Anläggning

Brunnar hör till de äldsta och viktigaste anläggningarna.
Öresundsbron, infrastrukturbyggnad.

En anläggning är en fast byggnadskonstruktion på land eller vatten. Enligt det svenska klassifikationssystemet CoClass[1] är en anläggning en typ av byggnadsverk som inte är en byggnad.

Anläggning är en ortnamnstyp i Lantmäteriets ortnamnsdatabas, och åsyftar då artefakt som inte utgör fastighet eller byggnad, exempelvis bro, hamn, monument, fyr, flygplats, kyrkogård och väg.[2] Andra exempel på anläggningar är parker, stängsel och befästningar. En anläggning tillhör fastigheten där den ligger, om den inte är anlagd på ofri grund.

Exempel på anläggningar är bro, tunnel, brygga, färjeläge, kanal eller sluss[3]. En fullständig klassifikation av anläggningar finns i CoClass.

Se även

Källor

Media som används på denna webbplats

Ambox globe content.svg
A globe icon in the Ambox-content style. This icon is used for important issues relating to the world and for stating the bias of worldwide information.
Öresundsbron och tanker.jpg
Författare/Upphovsman: Jorchr, Licens: CC BY-SA 3.0
Öresundsbron och tanker
Walraversijde53.jpg
Författare/Upphovsman: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0