Adolf Fredrik

För andra betydelser, se Adolf Fredrik (olika betydelser).
Adolf Fredrik
Porträtt av Adolf Fredrik iklädd sin kröningsdräkt, till vänster syns kronan och till höger Drottning Kristinas silvertron. Målning av Lorens Pasch den yngre
Regeringstid25 mars 1751–12 februari 1771
(19 år och 313 dagar)
Kröning26 november 1751 i Stockholm
FöreträdareFredrik I
EfterträdareGustav III
ValspråkStatens välfärd (är) min välfärd (latin: Salus publica, salus mea)
GemålLovisa Ulrika av Preussen
BarnGustav III
Karl XIII
Fredrik Adolf
Sofia Albertina
ÄttHolstein-Gottorpska ätten
FarKristian August av Holstein-Gottorp
MorAlbertina Fredrika av Baden-Durlach
Född14 maj (enl. n.s; 4 maj enl. s.s.) 1710
Gottorp i Holstein-Gottorp (nuvarande Schleswig-Holstein) i Tyskland
Död12 februari 1771
(60 år och 274 dagar)
Stockholms slott
Begravd30 juli 1771
Riddarholmskyrkan i Stockholm

Adolf Fredrik (tyska: Adolf Friedrich), född 14 maj (enl. n.s.) 1710 på slottet Gottorp i Holstein-Gottorp (nuvarande Schleswig-Holstein) i Tyskland, död 12 februari 1771Stockholms slott, var furstbiskop av Lübeck 1727–1743 och kung av Sverige från 1751. Han utsågs 1743 till svensk kronprins efter hattarnas ryska krig under påtryckning från tsarinnan Elisabet. Han gifte sig året därpå med Lovisa Ulrika av Preussen, syster till Fredrik den store. Han hade väldigt liten personlig makt, även om personer i hans omgivning försökte ge honom större. Han var son till hertig Kristian August av Holstein-Gottorp (furstbiskopen av Lübeck) och Albertina Frederika av Baden-Durlach, således morbror till Katarina II av Ryssland. Adolf Fredrik återinförde furstehuset Oldenburg i Sverige och grundlade dess holstein-gottorpska gren som svensk kungaätt.[1][2]

Adolf Fredrik som svensk tronföljare

Adolf Fredrik föddes på slottet Gottorp 4 maj (enligt s.s.; 3 maj enligt g.s. och 14 maj enligt n.s.) 1710 som son till hertigen av Holstein-Gottorp tillika furstbiskopen av Lübeck, Kristian August (yngre bror till Karl XII:s svåger hertig Fredrik IV av Holstein-Gottorp) och Albertina Fredrika av Baden-Durlach, dottersons dotter till Karl IX:s dotter Katarina. Bland hans syskon märks kejsarinnan Katarina II:s av Ryssland mor Johanna Elisabet.

Vid hans dop skickade Karl XII, som inbjudits till fadderskapet, honom en fullmakt på en officersplats i den svenska hären. År 1727, då hans äldre bror, som efterträtt sin fader som furstbiskop, avled, lyckades hans mor, vars ekonomiska omständigheter var små, utverka att furstbiskopsstiftet övergick till den sjuttonårige Adolf Fredrik. Fastän hans kusin Karl Fredrik, Karl XII:s systerson, ville förbigå honom vid valet av förmyndare för sin son Karl Peter Ulrik, fick Adolf Fredrik ändå vid Karl Fredriks död 1739 detta förmyndarskap och blev för några år administrator av Holstein-Gottorp.

Då Karl Peter Ulriks moster, den ryska prinsessan Elisabet, genom en palatsrevolution, 1741, bemäktigat sig den ryska tronen och behövde sin systersons arvsrätt till stöd för sin egen, gynnade Adolf Fredrik hennes planer och sände sin unge myndling till Ryssland, i hopp om att själv därigenom ärva hans utsikter till den svenska tronen. Ur de stormiga partistriderna 1743 framgick även 23 juni, genom rysk inverkan, Adolf Fredriks val till svensk tronföljare. Han tillträdde regeringen 25 mars 1751 och kröntes 26 november samma år.[3][4]

Kunglig titel

Adolf Fredriks fullständiga titel på svenska löd:

Adolf Fredrik med Guds Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, etc.etc.etc. Arvinge till Norge, Hertig till Schleswig, Holstein, Stormarn och Dithmarschen, Greve till Oldenburg och Delmenhorst, etc.etc.[5]

Adolf Fredrik som kung

Under påtryckning från Rysslands tsarinna Elisabet utsågs Adolf Fredrik till svensk kronprins 1743 efter hattarnas misslyckade ryska krig. Adolf Fredrik blev likväl inte ett verktyg för Ryssland. Han bröt snart med Elisabet. Precis som hans val hade varit en partisak, så blev han själv som kung en lekboll i partiernas och sin gemåls händer. Adolf Fredrik betydelse i Sveriges historia blev ringa, fastän hans gemål, Lovisa Ulrika av Preussen, genom sina försök att höja kungens makt gav anledning till åtskilliga partistrider. Först slöt sig det unga tronföljarparet till hattpartiet, därtill förmått av förespeglingen om utvidgad makt och av vänskap för några av partiets ledande män, bland vilka särskilt Carl Gustaf Tessin stod tronföljaren och hans gemål nära och blev själen i det glada umgängesliv som omgav dem. Men när hattarna segrat över mössorna vid 1746–1747 års riksdag varken kunde eller ville de infria sina löften. De till och med tvingade Adolf Fredrik att till Danmark göra medgivanden som sårade hans känslor såsom medlem av holsteinska hertighuset och biföll en förlovning mellan den unge prins Gustaf och den danska prinsessan Sofia Magdalena. I och med detta upplöstes förbundet mellan hovet och hattpartiet och efter Adolf Fredriks tronbestigning inträdde en öppen fiendskap dem emellan. Ett nytt parti, det så kallade hovpartiet, uppstod kring kungaparet för att stödja dess numera öppet framträdande strävan efter utvidgad makt. För att vinna popularitet företog Adolf Fredrik resor i landsorten och gjorde därvid även ett besök i Finland, varifrån han tog återvägen runt om Bottniska viken. Mellan rådet och kungen uppstod häftiga strider angående gränserna för kungens personliga inflytande på regeringen och denna konflikt gick slutligen därhän att den hotade att förlama hela riksstyrelsen. Vid riksdagen 1755–1756 vände sig både kung och råd till ständerna med sina klagomål. Då fick rådet rätt att, när kungen vägrade underskriva dess beslut, nyttja en kunglig namnstämpel. Utan hänsyn till kungaparets önskan utbyttes guvernör, kavaljerer och lärare för de unga prinsarna och för att komma åt drottningen anbefalldes en undersökning om kronjuvelerna, av vilka drottningen misstänktes ha pantsatt en del för att få medel till sina revolutionsplaner. Allt detta drev hovets anhängare till det illa planlagda och ledda revolutionsförsöket i juni 1756, vilket slutade med att föra flera av kungaparets vänner och verktyg till schavotten och föranledde ytterligare inskränkningar av kungens makt. Kungaparet tvingades under förnedring lyssna till en akt med ett ultimatum, vilket innebar att de skulle antingen göra avbön eller skiljas från kronan.

Den 26 maj 1756 beslutade riksdagen att kung Adolf Fredrik skulle signera regeringsbeslut med en kunglig namnstämpel, eftersom kungen ansågs vara ointresserad av att regera och hellre stod vid sin älskade svarvstol och tillverkade snusdosor. Av det skälet samlades därför ofta ärenden på hög utan att skrivas under inom rimlig tid. Namnstämpeln fick användas i de fall då kungen efter minst två tillsägelser vägrat underteckna regeringsakter eller då kungen till följd av ovilja nekade underteckna de utnämningsärenden vilka gått hans personliga vilja emot.[6]

Snart kom emellertid för hattpartiet vedergällningens stund. Redan 1760 kunde hovet ånyo uppträda och spela en politisk roll i förbund med de yngre mössorna. Då dessa 1765 kom till makten visade det sig att hovets planer fann lika avgjorda motståndare hos dem som förut hos hattarna. Hovet närmade sig hattpartiet, och avtalade med detsamma en plan att gemensamt störta mössorna och genomföra reformer i författningen. För att tvinga rådet att sammankalla riksdag förmåddes Adolf Fredrik 1768 att lägga ner regeringen och sedan riket i sex dagar varit utan regerande kung under Decemberkrisen 1768 måste rådet ge efter, varpå kungen återtog styrelsen. På den följande riksdagen (1769) störtades mössregeringen, och en ny rådkammare, sammansatt av hattpartiets och hovpartiet i förening, kom till makten.

Adolf Fredriks död

Adolf Fredrik hade under en period i början av 1771 vistats på hälsohem. Enligt sägnen ska han, efter återkomsten till Stockholm, ha ätit en riklig måltid den 12 februari 1771, och drabbats av magkramp och yrsel, fått ett slaganfall, och avlidit. Hur sant detta är är osäkert.

I bulletinen om kungens död står följande att läsa: "Hans Maj:ts dödsfall har skett av indigestion av hetvägg, surkål, kött med rofvor, hummer, kaviar och champagnevin."[7]

"Det är ej att omkomma på det mest lysande sätt, utan att dö en prostdöd" skriver den samtida greve Johan Gabriel Oxenstierna.[8]

Bilder

Barn

 1. Barn av okänt kön och namn (dödfött 1745)
 2. Gustav III (1746–1792), kung av Sverige 1771–1792
 3. Karl XIII (1748–1818), kung av Sverige 1809–1818
 4. Fredrik Adolf (1750–1803)
 5. Sofia Albertina (1753–1829)

Kung Adolf Fredrik anges också ha fått Adolf Fredriksson med Marie Jeanne Dulondel, Frederici Fredriksson med Marguerite Dulondel och Lolotte Forssberg med Ulla von Liewen.[10]

Anfäder

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Adolf av Holstein-Gottorp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik III av Holstein-Gottorp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusta av Danmark
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristian Albrekt av Holstein-Gottorp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Georg I av Sachsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Elisabeth av Sachsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Sibylla av Preussen
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristian August av Holstein-Gottorp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristian IV av Danmark
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik III av Danmark
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Katarina av Brandenburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrika Amalia av Danmark
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Georg av Braunschweig-Lüneburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofia Amalia av Braunschweig-Lüneburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Eleonora av Hessen-Darmstadt
 
 
 
Adolf Fredrik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik V av Baden-Durlach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik VI av Baden-Durlach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barbara av Württemberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik VII av Baden-Durlach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina Magdalena av Pfalz-Zweibrücken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katarina Karlsdotter Vasa
 
 
 
 
 
 
 
 
Albertina Fredrika av Baden-Durlach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Adolf av Holstein-Gottorp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredrik III av Holstein-Gottorp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusta av Danmark
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusta Maria av Holstein-Gottorp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Georg I av Sachsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Elisabeth av Sachsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Sibylla av Preussen
 
 
 


Källor


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Adolf Fredrik, 1904–1926.

Noter

 1. ^ ”Adolf Fredrik - Svenskt Biografiskt Lexikon”. sok.riksarkivet.se. https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=5574. Läst 4 augusti 2018. 
 2. ^ ”Kronprins Adolf Fredrik (blivande Adolf Fredrik) och Lovisa Ulrika av Preussen - Sveriges Kungahus”. www.kungahuset.se. Arkiverad från originalet den 4 augusti 2018. https://web.archive.org/web/20180804142425/https://www.kungahuset.se/specialwebbsidor/temasidor/kronprinsessparetsbrollop/historikochtraditioner/kungligabrollop/brollopfrangustavvasatillkarlxiii/kronprinsadolffredrikblivandeadolffredrikochlovisaulrikaavpreussen.4.1a6f639212652d9b15a800010116.html. Läst 4 augusti 2018. 
 3. ^ ”Adolf Fredrik - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/adolf-fredrik. Läst 4 augusti 2018. 
 4. ^ ”Kungen som dog av semlor”. 4 februari 2008. Arkiverad från originalet den 4 augusti 2018. https://web.archive.org/web/20180804140957/http://www.pt.se/nyheter/kungen-som-dog-av-semlor-3719517.aspx. Läst 4 augusti 2018. 
 5. ^ http://eurulers.angelfire.com/sweden.html
 6. ^ Pontén, Anders (1998). Svensk historia dag för dag. Bokförlaget SEMIC. sid. 87. ISBN 91-552-2828-3 
 7. ^ ”Från fruktat mordvapen – till älskad kaloribomb”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/219d5G/fran-fruktat-mordvapen-till-alskad-kaloribomb. Läst 4 augusti 2018. 
 8. ^ Oxenstierna, Dagboksanteckningar, Lördag 16 mars 1771 (via Litteraturbanken)
 9. ^ ”Livrustkammaren”. Livrustkammaren. http://livrustkammaren.se/sv. 
 10. ^ Rainer, Claes (2019). Lovisa Ulrika: konst och kuppförsök. Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld

Externa länkar

Vidare läsning

Media som används på denna webbplats

Great coat of arms of Sweden.svg
Stora riksvapnet

Lag (1982:268) om Sveriges riksvapen (riksdagen.se)

1 § Sverige har två riksvapen, stora riksvapnet, som också är statschefens personliga vapen, och lilla riksvapnet. Riksvapnen används som symboler för den svenska staten.
Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten.
Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

2 § Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen.

Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.
Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.
Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimer ordens insignier.
Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld.
Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld.
Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

3 § Lilla riksvapnet består av en med kunglig krona krönt blå sköld med tre öppna kronor av guld, ordnade två över en.

Skölden får omges av Serafimerordens insignier.
Såsom lilla riksvapnet skall också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona.
Myndigheter som använder lilla riksvapnet får till vapnet foga emblem som symboliserar deras verksamhet. Innan ett vapen med sådant tillägg tas i bruk, bör yttrande inhämtas från statens heraldiska nämnd.
Adolf Fredrik SP46.jpg
Adolf Fredrik. Detta ståtliga blad, som noga beskrifves i C. U. Palms studie: “Per Gustaf Floding och hans konstnärskap“ (i Meddelanden från Föreningen för Grafisk konst. III. 1896.), hvartill hänvisas, är af Floding utfördt efter målning af C. N. Cochin. Adolf Fredrik är framställd såsom de sköna konsternas beskyddare och omgifves af de fyra riksståndens allegoriska figurer, samt har vid sina fötter de sköna konsternas representanter, som föreställas för honom af Minerva. Angående detta blad yttrar Floding i “Handlingar Rörande En ny Upfinning“ (sid. 16) följande: Det Allegoriska Kåpparstycket, hwilket jag haft den Nåden Hans Kongl. Majestät Allerunderdånigst tillägna och Riksens Högl. Ständer, wid Deras sednaste Sammankomst år 1761 Presentera, hvarmedelst mit syfte må warit, at til ewärdeligt minnes-märke för tilkommande, utwisa det lyckelige tidehvarf, då de frie och ädle konsterne nemligen Architecturen, Målningen, Bildhuggeriet och Gravuren, af Hans Kongl. Majestät wår Allernådigste Konung hägnas och beskyddas och af Samtelige Riksens Höglofl. Ständer på det aldrakraftigaste uppmuntras, understödjas, och til upkomst förhjälpas.“ Han hade användt 18 månader att utföra denna gravyr; 1761 sändes från Paris det första exemplaret till konungen. Palm känner trenne varianter.
Adolf Fredrik - Pesne.jpg
Porträtt av Adolf Fredrik (1710-1771) såsom konung, iklädd den kungliga manteln i purpur. Han bär rustning, serafimerordens band och ordenstecken samt håller en marskalksstav i handen. Målning från ca 1750 av Antoine Pesne (1683‑1757).
Lafrensen Adolf Fredrik.jpg
Porträtt av Adolf Fredrik (1710-1771), kung av Sverige, i kröningsdräkt, bärandes hermelinbrämad mantel i purpur, med riksregalierna vilande på hyende, allt i palatsinteriör. Avporträtterad av Niclas Lafrensen.
Kröningsstövlar - Livrustkammaren - 74796.tif
Notera: Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.
Kröningsstövlar, LRK 27496-97.
Nyckelord: Stövlar, Kröningsdräkter, Föremålsbild, 1700-tal
Royal Monogram of King Adolf Frederik of Sweden.svg
Royal Monogram of King Adolf Frederik of Sweden
Adolf Fredriks namnteckning 1756.jpg
Författare/Upphovsman: Fredrik Tersmeden (= User:FredrikT), Licens: CC BY-SA 4.0
Konung sv:Adolf Fredriks av Sverige namnteckning på ett dokument från 1756 i Lunds universitetsarkiv.