade Strindbergs texter om kemi, ansåg att dennes ”överdrivet känslomässiga engagemang och mystiska tro på analogier, och tal resulterade i en nästan komplett avsaknad av objektivitet i experiment och teorier”.[1] Den svenska originalutgåvan, som senare återutgivits i faksimil, illustrerades och formgavs på ett extravagant sätt av Arthur Sjögren.

Referenser

Noter

  1. ^ Citerat ur efterordet till Antibarbarus, s. 63.

Tryckta källor

  • August Strindberg, efterord Peter Glas (2003). Antibarbarus. Lund: Bakhåll. ISBN 91-7742-212-0 

Externa länkar

Media som används på denna webbplats

August Strindberg 1882 Falander.jpg
August Strindberg (1849-1912), Swedish author.