Advaita

Staty föreställande Adi Shankara (cirka 780-820 e.Kr.), en betydelsefull uttolkare av Vedanta.

Advaita är ett indiskt filosofiskt-religiöst tänkesätt som har många gemensamma referenspunkter med monism (en metafysisk term som står i motsatsförhållande till dualism och pluralism). Advaita uppkom i mitten av 800-talet och förkunnar världsalltets enhet.

Enligt denna lära finns det i den andliga och den materiella världen ingenting, som är åtskilt från brahman, allt varandes urgrund; människosjälen är identisk med brahman, ej en del av honom; den empiriska världen är endast ett bländverk (maya), en på felande insikt grundad sinnesvilla: Teorin att själen är tidtals fängslad i kroppen, men återvänder genom döden till (den opersonliga) gudomen. Idén med själens existens är en förvillelse, i verkligheten existerar det inte några själar - alla former är samma närvaro (brahman). Denna lära är ett betydelsefullt uttryck för indiernas själsriktning. Dess bekännare kallas advaitavadin.

Se även

Källor

Media som används på denna webbplats

Adi shankara.jpg
Författare/Upphovsman: Priyanath at en.wikipedia, Licens: CC-BY-SA-3.0
Statue of Adi Shankara at his Samadhi Mandir in Kedarnath, India.