Administrativ enhet

Administrativa enheter i världen.

En administrativ enhet eller geopolitisk enhet är en del av en stat eller annan politisk enhet skapad för myndighetsutövande, i regel med visst självstyre och offentlig förvaltning över ett begränsat geografiskt territorium. Avhängiga territorier brukar inte räknas till normala administrativa enheter på grund av sin särart som icke integrerade i den stat som har suveränitet över dem.[1] Däremot kan de på samma sätt vara indelade i egna administrativa enheter såsom Puerto Ricos kommuner.

Administrativa enheter kan vara inordnade i en hierarki där flera mindre enheter då ingår i en större. Ofta är länder indelade i flera omfattande regionala indelningar med varierande befogenheter, t.ex. har USA:s delstater begränsad lagstiftningsmakt medan Sveriges län saknar sådant.[2] Dessa innefattar i sin tur en eller flera lägre nivåer av administrativa enheter, t.ex. storstadsområden och kommuner på lokal nivå. I Sverige finns två nivåer av administrativ indelning medan det i exempelvis Frankrike finns fem.

(c) Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5
Sveriges län

Exempel på länders nivåer av administrativ indelning

Finland

 1. Landskap
 2. Kommuner

Frankrike

 1. Regioner
 2. Departement
 3. Arrondissement
 4. Kantoner
 5. Kommuner

Sverige

 1. Län
 2. Kommuner

Se även

 • ISO 3166-2
 • Nomenklatur för statistiska territoriella enheter

Externa länkar

Källor

 1. ^ United Nations General Assembly Resolution 1514
 2. ^ http://www.dn.se/fordjupning/maktskiftet-i-usa/snabbguide-sa-styrs-usa/


Media som används på denna webbplats

World administrative levels.png
Map of the world administrative levels from the database that I am continually assembling/updating. The color schema is:
  Level 0 i.e. country boundaries (249 countries)
  Level 1 (233 countries)
  Level 2 (139 countries)
  Level 3 (34 countries)
  Level 4 (Belgium, France, Germany, Kenya, Malawi, Spain)
  Level 5 (France only)
  Level 6 (France only)
Map was created by Rarelibra 21:52, 18 January 2007 (UTC) for public domain use, using MapInfo Professional v8.5 and various mapping resources.
SWE-Map Län2007.svg
(c) Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5
Sveriges län 2007. Notera att Heby kommun numera tillhör Uppsala län. För information om hur kartan lättast modifieras se SWE-Map Documentation