Övre Norrlands militärområde

Övre Norrlands militärområde
(Milo ÖN)
Vapen för Övre Norrlands militärområde tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnÖvre Norrlands militärområde
Datum1942–1993
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypMilitärområde
RollOperativ, territoriell och taktisk verksamhet
Del avFörsvarsstaben
FöregångareÖvre Norrlands trupper
EfterföljareNorra militärområdet
StorlekStab
HögkvarterBodens garnison
FörläggningsortBoden
Befälhavare
MilitärbefälhavareCarl-Ivar Pesula [a]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Övre Norrlands militärområde (Milo ÖN), ursprungligen VI. militärområdet, var ett militärområde inom svenska Försvarsmakten som verkade åren 1942–1993. Förbandsledningen var förlagd i Bodens garnison i Boden.[1][2]

Historik

Övre Norrlands militärområde bildades den 10 oktober 1942 som VI. militärområdet (sjätte militärområdet), och ledes av en militärbefälhavare vilken tillfördes ansvaret för den territoriella och den markoperativa uppgiften. Den 1 oktober 1966 gjorde en namnändring av militärområdet till Övre Norrlands militärområde. Samtidigt tillfördes militärområdet operativa uppgifterna från marinkommandochefer och jakteskaderchefer, vilket gjorde att militärbefälhavaren fick ansvar för den samlade operativa ledning för samtliga stridskrafter inom militärområdet, samt ansvarade även för den territoriella och den markoperativa uppgiften.

Övre Norrlands militärområdes stab var belägen i Boden och ingick i Bodens garnison. Den 1 juli 1993 sammanfördes Övre Norrlands militärområde och Nedre Norrlands militärområde (Milo NN) till ett gemensamt militärområde, och bildade Norra militärområdet (Milo N). Det nya militärområdet täckte då i praktiken hela Norrland.

Försvarsområden

Militärområdet var uppdelat i ett antal försvarsområden vilka täckte Norrbottens län och Västerbottens län. I samband med OLLI-reformen, vilken pågick åren 1973–1975, uppgick försvarsområdesstaberna inom militärområdet i ett brigadproducerande regemente (med undantag av Fo 63 som uppgick i A 8) och bildade ett försvarsområdesregemente.

Fo 61

Fo 62

Fo 63

Fo 64

Fo 65

Fo 66

Fo 67

  • Fo 67 – Morjärvs försvarsområde, 1942–1947
  • Fo 67 – Kalix försvarsområde, 1947–1994
  • Fo 67 – Norrbottens gränsjägare, 1994–1997 (Uppgick 1997 i Fo 63)

Ingående enheter

Från 1942 till den 30 juni 1993 ingick nedanstående förband, staber och skolor i Övre Norrlands militärområde. Åren 1942–1966 var endast arméstridskrafterna underställda militärbefälhavaren, då de marina och flygvapenförbanden var underställda marinkommandon samt flygeskadrar. År 1966 upplöstes marinkommandona samt flygeskadrarna och samtliga förband i Sverige underställdes en militärbefälhavare. Militärområdena omfattade då samtliga försvarsgrenar.

Organisation 1945

Organisation 1955

Organisation 1964

Organisation 1971

Organisation 1987

Organisation 1991

Förbandschefer

Generallöjtnant Bengt Gustafsson som militärbefälhavare (1984–1986).

Militärbefälhavare

Milostabschefer

Namn, beteckning och förläggningsort

Namn
VI. militärområdet1942-10-011966-09-30
Övre Norrlands militärområde1966-10-011993-06-30
Beteckningar
VI. Milo1943-10-011966-09-30
Milo ÖN1966-10-011993-06-30
Förläggningsort
Bodens garnison (F)1943-10-011993-06-30

Se även

Referenser

Anmärkningar

  1. ^ Carl-Ivar Pesula blev sista militärbefälhavaren för militärområdet.

Noter

Tryckta källor

  • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
  • Lindström, Anders, red (2001). Minnesskrift över Norra militärområdesstaben. Boden: Norra militärområdesstaben. Libris 8650515 
  • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Vidare läsning

  • Riksrevisionsverket, red (1996). Mobförråd: en granskning av stora och små förråd i Norra militärområdet. Stockholm: Riksrevisionsverket. Libris 7645246. ISBN 91-7498-176-5 
  • Lindström, Anders, red (2001). Minnesskrift över Norra militärområdesstaben. Boden: Norra militärområdesstaben. Libris 8650515 

Media som används på denna webbplats

Naval Ensign of Sweden.svg
Författare/Upphovsman: User: David Newton, Licens: CC BY-SA 3.0
Swedish war flag and naval ensign ↑

Adoption: Dates back to the mid-1600s. Described in law on November 6, 1663. Current design: June 22, 1906

Design: Blue with a yellow Scandinavian cross that extends to the edges of the flag. Overall ratio, including the tails, is 1:2
Flag of Europe.svg
The Flag of Europe is the flag and emblem of the European Union (EU) and Council of Europe (CoE). It consists of a circle of 12 golden (yellow) stars on a blue background. It was created in 1955 by the CoE and adopted by the EU, then the European Communities, in the 1980s.

The CoE and EU are distinct in membership and nature. The CoE is a 47-member international organisation dealing with human rights and rule of law, while the EU is a quasi-federal union of 27 states focused on economic integration and political cooperation. Today, the flag is mostly associated with the latter.

It was the intention of the CoE that the flag should come to represent Europe as a whole, and since its adoption the membership of the CoE covers nearly the entire continent. This is why the EU adopted the same flag. The flag has been used to represent Europe in sporting events and as a pro-democracy banner outside the Union.
Generallöjtnantn Sten Bengt Gustaf Gustafsson GMSF.021802.jpg
Författare/Upphovsman: OkändUnknown author, Licens: PDM-owner
Militärbefälhavaren i Övre Norrlands militärområde (Milo ÖN), generallöjtnant Bengt Gustafsson.
Hemvarnet vapen bra.svg
Författare/Upphovsman: Koyos
, Licens: CC BY-SA 3.0
See about CoA blazoning: [Expand]